НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АЖИНИЯЗА

Tabiyiy panler fakulteti boyınsha 2021-2022-oqıw jılınıń 2-yarımında 1-2-keshki -kurslarda pánlerden juwmaqlawshı bahalaw túrlerin ótkeriw KESTESI

Tabiyiy panler fakulteti boyınsha 2021-2022-oqıw jılınıń 2-yarımında 1-2-3-kurslarda pánlerden juwmaqlawshı bahalaw túrlerin ótkeriw
KESTESI

TFakultet atıTálim baǵdarları KursıTopar atıTálim tiliTalabalar sanıPán atıPán oqıtıwshısınıń FAJB otkeriwshi oqıtıwshısınıń FAJB ótkeriw túri, ornı, sánesi hám waqtı
TúriSánewaqtıAudito-riya
1Tábiyiy panlerXimiya1Aqq33Ózbekstannıń eń jańa tariyxı.Ózbekstannıń rawajlaniw strategiasi.Madreymov F.
Utegenova J.
To’reniyazov M.Test20.06.20228:00:00310
2Tábiyiy panlerXimiya1Aqq33Filosofiya.Din taniw. Bekjanova B
Utegenova J.
Utemisov A.Awizsha22.06.20228:00:00117/104
3Tábiyiy panlerXimiya1Aqq33Ekologiya hám tábiyattı qorgaw.Otenova F.Tamambetova Sh.Awizsha15.06.20228:00:00117
4Tábiyiy panlerXimiya1Aqq33Ulıwma ximiya Jumabaev B..Sultanov D.Jazba08.06.20228:00:00310
5Tábiyiy panlerXimiya1Aqq33Анорганик XimiyaKosnazarov S.Kudaybergenova A.Test10.06.20228:00:00310
6Tábiyiy panlerXimiya1Aqq33Qaraqalpaqstan tariyxı Madreymov F.To’reniyazov M.Awizsha17.06.20228:00:00117
7Tábiyiy panlerXimiya1Aqq33Ulıwma biyalogiyaAbdullayeva T.Eshjanov K.Jazba13.06.20228:00:00310
8Tábiyiy panlerXimiya1Aqq33Ximiyadan qáwipsizlik texnikasıAymurzaeva L.Kudaybergenova A.Jazba25.06.20228:00:00310
9Tábiyiy panlerXimiya1Bózb22Ózbekstannıń eń jańa tariyxı.Ózbekstannıń rawajlaniw strategiasi.Madreymov F.
Alimov Q.
To’reniyazov M.Test20.06.20228:00:00310
10Tábiyiy panlerXimiya1Bózb22Filosofiya.Din taniw. Bekjanova B
Allayarov. К
Utemisov A.Awizsha22.06.202210:00:00117/104
11Tábiyiy panlerXimiya1Bózb22Ekologiya hám tábiyattı qorgaw.Sadikov D.Sabirov D.Awizsha15.06.202210:00:00117
12Tábiyiy panlerXimiya1Bózb22Ulıwma ximiya Sultonov D.Mámbetmuratova M.Jazba08.06.20228:00:00310
13Tábiyiy panlerXimiya1Bózb22Анорганик XimiyaKosnazarov S.Kudaybergenova A.Test10.06.20228:00:00310
14Tábiyiy panlerXimiya1Bózb22Qaraqalpaqstan tariyxı Madreymov F.To’reniyazov M.Awizsha17.06.202210:00:00117
15Tábiyiy panlerXimiya1Bózb22Ulıwma biyalogiyaAbdullayeva T.Eshjanov K.Jazba13.06.20228:00:00310
16Tábiyiy panlerXimiya1Bózb22Ximiyadan qáwipsizlik texnikasıAytoreev A.Kudaybergenova A.Jazba25.06.20228:00:00310
17Tábiyiy panlerXimiya1Vrus18Новейшая история Узбекистана.
Стратегия развития Узбекистана
Абдикаримов Х Бекимбетова ДБазарбаев БTest20.06.20228:00:00310
18Tábiyiy panlerXimiya1Vrus18Философия. РелигиёведенияБазарбаев Б.  Танирбергенова ЗДалжанова З. Наубетуллаева ЭAwizsha10.06.20228:00:00117/104
19Tábiyiy panlerXimiya1Vrus18Экология и охрана природы.Тилеумуратова Б.Базарбаева Д.Awizsha08.06.20228:00:00310
20Tábiyiy panlerXimiya1Vrus18Общая XimiyaКурбанбаева A.Кудайбергенова A.Jazba13.06.20228:00:00310
21Tábiyiy panlerXimiya1Vrus18Неорганическая XimiyaМамбетмуратова M.Султонов Д.Test17.06.20228:00:00310
22Tábiyiy panlerXimiya1Vrus18История КаракалпакстанаКайпназаров АБазарбаев БAwizsha15.06.20228:00:00301
23Tábiyiy panlerXimiya1Vrus18Общая BiologiyaТилеумуратова Б.Базарбаева Д.Jazba22.06.20228:00:00205
24Tábiyiy panlerXimiya1Vrus18Химическая безопасностьКосназаров С.Кудайбергенова A.Jazba25.06.20228:00:00310
25Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq24Ózbekstannıń eń jańa tariyxı.Ózbekstannıń rawajlaniw strategiasi.Madreymov F.
Utegenova J.
To’reniyazov M.Test22.06.20228:00:00210
26Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq24Filosofiya.Din taniw. Bekjanova B
Utegenova J.
