NUKUS STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE NAMED AFTER AJINIYAZ

Qabul 2024

MATYAKUPOV SA’DULLA GAIPOVICH

MATYAKUPOV SA’DULLA GAIPOVICH

Malumoti: oliy.

 (Nukus davlat pedagogika instituti, 1999 y.)

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari fanlari nomzodi (2006)

Ilmiy unvoni: dotsent (2015)

Lavozimi: O‘zbek adabiyoti kafedrasi mudiri

Umumiy ish staji: 22 yil

Pedagogik ish staji: 22 yil

O‘qituvchining dars jadvali* 

O‘qituvchi haqida ma’lumot.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti o‘zbek tili va adabiyoti bo‘limini tugatgan. Diplom bo‘yicha mutaxassisligi o‘zbek tili, adabiyoti va odobnoma o‘qituvchisi.

2006-yilda 10.01.07-Adabiyot nazariyasi ixtisosligi bo‘yicha «Hozirgi o‘zbek hikoyalarida inson konsepsiyasi va shaxs badiiy talqini» mavzusida nomzodik dissertatsiyasini himoya qilgan.

2015-yilda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attesatatsiya komissiyasi Rayosatining qaroriga muvofiq O‘zbek adabiyoti ixtisosligi bo‘yicha dotsent ilmiy unvoni berilgan.

Bugungi kunda 10.00.07-Adabiyot nazariyasi  ixtisosliklari bo‘yicha Hozirgi o‘zbek she’riyatida dialog yaratish mahorati” mavzusidagi doktorlik (DSc) dissertatsiyasi ustida ish olib bormoqda.

Malak oshirish kurslari:

 1. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi huzaridagi BIMM “Boshqaruv kadrlari zahirasini maqsadli o‘qitish” (2017-yil may –iyul)
 2. Ta’lim axborot texnologiyalarini foydalanish (2016)
 3. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi huzaridagi BIMM “Ta’lim tizimi menejmenti” (2018-yil noyabr –dekabr)
 4. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi huzaridagi BIMM “Ta’lim tizimi menejmenti” (2021-yil noyabr –dekabr)

 O‘qitadigan fanlari (keyingi uch o‘quv yili bo‘yicha)

 1. Badiiy tahlil asoslari.
 2. Mutolaa madaniyati va ifodali o‘qish.

 Davlat grantlari asosida o‘tkazilgan, sohalar buyurtmalari asosida o‘tkazilgan ilmiy (ilmiy-ijodiy) tadqiqotlar, ilmiy-amaliy loyiha ishlari

“Tayyor  ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish va tadqiqot ishlarini bajarish” bo‘yicha Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi, Nukus davlat pedagogika instituti tomonidan 2021-yil 10-mayda tuzilgan 78/14-sonli shartnomaga muvofiq “Oʻzbek tili (davlat tili) fanidan adabiy o‘qishni tashkil etishda axborot texnologiyalaridan foydalanish (umumta’lim maktablarining 10-11sinflar darsligi asosida)” mavzusidagi ilmiy-amaliy loyiha иштирокчиси.

O‘qituvchining nashr etilgan ilmiy ishlari

Илмий, услубий ишлар

 1. Матякупов С.Г. 1. Ҳозирги ўзбек ҳикояларида инсон ва шахс концепцияси. Монография. Тошкент, «Фан» 2007. – 7,25 б/т.

Электрон манба

 1. Матякупов С.Г. Ўзбек адабиёти тарихи фанидан мустақил таълим машғулотларини ташкил этиш. Методик қўлланма. Тошкент, «Муҳаррир» 2013. – 2,25 б/т.

Электрон манба

 1. Матякупов С.Г. Шеъриятда диалог яратиш маҳорати. Рисола. Тошкент, «Муҳаррир» 2013. – 3,5 б/т.

Электрон манба

 1. Матякупов С.Г. 4. Ўзбек адабиёти тарихи фанидан семинар машғулотлари. Услубий кўрсатма. Нукус, «НДПИ» 2014. – 5,7 б/т.

Электрон манба

 1. Матякупов С.Г., Ташанов К. Ю., Алламбергенов Ҳ.К. Ўзбек адабиёти тарихи фанидан семинар машғулотлари. Методик қўлланма. Тошкент, «Фан ва технология» 2015. – 3,5 б/т.

Электрон манба

 1. Матякупов С.Г., Алламбергенов Ҳ.К. Навоийшунослик. Маълумотлар тўплами. Нукус, НДПИ, 2015. – 3,5 б/т.

Электрон манба

 1. Матякупов С.Г., Бекчанова С.Б., Алламбергенова Н.Г. Фолклор амалиётини ташкил қилиш услубий кўрсатма. Нукус, НДПИ, 2018 3,5 б/т

Электрон манба

 1. Матякупов С.Г., Istiqlol davri o‘zbek adabiyotining nazariy masalalari (she’riyat va hikoyachilik). Toshkent, Tafakkur avlodi, 2020 8,83 b/t.

электрон манба

 

Илмий, мақола ва тезислар

8. Истиклол даври узбек адабиётининг

1. Хазирги гуррин, ол кандай

2. Ижодий индивидуаллик

3. Тогай Мурод хикояларида психологизм

4. Тогай Мурод хикоялари

5. Фано ва бако хикояси

6. Хозирги узбек хикояларида

7. Шахс концепцияси ва бадиийлик

8. Бадиий психологизм кирралари

9. Инсон ва шахс концепциясининг рамзий-фал

10. Мухаммад Юсуф шеъриятида диалог

11. Бадиий асар тахлили

12. Лирикалык сезим

13. Формы обращения в поэзии

14. Шеъриятда мулокот шакллари

15. Лирик кечинма

16. Зулфия.

17. Spritual apparoaces

18. Шеъриятда мулокот. КАЗАН

19. Илм ва жамият

20. Мухаммад Юсуф

21. Матякупов С. Куданова З

22. Матякупов С. Тамаддун нури

23. Матякупов С. Илм ва жамият 2019 №1

24. Тамаддун нури 3-сон

25. Матякупов С. Илм ва жамият 2020 1-сон

26. Матякупов С. УТА журнали. 2020 4-сон.

27. Матякупов С.Tamaddunnuri 2020 4-сон.

28. Матякупов С. Шарк юлдузи 2020 макола

29. Матякупов С. ACADEMICIA 2020 ИМПАКФАКТОР

30. Матякупов С. макола Маъмун академия

31. Матякупов С. ACADEMICIA-JANUARY-2021

32. Матякупов С. Fan, ta’lim Шеъриятда диалог яратиш

33. Матякупов С. SOCIAL SCIENCE FINAL2021

34. Матякупов С. Илм ва жамият 1-сан 2021

35. Матякупов С. Фаргона Халкаро тезис 2020.

36. Матякупов С. Андижон

37. Матякупов С. Тошкент-Саммит

38. Матякупов С. Нукус xalqaro konferensiya Фолк

39. Матякупов С. Toplam RК

40. Матякупов С. Кукон xalqaro konferensiya

41. Матякупов С. Нукус xalqaro konferensiya