ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

ТУЛЕПОВА ГУЛБАХАР АСКАРОВНА

Мағлыўматы: жоқары, Анық ҳәм тәбийий панлерди оқытыү методикасы (Биология)  оқытыўшысы, (Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, 2017 ж)

Илимий  дәрежеси:

Илимий атағы:

Лаўазымы: ассистент

Улыўма ис стажы: 3 жыл

Педагогикалық ис стажы: 3 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси*

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Табийий пәнлер  факультетин питкерген. (бакалабр) 2011-2015 жж. Диплом бойынша қәнигелиги биолог. Магистратура бөлимин питкерген (магистр) 2015-2017 жж. Диплом бойынша қәнигелиги Анық ҳәм тәбийий панлерди оқытыү методикасы (Биология) .

 

Қәнигелигин арттырыў:

 

Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

Иммунология

Жас физиологиясы ҳәм гигиенасы

Валеология тийкарлары

 

Оқытыўшының баспадан шыққан илимий жумыслары

  1. Б.Алламуратов ..З.Алламуратова..Г.Тулепова « ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ НА ЗАРАЖЕННОСТЬ РЫБ ПАРАЗИТИЧЕСКИМИ ПРОСТЕЙШИМИ В ДЕЛЬТЕ АМУДАРЬИ» Әжинияз  атындағы Нөкис мəмлекетлик педагогикалық  институты «Биологиялык коп турлиликти саклау,кайта тиклеу хам коргау маселелери » атамасындагы республикалык илимий теориялык конференция макалалары, 2017ж
  2. Тулепова Г.А., Алламуратова.Г Хорезм ҳәўиз хожалығы Сазан балығының паразитофаунасы ҳәм патоген уәкиллерине қарсы профилактикалық илажлар Академик Амин Бахиевнинг 80 йиллик юбилейига бағишлаб ўтказилган «Өмири өрнек алым» мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Нукус. 28.04.2017-жыл 
  3. Тулепова Г.А., Алламуратова.Г Ақ амур балықларының репрoдуктив биологиясы. «Тәбийий пәнлерди оқытыў ҳәм изертлеў мәселелери» Респ. илимий-теориялық конф. НМПИ, 16-17 ноябрь. Нөкис, 2017-жыл
  4. Тулепова Г.А. Балықшылық ҳəўиз xoжалықларында ақ амур балықларын көбейтиў жoллары. «Тәбийий пәнлерди оқытыў ҳәм изертлеў мәселелери» Респ. илимий-теориялық конф. НМПИ, 16-17 ноябрь. Нөкис, 2017-жыл
  5. Tulepova G.А., Uzaqbaeva G.B Xorezm háwiz xojalig’i sazan balig’iniń invazion kesellikleri hám og’an qarsi gúres ilajlari «Тәбийий пәнлерди оқытыў ҳәм изертлеў мәселелери» Респ. илимий-теориялық конф. НМПИ, 16-17 ноябрь. Нөкис, 2017-жыл
  6. 6.Tulepova G.А., Tóremuratov M.Sh Qaraqalpaqstan Respublikası sharayatında balıq órshitiw háwizleriniń áhmiyeti. Қубла Арал бойы биологиялық ҳәр турлиликти сақлаү,қайта тиклеү ҳәм қорғаүдың экологиялық мәселелери.» Ҳалық аралық илимий –теориялық конференция. НМПИ, Нөкис,2018-жыл 
  7. Tulepova G.А., Xorezim balıq xojalıgı háwizleriniń áhmiyeti. «Қубла Арал бойы биологиялық ҳәр турлиликти сақлаү,қайта тиклеү ҳәм қорғаүдың экологиялық мәселелери.» Ҳалық аралық илимий –теориялық конференция. НМПИ, Нөкис,2018-жыл
  8. Алламуратов Б.,Алламуратова Г., Тулепова Г., «Хорезим балық»жууапкершилиги шекленген жәмийети 1-2 бөлими ҳәуизлери бир жыллық карп балығының паразитлери менен зыянланыү динамикасы. «Жедел инвестициялар ҳәм социаллық рауажланыу жылы»на бағышланған «Илим хәм тәлим –тәрбияның әҳмийетли мәселелери»атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция. НМПИ,1-апрель 2019-жыл.
  9. 9.G.Tulepova Formulate the concept of a healthy lifestyle in students Proceeding of The ICECRS.Vol  3(2019):Global Education :Perspectives,Innovation,Issues,and Challenges Articles