ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

ОРАЗБАЕВА АЙЫМХАН ИМАМАТДИНОВНА

Мағлыўматы: жоқары,  биология оқытыўшысы,  (Нөкис мәмлекетлик педагогикалық  институты, 2017 ж)

Илимий дәрежеси: —

Илимий атағы: —

Лаўазымы:  ассистент оқытыўшы

Улыўма ис стажы: 11 жыл                     

Педагогикалық ис стажы: 6 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси*

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Ажиняз атындагы Нокис мамлекетлик педагогикалык институты  Химия-биология факультетин питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги биолог.

Қәнигелигин арттырыў:-

Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

Адам анатомиясы ҳәм физиологиясы,

Жас физиологиясы ҳәм гигиенасы,  

Өмир қәўипсизлиги

Оқытыўшының баспадан шыққан илимий жумыслары

  1. А.И.Оразбаева. География пани хам оны окытыудын актуал маселелери атамасындыгы конференция .Каракалпакстан шараятында осиуши жуусан осимлигинин медицина хам ауыл хожалыгындагы туткан орны атамасынды тезис Нөкис, 2018. – 265-266 б.

 

  1. А.И.Оразбаева. 2018-жыл Жедел исбилерменлик инновациалык идеялар хам технологияларды коллап кууатлау жылына багышланган Илим хам талим тарбиянын ахмийетли маселелери атамасындагы Республикалык илимиий конференция (5-болим). Каракалпакстан аймагында осиуши бир хам еки жыллык жуусан осимлигинин биологиялык хам географиялык озгешеликлери. Нөкис, 2018. – 86-87 б.

 

  1. А.И.Оразбаева. Илим хам жамийет илимий методикалык журнал . Биоло № 1(61)

    «Каракалпакстан аймагында осиуши жуусан-Artemissial »  Нокис-2019 г. 7-8б

 

  1. А.И.Оразбаева. Наука, техника и образование. Моска .2019г. №2(55). Биоэкологический значений полыни (Artemisia) растущей на территории Каракалпакстана.5-9б