24 August 2018

1. Joqarı bilimlendiriw tıwrısındaǵı nızamǵa tiykarlanıp, joqarı oqıw ornınıń xızmetine tiyisli tiykarǵı máselelerdi kórip shıǵıwdı rektorı basshılıǵındaǵı Institut Keńesi shólkemlestiredi .

2. Institut Keńesiniń tiyisli wazıypası – joqarı oqıw ornı jámááti is-háreketiniń hám tómendegi máseleler orınlawǵa qaratılǵan xızmetin birlestiriw bolıp esaplanadı: Kadrlar tayaarlaw Milliy dasturini amelge asırıw, zamanagoy pedagogik texnologiya hám kompyuterlestiriw tiykarında joqarǵı klass bakalavr hám magistrler tayarlaw táminlew, ilmiy islenislerdi jánede rawajlantırıw, jaslarda watan súyiwshilik, puqaralıq, óz Watanı menen maqtanısh, ruwxıy-agartıwshılıq hám mádaniy ózgesheliklerdi qaliplestiriw.
Institut Keńesi quramına tómendegiler kiredi: rektor (baslıq), prorektorlar, fakultet dekanları, institut quramına kiriwshi mustaqıl shólkem hám tarmoqlar direktorleri, kaniegeler shıǵarıwshı kafedralar baslıǵı, Sondayaq, institut talabaları hám xızmetkerler kásiplik awxam wakilleri. Institut keńesiniń basqa aǵzaları fakultettiń ulıwma jıynalısında jasırındawıs beriw jolı menen saylanadı. Professor-óqıtıwshilar tarkibidan Institut keńesine saylanıwshı aǵzalardıń sanı rektordıń buyruǵı menen belgelenedi. Institut keńesi quramına instituttiń anıq jónelisi mashqalaları boyınsha islewshi, úlken alım hám qániygeler, sondayıq, mámleketler aralıq hám úzliksiz baylanıslar ornatılǵan shet el oqıw orınlarınıń wákilleri kiritiliwi múmkin. Ámel qılıw múddeti – 5 jıl.

3. Institut keńesi quramı institut rektorınıń buyruǵı menen tasdiqlanadı. Hár oqıw jılınıń basında, hár qıylı sebeblerge kóre Institut keńesi quramınan shıqqanlar ornına, jańa aǵzalar saylanadı yaki Nızom boyınsha kiritiledi.

