НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АЖИНИЯЗА

Qabul 2024

Stipendiyalar

202 1 -202 2 -оқыў жылы ушын Әжинияз Қосыбай улы атындағы стипендия жеңимпазы болған студентлер

 

Студенттиң Ф.И.Ш.

Факультеты

Курсы

Базарбаева Айнура Бахтияровна

педагогика

3-курс

Муратбоева Барно Юсупбековна

физика-математика

4-курс

Бердибаева Гулзия Женисбаевна

баслаўыш тәлим

3-курс

Бердиханова Гулнара Нурлибаевна

педагогика

3-курс

2020-2021-оқыў жылы ушын Ибрайым Юсупов атындағы стипендия

жеңимпазы болған студентлер

Студенттиң Ф.И.Ш.

Факультеты

Курсы

Нурниязов Нурсултан Жалгас улы

шет тиллери

2-курс

Қалибаева Айнура Ауезбай қизи

түркий тиллер

3-курс

Араздурдиева Аннасолтан Нарбаевна

шет тиллери

2-курс

 

 

2021-2022-оқыў жылы ушын Өзбекстан Республикасы Президенти мәмлекетлик стипендиясы жеңимпаз болған  студент

Студенттиң Ф.И.Ш.

Факультети

Курсы

Мубараков Муса Бахадир улы

шет тиллери

4-курс

2021-2022-оқыў жылы ушын Ислам Каримов атындағы мәмлекетлик стипендиясы жеңимпаз болған  студент

Алменова Гулбану Полатбай қызы

Тәбийий пәнлер

4-курс

2021-2022-оқыў жылы ушын Наўайы атындағы мәмлекетлик стипендиясы жеңимпаз болған  студентлер

Отарбаева Фатима Маратовна

түркий тиллер

4-курс

Қурбанова Дилдора Ахмедовна

Дене мәденияты

4-курс

Тажибаева Акмарал Рахметулла қызы

баслаўыш тәлим

4-курс

Илясов Турсинбай Махсетбаевич

педагогика

4-курс

Калбаева Саригул Иқлас қизи

Тәбийий пәнлер

4-курс

2021-2022-оқыў жылы ушын Ибрайым Юсупов атындағы мәмлекетлик стипендиясы жеңимпаз болған  студент

Хушанов Алишер Ойдин улы

түркий тиллер

3-курс

2021-2022-оқыў жылы ушын Төлепберген Қаипбергенов атындағы мәмлекетлик стипендиясы жеңимпаз болған

Дилманов Ислам Иля улы

шет тиллери

3-курс

2021-2022-оқыў жылы ушын Камолиддин Беҳзод атындағы мәмлекетлик стипендия жеңимпазы

Сарсенова Гулнур Сарсеновна

Сүўретлеў өнери ҳәм технологик тәлими

4-курс

 

2020-2021-оқыў жылы ушын Әжинияз Қосыбай улы атындағы стипендия жеңимпазы болған студентлер

 

Студенттиң Ф.И.Ш.

Факультеты

Курсы

Аминбаева Баянсулыў Махсетбай қызы

педагогика

4-курс

Барлықбаева Саёра Жеткербаевна

физика-математика

3-курс

Қалбаева Сарыгүл Ықлас қызы

тәбийий пәнлер

3-курс

Тәжибаева Ақмарал Рахметулла қызы

баслаўыш тәлим

3-курс

 

 

 

2020-2021-оқыў жылы ушын Ибрайым Юсупов атындағы стипендия

жеңимпазы болған студентлер

 

Студенттиң Ф.И.Ш.

Факультеты

Курсы

Қдырбаева Дильноза Кунградбай қызы

шет тиллери

3-курс

Ильясов Турсынбай Махсетбаевич

педагогика

3-курс

Отарбаева Фатима Маратовна

турецкий тиллер

3-курс