Utemisov A.Awizsha24.06.20228:00:00116/104
27Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq24Ekologiya hám tábiyattı qorgaw.Otenova F.Tamambetova Sh.Awizsha15.06.20228:00:00207
28Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq24BotanikaBaltabaev M.Eshmuratov R.Awizsha09.06.20228:00:00207
29Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq24ZoologiyaAllamuratov.BBerdibaev.AAwizsha11.06.20228:00:00204
30Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq24Qaraqalpaqstan tariyxı Madreymov F.To’reniyazov M.Awizsha13.06.20228:00:00209
31Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq24Ulıwma ximiya Artikov M.Sultonov D.Test17.06.20228:00:00210
32Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq24Ósimlikler ekologiyası Sabirov D.Sadikov D.Jazba20.06.20228:00:00210
33Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq24EntomologiyaAllamuratov.ShEshmuratov.Ajazba27.06.20228:00:00210
34Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq26Ózbekstannıń eń jańa tariyxı.Ózbekstannıń rawajlaniw strategiasi.Madreymov F.
Utegenova J.
To’reniyazov M.Test22.06.20228:00:00210
35Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq26Filosofiya.Din taniw. Bekjanova B
Utegenova J.
Utemisov A.Awizsha24.06.202210:00:00116/104
36Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq26Ekologiya hám tábiyattı qorgaw.Otenova F.Tamambetova Sh.Awizsha15.06.202210:00:00207
37Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq26BotanikaBaltabaev M.Eshmuratov R.Awizsha09.06.202210:00:00207
38Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq26ZoologiyaAllamuratov.BBerdibaev.AAwizsha13.06.20228:00:00203
39Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq26Qaraqalpaqstan tariyxı Madreymov F.To’reniyazov M.Awizsha11.06.20228:00:00210
40Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq26Ulıwma ximiya Artikov M.Sultonov D.Test17.06.20228:00:00210
41Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq26Ósimlikler ekologiyası Sabirov D.Tajimuratova Sh.Jazba20.06.20228:00:00210
42Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq26EntomologiyaAllamuratov.ShEshmuratov.Ajazba27.06.20228:00:00310
43Tábiyiy panlerBiologiya1Vózb31Ózbekstannıń eń jańa tariyxı.Ózbekstannıń rawajlaniw strategiasi.Madreymov F.
Alimov Q.
To’reniyazov M.Test20.06.20228:00:00210
44Tábiyiy panlerBiologiya1Vózb31Filosofiya.Din taniw. Bekjanova B
Allayarov
Utemisov A.Awizsha22.06.20228:00:00116/104
45Tábiyiy panlerBiologiya1Vózb31Ekologiya hám tábiyattı qorgaw.Sadikov D.Sabirov D.Awizsha13.06.20228:00:00209
46Tábiyiy panlerBiologiya1Vózb31BotanikaBaltabaev M.Eshmuratov R.Awizsha08.06.20228:00:00209
47Tábiyiy panlerBiologiya1Vózb31ZoologiyaAllamuratov.ShEshmuratov.AAwizsha24.06.20228:00:00209
48Tábiyiy panlerBiologiya1Vózb31Qaraqalpaqstan tariyxı Madreymov F.To’reniyazov M.Awizsha11.06.202210:00:00209
49Tábiyiy panlerBiologiya1Vózb31Ulıwma ximiya Artikov M.Sultonov D.Test15.06.20228:00:00210
50Tábiyiy panlerBiologiya1Vózb31Ósimlikler ekologiyası Sabirov D.Tajimuratova Sh.Jazba17.06.20228:00:00210
51Tábiyiy panlerBiologiya1Vózb31EntomologiyaMedetov.MEshmuratov.Ajazba27.06.20228:00:00201
52Tábiyiy panlerBiologiya1Grus23Новейшая история Узбекистана.
Стратегия развития Узбекистана
Абдикаримов Х Бекимбетова ДБазарбаев БTest08.06.20228:00:00210
53Tábiyiy panlerBiologiya1Grus23Философия. РелигиёведенияБазарбаев Б.  Танирбергенова ЗНаубетуллаева ЭAwizsha13.06.20228:00:00116/104
54Tábiyiy panlerBiologiya1Grus23Экология и охрана природы.Тилеумуратова Б.Базарбаева Д.Awizsha10.06.20228:00:00209
55Tábiyiy panlerBiologiya1Grus23БотаникаАжиев A.Балтабаев M.Awizsha17.06.20228:00:00209
56Tábiyiy panlerBiologiya1Grus23ЗоологияУббиниязова Ж.Бектурсинов A.Awizsha22.06.20228:00:00203
57Tábiyiy panlerBiologiya1Grus23История КаракалпакстанаКайпназаров АБазарбаев БAwizsha15.06.20228:00:00209
58Tábiyiy panlerBiologiya1Grus23Общая XimiyaАжиева M.Султонов Д.Test20.06.20228:00:00204
59Tábiyiy panlerBiologiya1Grus23Экология растенийТилеумуратова Б.Ешжанов К.Jazba24.06.20228:00:00210
60Tábiyiy panlerBiologiya1Grus23ЭнтомологияУббиниязова Ж.Бектурсинов A.jazba27.06.20228:00:00310
61Tábiyiy panlerXimiya2Aqq35Qaraqalpaqak tiliniń tarawda qollanılıwıKurbanov М.Shinnazarova S.Diktant14.06.202212:30:00209
62Tábiyiy panlerXimiya2Aqq35Ulıwma pedagogikaBekniyazov B.Seytmuratov K.Awizsha16.06.202212:30:00310
63Tábiyiy panlerXimiya2Aqq35Analitikalıq ximiyaDjumanova Z.Sultonov D.Jazba09.06.202212:30:00310
64Tábiyiy panlerXimiya2Aqq35Organikalıq ximiyaAskarova M.Mámbetmuratova M.Jazba20.06.202212:30:00310
65Tábiyiy panlerXimiya2Aqq35Мектепте XimiyaKudaybergenova A.Kurbanbaeva A.Jazba27.06.202212:30:00117
66Tábiyiy panlerXimiya2Aqq35Ximiyadan eksperimentler ótkiziw metodikasıKurbanbaeva A.Kudaybergenova A.Test22.06.202212:30:00310
67Tábiyiy panlerXimiya2Aqq35Kompleks birikpeler ximiyasıJumabaev B.Sultanov D.Jazba11.06.202212:30:00310
68Tábiyiy panlerXimiya2Aqq35Ximiyadan kompyuterde modellestriwKudaybergenova A.Artikov M.Jazba24.06.202212:30:00117
69Tábiyiy panlerXimiya2Bqq34Qaraqalpaqak tiliniń tarawda qollanılıwıKurbanov М.Shinnazarova S.Diktant14.06.202212:30:00104
70Tábiyiy panlerXimiya2Bqq34Ulıwma pedagogikaBekniyazov B.Seytmuratov K.Awizsha17.06.202214:30:00310
71Tábiyiy panlerXimiya2Bqq34Analitikalıq ximiyaDjumanova Z.Sultonov D.Jazba11.06.202212:30:00310
72Tábiyiy panlerXimiya2Bqq34Organikalıq ximiyaAskarova M.Mámbetmuratova M.Jazba20.06.202212:30:00310
73Tábiyiy panlerXimiya2Bqq34Мектепте XimiyaKudaybergenova A.Kurbanbaeva A.Jazba27.06.202212:30:00116
74Tábiyiy panlerXimiya2Bqq34Ximiyadan eksperimentler ótkiziw metodikasıKurbanbaeva A.Kudaybergenova A.Test22.06.202212:30:00310
75Tábiyiy panlerXimiya2Bqq34Kompleks birikpeler ximiyasıJumabaev B.Sultanov D.Jazba09.06.202212:30:00310
76Tábiyiy panlerXimiya2Bqq34Ximiyadan kompyuterde modellestriwKudaybergenova A.Artikov M.Jazba24.06.202212:30:00104
77Tábiyiy panlerXimiya2Vózb23Ózbek tiliniń tarawda qollanılıwıOrazbaev PKarimbaeva SAwizsha24.06.202212:30:00209
78Tábiyiy panlerXimiya2Vózb23Ulıwma pedagogikaSeytmuratov K.Yerlepesova X.Awizsha13.06.202212:30:00201
79Tábiyiy panlerXimiya2Vózb23Analitikalıq ximiyaSultanov D.Mámbetmuratova M.Jazba11.06.202212:30:00210
80Tábiyiy panlerXimiya2Vózb23Organikalıq ximiyaAskarova M.Mámbetmuratova M.Jazba17.06.202212:30:00201
81Tábiyiy panlerXimiya2Vózb23Мектепте XimiyaKudaybergenova A.Kurbanbaeva A.Jazba15.06.202212:30:00201
82Tábiyiy panlerXimiya2Vózb23Ximiyadan eksperimentler ótkiziw metodikasıKurbanbaeva A.Kudaybergenova A.Test20.06.202212:30:00201
83Tábiyiy panlerXimiya2Vózb23Kompleks birikpeler ximiyasıErekeeva A.Sultanov D.Jazba09.06.202212:30:00210
84Tábiyiy panlerXimiya2Vózb23Ximiyadan kompyuterde modellestriwAsamatdinov A.Artikov M.Jazba22.06.202212:30:00201
85Tábiyiy panlerXimiya2Dqazaq8Ózbek tiliniń tarawda qollanılıwıOrazbaev PKarimbaeva SAwizsha24.06.202214:30:00209
86Tábiyiy panlerXimiya2Dqazaq8Ulıwma pedagogikaKaypov N.Ilyasova Z.Awizsha13.06.202212:30:00201
87Tábiyiy panlerXimiya2Dqazaq8Analitikalıq ximiyaTajkenova GMámbetmuratova M.Jazba11.06.202212:30:00210
88Tábiyiy panlerXimiya2Dqazaq8Organikalıq ximiyaAskarova M.Mámbetmuratova M.Jazba17.06.202212:30:00201
89Tábiyiy panlerXimiya2Dqazaq8Мектепте XimiyaOmarova NKurbanbaeva A.Jazba15.06.202212:30:00201
90Tábiyiy panlerXimiya2Dqazaq8Ximiyadan eksperimentler ótkiziw metodikasıKurbanbaeva A.Kudaybergenova A.Test20.06.202212:30:00201
91Tábiyiy panlerXimiya2Dqazaq8Kompleks birikpeler ximiyasıMámbetmuratova M.Sultanov D.Jazba09.06.202212:30:00210
92Tábiyiy panlerXimiya2Dqazaq8Ximiyadan kompyuterde modellestriwKudaybergenova A.Artikov M.Jazba22.06.202212:30:00201
93Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Shet tili  Djumanazarova Х. Абдуллаева ДАбдуллаева Д Djumanazarova Х.  Awizsha23.06.202212:00:00202
94Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Qaraqalpaqak tiliniń tarawda qollanılıwıYembergenova M.Seydullaeva D.Diktant16.06.202212:30:00210
95Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Ulıwma pedagogikaYerlepesova X.Seytmuratov K.Awizsha18.06.202212:30:00210
96Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29BotanikaEshmuratov R.Baltabaev M.Awizsha08.06.202212:30:00207
97Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29ZoologiyaSaparov.ASultanov.Ejazba29.06.202212:30:00210
98Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Adam atatomiyası hám fiziologiyasıBerdibaev.AUtenova.Gjazba14.06.202212:30:00210
99Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Biologiyalıq ximiya hám  molekulyar biologiyaMirametova N.Qutlimuratova G.Test27.06.202212:30:00210
100Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Itrodukciya, fitodizayın hám gúlshilik tiykarlarıTamambetova Sh.Sadikov D.jazba25.06.202212:30:00210
101Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29ParazitalogiyaAllamuratova.GBerdibaev.Ajazba20.06.202212:30:00210
102Tábiyiy panlerBiologiya2Bqq29Shet tili  Djumanazarova Х. Абдуллаева ДАбдуллаева Д Djumanazarova Х.  Awizsha22.06.202212:30:00202
103Tábiyiy panlerBiologiya2Bqq29Qaraqalpaqak tiliniń tarawda qollanılıwıShinnazarova S.Seydullaeva D.Diktant16.06.202212:30:00210
104Tábiyiy panlerBiologiya2Bqq29Ulıwma pedagogikaYerlepesova X.Seytmuratov K.Awizsha17.06.202212:30:00210
105Tábiyiy panlerBiologiya2Bqq29BotanikaEshmuratov R.Baltabaev M.Awizsha09.06.202212:30:00209
106Tábiyiy panlerBiologiya2Bqq29ZoologiyaSaparov.ASultanov.Ejazba28.06.202212:30:00210
107Tábiyiy panlerBiologiya2Bqq29Adam atatomiyası hám fiziologiyasıBerdibaev.AUtenova.Gjazba25.06.202212:30:00210
108Tábiyiy panlerBiologiya2Bqq29Biologiyalıq ximiya hám  molekulyar biologiyaMirametova N.Qutlimuratova G.Test27.06.202212:30:00210
109Tábiyiy panlerBiologiya2Bqq29Itrodukciya, fitodizayın hám gúlshilik tiykarlarıTamambetova Sh.Sadikov D.jazba14.06.202212:30:00210
110Tábiyiy panlerBiologiya2Bqq29ParazitalogiyaAllamuratova.GBerdibaev.Ajazba10.06.202212:30:00210
111Tábiyiy panlerBiologiya2Jqq27Shet tili  Djumanazarova Х. Абдуллаева ДАбдуллаева Д Djumanazarova Х.  Awizsha21.06.202212:30:00202
112Tábiyiy panlerBiologiya2Jqq27Qaraqalpaqak tiliniń tarawda qollanılıwıOpaeva RShinnazarova S.Diktant16.06.202212:30:00209
113Tábiyiy panlerBiologiya2Jqq27Ulıwma pedagogikaYerlepesova X.Seytmuratov K.Awizsha18.06.202214:30:00210
114Tábiyiy panlerBiologiya2Jqq27BotanikaEshmuratov R.Baltabaev M.Awizsha11.06.202212:30:00209
115Tábiyiy panlerBiologiya2Jqq27ZoologiyaSaparov.ASultanov.Ejazba29.06.202212:30:00210
116Tábiyiy panlerBiologiya2Jqq27Adam atatomiyası hám fiziologiyasıBerdibaev.AUtenova.Gjazba14.06.202212:30:00210
117Tábiyiy panlerBiologiya2Jqq27Biologiyalıq ximiya hám  molekulyar biologiyaMirametova N.Qutlimuratova G.Test27.06.202212:30:00210
118Tábiyiy panlerBiologiya2Jqq27Itrodukciya, fitodizayın hám gúlshilik tiykarlarıTamambetova Sh.Sadikov D.jazba25.06.202212:30:00210
119Tábiyiy panlerBiologiya2Jqq27ParazitalogiyaAllamuratova.GBerdibaev.Ajazba09.06.202212:30:00210
120Tábiyiy panlerBiologiya2Zqq30Shet tili  Bekbergenova G.
Abdullaeva D.
Bekbergenova G.
Abdullaeva D.
Awizsha17.06.202212:30:00203
121Tábiyiy panlerBiologiya2Zqq30Qaraqalpaqak tiliniń tarawda qollanılıwıOpaeva RShinnazarova S.Diktant16.06.202212:30:00203
122Tábiyiy panlerBiologiya2Zqq30Ulıwma pedagogikaYerlepesova X.Seytmuratov K.Awizsha20.06.202212:30:00204
123Tábiyiy panlerBiologiya2Zqq30BotanikaEshmuratov R.Baltabaev M.Awizsha13.06.202212:30:00210
124Tábiyiy panlerBiologiya2Zqq30ZoologiyaSaparov.ASultanov.Ejazba29.06.202212:30:00310
125Tábiyiy panlerBiologiya2Zqq30Adam atatomiyası hám fiziologiyasıBerdibaev.AUtenova.Gjazba15.06.202212:30:00310
126Tábiyiy panlerBiologiya2Zqq30Biologiyalıq ximiya hám  molekulyar biologiyaMirametova N.Qutlimuratova G.Test27.06.202212:30:00310
127Tábiyiy panlerBiologiya2Zqq30Itrodukciya, fitodizayın hám gúlshilik tiykarlarıTamambetova Sh.Sadikov D.jazba25.06.202212:30:00310
128Tábiyiy panlerBiologiya2Zqq30ParazitalogiyaAllamuratova.GBerdibaev.Ajazba22.06.202212:30:00310
129Tabiyiy panlerBiologiya2Vózb18Shet tili  Bekbergenova G.Djumanazarova Х. Awizsha24.06.202212:30:00202
130Tábiyiy panlerBiologiya2Vózb18Ózbek tiliniń tarawda qollanılıwıOrazbaev PKarimbaeva SAwizsha16.06.202212:30:00210
131Tábiyiy panlerBiologiya2Vózb18Ulıwma pedagogikaSeytmuratov K.Yerlepesova X.Awizsha18.06.202212:30:00209
132Tábiyiy panlerBiologiya2Vózb18BotanikaEshmuratov R.Baltabaev M.Awizsha13.06.202214:30:00203
133Tábiyiy panlerBiologiya2Vózb18ZoologiyaEshmuratov.ASultanov.Ejazba29.06.202212:30:00310
134Tábiyiy panlerBiologiya2Vózb18Adam atatomiyası hám fiziologiyasıTurekeeva.AJollibekova.Gjazba14.06.202212:30:00310
135Tábiyiy panlerBiologiya2Vózb18Biologiyalıq ximiya hám  molekulyar biologiyaTemirbekov O.Mirametova N.Test27.06.202212:30:00310
136Tábiyiy panlerBiologiya2Vózb18Itrodukciya, fitodizayın hám gúlshilik tiykarlarıSadikov D.Tamambetova Sh.jazba25.06.202212:30:00310
137Tábiyiy panlerBiologiya2Vózb18ParazitalogiyaBerdibaev.AAllamuratova.Gjazba10.06.202212:30:00310
138Tábiyiy panlerBiologiya2Dqazaq20Shet tili  Abdullayeva D.Djumanazarova X.Awizsha23.06.202212:30:00202
139Tábiyiy panlerBiologiya2Dqazaq20Ózbek tiliniń tarawda qollanılıwıOrazbaev P.Karimbaeva SAwizsha16.06.202212:30:00202
140Tábiyiy panlerBiologiya2Dqazaq20Ulıwma pedagogikaKaypov N.Ilyasova Z.Awizsha20.06.202212:30:00203
141Tábiyiy panlerBiologiya2Dqazaq20BotanikaTawmuratova G.Bayniyazova G.Awizsha08.06.202212:30:00204
142Tábiyiy panlerBiologiya2Dqazaq20ZoologiyaMedetov.MSultanov.Ejazba29.06.202212:30:00310
143Tábiyiy panlerBiologiya2Dqazaq20Adam atatomiyası hám fiziologiyasıTurekeeva.AJollibekova.Gjazba14.06.202212:30:00310
144Tábiyiy panlerBiologiya2Dqazaq20Biologiyalıq ximiya hám  molekulyar biologiyaMirametova N.Kutlimuratova G.Test27.06.202212:30:00310
145Tábiyiy panlerBiologiya2Dqazaq20Itrodukciya, fitodizayın hám gúlshilik tiykarlarıBayniyazova G.Tawmuratova G.jazba25.06.202212:30:00310
146Tábiyiy panlerBiologiya2Dqazaq20ParazitalogiyaAllamuratov.BAllamuratova.Gjazba10.06.202212:30:00310
147Tabiyiy panlerXOM3Aqq23Shet tiliBekbergenova G.Abdullayeva D.Awizsha13.06.20228:00:00203
148Tábiyiy panlerXOM3Aqq23Polimerler ximiyasıJumabaev B.Sultanov D.jazba17.06.20228:00:00310
149Tábiyiy panlerXOM3Aqq23Ximiya oqıtıw metodikasıBekturganova Z.Erekeeva A.Awizsha20.06.20228:00:00117
150Tábiyiy panlerXOM3Aqq23Ximiyalıq texnalogiyaErekeeva A.Bekturganova Z.Jazba09.06.20228:00:00310
151Tábiyiy panlerXOM3Aqq23Fizikalıq hám kolloid ximiyaKabulova L.Aymurzaeva L.Jazba11.06.20228:00:00310
152Tábiyiy panlerXOM3Aqq23Ximiyadan máseleler sheshiw metodikasıAjieva M.Artikov M.Jazba24.06.20228:00:00310
153Tábiyiy panlerXOM3Aqq23Ekologiyalıq ximiyaReymov Q.Aytoreev A.Awizsha22.06.20228:00:00117
154Tábiyiy panlerXOM3Aqq23Ximiya oqıtıw zaman texnalogiyalarıSultanov D.Kudaybergenova A.Test27.06.20228:00:00310
155Tábiyiy panlerXOM3Aqq23Ómir iskerligi qáwipsizlikleriDjumag’ulov Z.Matekeev RAwizsha15.06.20228:00:00310
156Tábiyiy panlerXOM3Bqq22Shet tiliBekbergenova G.Abdullayeva D.Awizsha15.06.20228:00:00310
157Tábiyiy panlerXOM3Bqq22Polimerler ximiyasıJumabaev B.Sultanov D.jazba17.06.20228:00:00310
158Tábiyiy panlerXOM3Bqq22Ximiya oqıtıw metodikasıBekturganova Z.Erekeeva A.Awizsha22.06.20228:00:00104
159Tábiyiy panlerXOM3Bqq22Ximiyalıq texnalogiyaErekeeva A.Bekturganova Z.Jazba09.06.20228:00:00310
160Tábiyiy panlerXOM3Bqq22Fizikalıq hám kolloid ximiyaKabulova L.Aymurzaeva L.Jazba11.06.20228:00:00310
161Tábiyiy panlerXOM3Bqq22Ximiyadan máseleler sheshiw metodikasıAjieva M.Artikov M.Jazba24.06.20228:00:00310
162Tábiyiy panlerXOM3Bqq22Ekologiyalıq ximiyaReymov Q.Aytoreev A.Awizsha20.06.20228:00:00117
163Tábiyiy panlerXOM3Bqq22Ximiya oqıtıw zaman texnalogiyalarıSultanov D.Kudaybergenova A.Test27.06.20228:00:00310
164Tábiyiy panlerXOM3Bqq22Ómir iskerligi qáwipsizlikleriDjumag’ulov Z.Matekeev RAwizsha13.06.20228:00:00203
165Tábiyiy panlerXOM3Vózb27Shet tiliBekbergenova G.  Babajanova K.Babajanova K   Bekbergenova G.        Awizsha15.06.202210:00:00203
166Tábiyiy panlerXOM3Vózb27Polimerler ximiyasıAymurzaeva L.Sultanov D.jazba17.06.20228:00:00310
167Tábiyiy panlerXOM3Vózb27Ximiya oqıtıw metodikasıBekturganova Z.Erekeeva A.Awizsha20.06.202210:00:00117
168Tábiyiy panlerXOM3Vózb27Ximiyalıq texnalogiyaErekeeva A.Bekturganova Z.Jazba09.06.20228:00:00310
169Tábiyiy panlerXOM3Vózb27Fizikalıq hám kolloid ximiyaKabulova L.Aymurzaeva L.Jazba16.06.20228:00:00116
170Tábiyiy panlerXOM3Vózb27Ximiyadan máseleler sheshiw metodikasıAjieva M.Artikov M.Jazba24.06.20228:00:00310
171Tábiyiy panlerXOM3Vózb27Ekologiyalıq ximiyaKaipbergenov A.Aytoreev A.Awizsha22.06.202210:00:00104
172Tábiyiy panlerXOM3Vózb27Ximiya oqıtıw zaman texnalogiyalarıSultanov D.Kudaybergenova A.Test27.06.20228:00:00310
173Tábiyiy panlerXOM3Vózb27Ómir iskerligi qáwipsizlikleriMatekeev RDjumag’ulov Z.Awizsha13.06.20228:00:00203
174Tábiyiy panlerXOM3Grus8Иностранный язык Бекбергенова Г  Абдуллаева ДAwizsha13.06.20228:00:00205
175Tábiyiy panlerXOM3Grus8Ximiya полимерных соединенийЖумабаев Б.Султанов Д.jazba29.06.20228:00:00205
176Tábiyiy panlerXOM3Grus8Методика преподования химииБектурганова З.Ерекеева A.Awizsha17.06.20228:00:00205
177Tábiyiy panlerXOM3Grus8Химическая технологияЕрекеева A.Бектурганова З.Jazba15.06.20228:00:00205
178Tábiyiy panlerXOM3Grus8Физическая и коллойдная XimiyaОразимбетова Г.Aймурзаева Л.Jazba20.06.20228:00:00205
179Tábiyiy panlerXOM3Grus8Методика решения задач по химииАжиева M.Артиков M.Jazba24.06.20228:00:00205
180Tábiyiy panlerXOM3Grus8Экологическая XimiyaОмарова Н.Айтореев A.Awizsha10.06.20228:00:00205
181Tábiyiy panlerXOM3Grus8Современные технологии в преподовании химииКудайбергенова A.Султанов Д.Test27.06.20228:00:00205
182Tábiyiy panlerXOM3Grus8Основы безопасности жизнедеятельностиИбрагимов Б.Джумагулов З.Awizsha22.06.20228:00:00205
183Tábiyiy panlerBOM3Aqq24Shet tiliDjumanazarova X.
Abdullayeva D.
Djumanazarova X.
Abdullayeva D.
Awizsha28.06.20229:00:00202
184Tábiyiy panlerBOM3Aqq24Adam atatomiyası hám fiziologiyasıKudaybergenova.UJollibekova.GJazba09.06.20228:00:00210
185Tábiyiy panlerBOM3Aqq24GenetikaSaparniyazov.IJollibekova.GJazba11.06.20228:00:00210
186Tábiyiy panlerBOM3Aqq24Biologiya oqıtıw metodikasıTamambetova Sh.Qutlımuratova Gulparshin Test13.06.20228:00:00210
187Tábiyiy panlerBOM3Aqq24Biologiya oqıtıw texnalogiyaları hám jobalastırıw Tamambetova Sh.Kutlımuratova GulzarAwizsha24.06.20228:00:00209
188Tábiyiy panlerBOM3Aqq24Biologiyadan másele hám shınıǵıwlar sheshiwKutlımuratova GulzarBayniyazova G.Awizsha22.06.20228:00:00209
189Tábiyiy panlerBOM3Aqq24BiotexnalogiyaAmaniyazov I.Mirametova M.Test17.06.20228:00:00210
190Tábiyiy panlerBOM3Aqq24Awıl xojalıǵınıń biologiyalıq tiykarlarıBayniyazova G.Kutlımuratova GulzarJazba15.06.20228:00:00210
191Tábiyiy panlerBOM3Aqq24Ómir qáwipsizligiDjumag’ulov Z.Matekeev R.Awizsha20.06.20228:00:00209
192Tábiyiy panlerBOM3Bqq21Shet tiliDjumanazarova X.Abdullayeva D.Awizsha27.06.202214:00:00202
193Tábiyiy panlerBOM3Bqq21Adam atatomiyası hám fiziologiyasıKudaybergenova.UJollibekova.GJazba09.06.20228:00:00210
194Tábiyiy panlerBOM3Bqq21GenetikaSaparniyazov.IJollibekova.GJazba11.06.20228:00:00210
195Tabiyiy panlerBOM3Bqq21Biologiya oqıtıw metodikasıTamambetova Sh.Qutlımuratova Gulparshin Test13.06.20228:00:00210
196Tabiyiy panlerBOM3Bqq21Biologiya oqıtıw texnalogiyaları hám jobalastırıw Tamambetova Sh.Kutlımuratova GulzarAwizsha20.06.20228:00:00204
197Tábiyiy panlerBOM3Bqq21Biologiyadan másele hám shınıǵıwlar sheshiwKutlımuratova GulzarBayniyazova G.Awizsha25.06.20228:00:00210
198Tábiyiy panlerBOM3Bqq21BiotexnalogiyaAmaniyazov I.Mirametova M.Test17.06.20228:00:00210
199Tábiyiy panlerBOM3Bqq21Awıl xojalıǵınıń biologiyalıq tiykarlarıBayniyazova G.Kutlımuratova GulzarJazba15.06.20228:00:00210
200Tábiyiy panlerBOM3Bqq21Ómir qáwipsizligiDjumag’ulov Z.Matekeev R.Awizsha22.06.20228:00:00204
201Tábiyiy panlerBOM3Vózb20Shet tiliDjumanazarova X.
Abdullayeva D.
Djumanazarova X.
Abdullayeva D.
Awizsha27.06.20229:00:00202
202Tábiyiy panlerBOM3Vózb20Adam atatomiyası hám fiziologiyasıTadjibaeva.MTurekeeva.AJazba09.06.20228:00:00210
203Tábiyiy panlerBOM3Vózb20GenetikaBektursınov.ASaparniyazov.IJazba11.06.20228:00:00210
204Tábiyiy panlerBOM3Vózb20Biologiya oqıtıw metodikasıQutlımuratova Gulparshin Tamambetova Sh.Test13.06.20228:00:00210
205Tábiyiy panlerBOM3Vózb20Biologiya oqıtıw texnalogiyaları hám jobalastırıw Qutlımuratova Gulparshin Tamambetova Sh.Awizsha22.06.20228:00:00203
206Tábiyiy panlerBOM3Vózb20Biologiyadan másele hám shınıǵıwlar sheshiwKutlımuratova GulzarBayniyazova G.Awizsha24.06.20228:00:00203
207Tábiyiy panlerBOM3Vózb20BiotexnalogiyaAmaniyazov I.Ajiev A.Test17.06.20228:00:00210
208Tábiyiy panlerBOM3Vózb20Awıl xojalıǵınıń biologiyalıq tiykarlarıBayniyazova G.Kutlımuratova GulzarJazba15.06.20228:00:00210
209Tábiyiy panlerBOM3Vózb20Ómir qáwipsizligiMatekeev R.Djumag’ulov Z.Awizsha20.06.20228:00:00203
210Tábiyiy panlerBOM3Dqazaq11Shet tiliDjumanazarova X.Abdullayeva D.Awizsha09.06.20229:00:00202
211Tábiyiy panlerBOM3Dqazaq11Adam atatomiyası hám fiziologiyasıKudaybergenova.UJollibekova.GJazba+++++++++++++++++++8:00:00116
212Tábiyiy panlerBOM3Dqazaq11GenetikaSaparniyazov.IJollibekova.GJazba13.06.20228:00:00202
213Tábiyiy panlerBOM3Dqazaq11Biologiya oqıtıw metodikasıKutlımuratova GulzarTamambetova Sh.Test17.06.20228:00:00209
214Tábiyiy panlerBOM3Dqazaq11Biologiya oqıtıw texnalogiyaları hám jobalastırıw Kutlımuratova GulzarTamambetova Sh.Awizsha20.06.20228:00:00209
215Tábiyiy panlerBOM3Dqazaq11Biologiyadan másele hám shınıǵıwlar sheshiwKutlımuratova GulzarBayniyazova G.Awizsha24.06.20228:00:00209
216Tábiyiy panlerBOM3Dqazaq11BiotexnalogiyaAmaniyazov I.Temirbekov O.Test27.06.20228:00:00209
217Tábiyiy panlerBOM3Dqazaq11Awıl xojalıǵınıń biologiyalıq tiykarlarıBayniyazova G.Kutlımuratova GulzarJazba22.06.20228:00:00209
218Tábiyiy panlerBOM3Dqazaq11Ómir qáwipsizligiDjumag’ulov Z.Ibragimov B.Awizsha15.06.20228:00:00209
219Tábiyiy panlerBOM3Grus10Иностранный язык+Абдуллаева Д Awizsha10.06.202215:30:00202
220Tábiyiy panlerBOM3Grus10Анатомия и физиология человекаУббиниязова Ж.Бектурсинов A.Jazba13.06.202215:30:00116
221Tábiyiy panlerBOM3Grus10Генетика.  Теория эволюцийБектурсинов A.Сапарниязов И.Jazba08.06.202215:30:00205
222Tábiyiy panlerBOM3Grus10Методика преподования биологииБазарбаева Д.  Мираметова Н.Test22.06.202215:30:00209
223Tábiyiy panlerBOM3Grus10Проектирование технологии обучения биологииБазарбаева Д.  Тилеумуратова Б.Awizsha20.06.202215:30:00209
224Tábiyiy panlerBOM3Grus10Методика решения задачи и упражнении по биологииБазарбаева Д.  Тилеумуратова Б.Awizsha25.06.202215:30:00209
225Tábiyiy panlerBOM3Grus10БиотехнологияАжиев A.Аманиязов И.Test17.06.202215:30:00205
226Tábiyiy panlerBOM3Grus10Основы биологии сельского хозяйстваБазарбаева Д.  Тилеумуратова Б.Jazba27.06.202215:30:00209
227Tábiyiy panlerBOM3Grus10Основы безопасности жизнедеятельностиИбрагимов БДжумагулов ЗAwizsha15.06.202215:30:00209

Tabiyiy panler fakulteti boyınsha 2021-2022-oqıw jılınıń 2-yarımında 1-2-keshki -kurslarda pánlerden juwmaqlawshı

 

T

Fakultet atıTálim baǵdarları KursıTopar atıTálim tiliTalabalar sanıPán atıPán oqıtıwshısınıń FAJB otkeriwshi oqıtıwshısınıń FAJB ótkeriw túri, ornı, sánesi hám waqtı
TúriSánewaqtıAudito-riya
1Tábiyiy panlerXimiya1Aqq31Ózbekstannıń eń jańa tariyxı.Ózbekstannıń rawajlaniw strategiasi.Madreymov F.
 Jaksımov I
To’reniyazov M. Otegenova JTest13.06.202218.00210
2Tábiyiy panlerXimiya1Aqq31Filosofiya.Din taniw. Abdullayeva Y.
 Jaksımov I
Tleumuratova Z.Awizsha15.06.202218.00117
3Tábiyiy panlerXimiya1Aqq31Ekologiya hám tabiyattı qorǵaw.Allamuratov M.Eshjanov K.Awizsha08.06.202218.00207
4Tábiyiy panlerXimiya1Aqq31Ulıwma ximiyaJumabaev B.Sultanov D.Jazba22.06.202218.00310
5Tábiyiy panlerXimiya1Aqq31Anorganikalıq ximiyaKosnazarov S.Kudaybergenova A.Test27.06.202218.00310
6Tábiyiy panlerXimiya1Aqq31Qaraqalpaqstan tariyxı Madreymov F.To’reniyazov M.Awizsha10.06.202218.00117
7Tábiyiy panlerXimiya1Aqq31Ulıwma biologiya Eshjanov K.Abdullaeva T.Jazba24.06.202218.00210
8Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq19Ózbekstannıń eń jańa tariyxı.Ózbekstannıń rawajlaniw strategiasi.Madreymov F. Jaksımov ITo’reniyazov M. Otegenova JTest13.06.202218.00210
9Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq19Filosofiya.Din taniw. Abdullayeva Y. Jaksımov ITleumuratova Z.Awizsha16.06.202218.00202
10Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq19Ekologiya hám tabiyattı qorgawAllamuratov M.Eshjanov K.Awizsha10.06.202218.00207
11Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq19BotanikaBaltabaev M.Eshmuratov R.Awizsha20.06.202218.00207
12Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq19ZoologiyaAllamuratov.ShBerdibaev.AAwizsha24.06.202218.00210
13Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq19Qaraqalpaqstan tariyxı Madreymov F.To’reniyazov M.Awizsha27.06.202218.00204
14Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq19Ulıwma ximiya Artikov MSultonov D.Jazba22.06.202218.00210
15Tábiyiy panlerBiologiya1Aqq19EntomologiyaEshmuratov.AUtenova.Gjazba29.06.202218.00210
16Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq18Ózbekstannıń eń jańa tariyxı.Ózbekstannıń rawajlaniw strategiasi.Madreymov F. Jaksımov ITo’reniyazov M. Otegenova JTest13.06.202218.00210
17Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq18Filosofiya.Din taniw. Abdullayeva Y.
 Jaksımov I
Tleumuratova Z.Awizsha17.06.202218.00202
18Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq18Ekologiya hám tabiyattı qorgawAllamuratov M.Eshjanov K.Awizsha09.06.202218.00207
19Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq18BotanikaBaltabaev M.Eshmuratov R.Awizsha15.06.202218.00207
20Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq18ZoologiyaAllamuratov.ShBerdibaev.AAwizsha24.06.202218.00210
21Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq18Qaraqalpaqstan tariyxı Madreymov F.Tleumuratova Z.Awizsha20.06.202218.00204
22Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq18Ulıwma ximiya Artikov MSultonov D.Jazba22.06.202218.00210
23Tábiyiy panlerBiologiya1Bqq18EntomologiyaEshmuratov.AUtenova.Gjazba29.06.202218.00210
24Tábiyiy panlerXimiya2Aqq31Qaraqalpaq tiliniń tarawda qollanılıwı Opaeva RKurbanov MDiktant08.06.202218.00210
25Tábiyiy panlerXimiya2Aqq31Ulıwma pedagogikaKaypov N.Bekbosinova D.Awizsha20.06.202218.00104
26Tábiyiy panlerXimiya2Aqq31Organikalıq ximiyaAskarova M.Mámbetmuratova M.Jazba10.06.202218.00210
27Tábiyiy panlerXimiya2Aqq31Analitikalıq ximiyaMámbetmuratova M.Sultonov D.Jazba22.06.202218.00210
28Tábiyiy panlerXimiya2Aqq31Ximiyadan eksperiment ótkeriw metodikasıKurbanbaeva A.Kudaybergenova A.Test13.06.202218.00210
29Tábiyiy panlerXimiya2Aqq31Mektepte ximiyaAytoreev AKurbanbaeva A.Jazba24.06.202218.00210
30Tábiyiy panlerXimiya2Aqq31Kompleks birikpeler ximiyasıKosnazarov S.Sultanov D.Test15.06.202218.00210
31Tábiyiy panlerXimiya2Aqq31Qaraqalpaqstan tariyxı Madreymov F. To’reniyazov M.Awizsha17.06.202218.00210
32Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Shet tiliTajenova SAbdullaeva DAwizsha20.06.202218.00202
33Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Qaraqalpaq tiliniń tarawda qollanılıwı Opaeva RKurbanov MDiktant08.06.202218.00210
34Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Ulıwma pedagogikaKaypov N.Bekbosinova D.Awizsha22.06.202218.00203
35Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29BotanikaEshmuratov R.Baltabaev M.Awizsha10.06.202218.00207
36Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29ZoologiyaSultanov.EUtenova.GAwizsha24.06.202218.00203
37Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Adam anatomiyası hám fiziologiyasıJollibekova.GTurekeeva.Ajazba13.06.202218.00210
38Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Biologiyalıq ximiya hám molekulyar biologiyaTemirbekov O.Amaniyazov I.Test15.06.202218.00210
39Tábiyiy panlerBiologiya2Aqq29Introduktsiya, fitodizayn hám gúlshilik tiykarlarıTamambetova Sh.Sadikov D.Jazba17.06.202218.00210

Tabiyiy pánler fakulteti boyınsha 2021/2022-oqıw jılında pitkeriwshi kurs talabalarınıń qánigelik pánlerden
Mámleketlik attestaciya sınaqların tapsırıw hámde Pitkeriw qánigelik jumısların qorǵaw
KESTESI

Tálim baǵdarıXimiya  oqıtıw metodikasıBiologia oqıtıw metodikası
Toparı4 A4 B4 V4 A4 B4 V4 G
Tálim tiliqaraqalpaqózbekrusqaraqalpaqózbekrusrus
 Qánigelik pánlerden
Mámleketlik attestaciya
 
13.06.2021241412    
Jámi 50 talaba 
MA jazba túrde
3-etaj 310 auditoriyada
saat 09.00 de baslanadı
 
 Pitkeriw qánigelik jumısın
qorǵaw
Pitkeriw qánigelik jumısın
qorǵaw
 410418182712
 Jámi 18 talabaJámi 75 talaba
14.06.20221322231
15.06.20221412231
16.06.20222312231
17.06.2022   2231
18.06.2022   2231
20.06.2022   2221
21.06.2022   1231
22.06.2022   2131
23.06.2022   2212
24.06.2022   1132
 Pitkeriw qánigelik jumısların qorǵaw
3-etaj 201-auditoriyada,
saat 09.00 baslanadı
Pitkeriw qánigelik jumısların qorǵaw
2-etaj 207-auditoriyada,
saat 09.00 baslanadı
        
Tabiyiy panler fakulteti dekanı:                                    Q.Reymov