4. Instituttıń Quramı:

4.1. Kadrlar tayarlaw Milliy dasturine muwapıq mámleketlik bilimlendiriw standartları, oqıw rejeleri hám dasturleriniń qatań orınlawın kórip shıǵıw;
4.2. Xorijiy mamlakatlar Joqarı oqıw orınları menen birlesken Institut keńesleri shólkemlesiwiniń maqsedke muwapıq ekenligin belgileydi;
4.3. Fakultetlardiń oqıw, Institut-ilimiy hám Ruwxıy-aǵartıwshılıq isleri haqqındaǵı esabatlardı, sonday-aq liceyler, institut qasındaǵı Institut jámáátleriniń xızmeti haqqında esabatlardı esittirip baradı, qabıllawdıń nátiyjeleri haqqında qabıllaw komissiyasınıń, pitkeriwshi qániygelerge bolǵan talabı, buyırtpalar menen baylanıslar haqqında marketing xızmetiniń esabatın esittiredi;
4.4. Talabalardıń úlken tájiriybe ótkeriw ámaliyatına juwmaq jasaydı hám olardı jaqsılaw boyınsha usınıslar beredi;
4.5. Ilmiy-izzertlew, ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslarınıń rejelerin professor-oqıtıwshılar quramınıń tájribe artırıw talqılap baradı;
4.6. SHet mámleketlerdiń joqarı oqıw orınları menen baylanıs ornatıw boyınsha qararlar qabıl etedi;
4.7. Fakultet hám kafedralardı ashıw, jabıw, ózgertiwge baylanıslı bolǵan máseleler boyınsha qararlar qabıl etiledi;
4.8. Marketing xızmetleri usınısların esapqa alǵan halda jańa tálim baǵdarların (qániygeliklerin) ashıw haqqında usınıs kirgizedi;
4.9. Sabaqlıq, oqıw qollanba hám imimiy metodikalıq ádebiyatlardı tayarlaw hám baspadan shıǵarıw máselelerin kórip shıǵadı;
4.10. «Joqarı oqıw orınlarınıń pedagog xızmetkerlerin jumısqa qabıl etiw tártibi haqqında»ǵı Nızamǵa muwapıq professor-oqıtıwshılardıń lawazımların iyelew ushın tańlawlar ótkeredi;
4.11. Professor, docent ilmiy dárejelerin alıwǵa umtılıp atırǵan izleniwshilerdiń hújjetlerin kórip shıǵadı hám belgilengen tártipte ilmiy dárejege tastıyıqlawǵa usınıs etedi;
Doktorantura hám joqarı tálimnen keyingi basqada formalarǵa talabanlardı usınıs etedi ;
4.12. Jaqsı oqıytuǵın talabalar qatarınan hám professor -oqıtıwshılar quramınan talabanlardı «Istedod» jamǵarmalari arqalı shet el joqarı oqıw orınlarına stajirovkaǵa jiberiw boyınsha usınıslar beredi ;
4.13. Tálim xızmetleri menen shuǵıllanıwshı kishi kárxanalar , firma hám kurslardıń xızmeti tuwralı basshılardıń esabatların tıńlaydı. Instituttıń pitkeriwshileri qatarınan doktaranturaga talabanlardı qabıl etiwge usınıs beredi , sonday -aq institut fakultetlerine bólinbegen yamasa fakultette ilimiy kenes shólkemlestirilmegen jaǵdaylardı , doktarantlardıń jeke shahsiy rejelerin hám kandidatlıq dissertaciyası temaların tastıyıqlaydı ;
4.14. Instituttıń jaqsı oqıytuǵın -talabalar qatarınan orın alıwshı talabanlardı belgili stipendiyalardı alıwǵa usınıs etedi ;
4.15. Fakultet dekanlarinıń fakultetti tamamlaǵanlar hám magistraturanı pitkergenler menen baylanısları haqqında esabatların esitedi, kadrlar tayaarlawdı jánede jaqsılaw boyınsha is ilaj keshelerin islep shıǵadı ;
4.16. «Soǵlom avlod uchun » fondı menen birgelikte talabalardıń fizikalıq tárbiyası hám olardıń den sawlıqların jánede jaqsılaw boyınsha is ilájlar islep ; 
4.17.Institut talabaları hám xızmetkerleriniń texnikalıq qáwipsizliginiń miynet hám texnikalıq qáwipsizlikti jánede jetilisitiriw boyınsha is -ilajlardı belgileydi ;
4.18. Institut rawajlandırıwdıń usı (jıllıq) keleshek rejalerindi tasdiqlaydı hám ekonomikalıq–xojalıq iskerlik nátiyjelerin esitedi;
4.20. joqarı maǵlumatlı qánegelerdiń tájiriybesin asrııw rejeleriniń usılların talıqlaydı, instituttiń tájriybesin asırıw tarmaqları basshılardıń esabatlırın esitedi;

5. Institut keńes, óz jumısın hár oqıw jılı ushın islep shıǵatuǵın rejege muwapıq ámelge asıradı. Institut keńes rejesi institut keńes tárepinen kórip shıǵılǵannnan soń institut rektorı tárepinen tasdıqlanadı.

6. Oqıw hám institut jumıslarınıń barlıq máseleleri boyınsha institut keńesniń qararları ashıq dawıs beriw tártibinde kópshiliktiń dawısı menen qabıl qılınadı. Professor-oqıtıwshılar quramı lawazımına ótkiziletuǵın tańlawlar, professor hám dosent ilimiy ataqlardı beriwge usnıslardı bolsa jawıq dawıs beriw jolı menen tártipte qabıl qılanı.

7. Institut keńes qararları, institut rektori tasdıqlaǵannan soń, kushge kiredi.

8. Institut keńesiniń májlisi bayanatı menen rasmiylesriredi. Bayanatları institut keńesiniń baslıǵı hám institut keńesi xatkeri tárepininen qol qoyıladı.
Ózbekstan Respublikası Prezidentininń Pármanları, Ministrler qararları, halıq tálimi hám Joqarı hám orta arnawlı tálim Ministrliginiń qararları hám de buyrıqlar tiykarında is rejege ózgerisler kiritedi.

Institut keńes baslıǵı, Institut rektorı, fizika-matematika ilimleriniń kandidatı, docent B. Otemuratov.

Institut keńes xatkeri, Z.Qudaybergenova

Tags: