NUKUS STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE NAMED AFTER AJINIYAZ

Аbdullaeva Gulmira Аbdullaevna

PROFESSOR-O‘QITUVChINING PROFILI

 

Ma’lumoti: oliy.

 2014y. Nukus davlat pedagogika instituti (kunduzgi)

Ilmiy darajasi:yo’q                   

Ilmiy unvoni: yo’q

Lavozimi: Nukus davlat pedagogika institutining boshlang‘ich ta’lim kafedrasi assistenti

Umumiy ish staji: 11 yil

Pedagogik ish staji: 11 yil

O‘qituvchining dars jadvali

O‘qituvchi haqida ma’lumot.

 2014-yil Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Institutini Magistratura bo’limi Boshlang’ich ta’lim yo’nalishini tugatgan.Diplomi bo’yicha boshlang’ich ta’lim o’qituvchisi

Malaka oshirish kurslari:    

O‘qitadigan fanlari (keyingi uch o‘quv yili bo‘yicha)

1.Tasviriy san’atni o’qitish metodikasi 

 2.Texnologiyani va uni o’qitish metodikasi

  1. Tabiatshunoslikni o’qitish metodikasi

4.Ona tili o’qitish metodikasi

5.Matematika o’qitish metodikasi

 

Ilmiy, maqolava tezislar

  1. TEACHING AND ORGANIZING LESSON PROCESSES IN PRIMARY

SCHOOL ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal

ISSN: 2249-7137  Vol. 11, Issue 11, November 2021     SJIF 2021 = 7.492

167-169      

Elektron manba

  1. A  SYSTEM  FOR  TEACHING  FUTURE PRIMARY  SCHOOL  TEACHERS  TO  DESIGN TRAI ACADEMICIA 

A n  I n t e r n a t i o n a l M u l t i d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h  J o u r n a l

ISSN: 2249-7137    Vol. 10, Issue 10, October 2020    Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13

63-67

 

3.Boshlang`ich  sinfda  o`quvchilarning  yozuv  savodxonligini oshirishda diktantlarning ahamiyati…Xaliqaraliq ko’lemdegi ilimiy-teoriyaliq konferentsiya.«Boshlangʼich taʼlimni kompetentsiyaviy tashkil etish: nazariya va amaliyot»mavzusida xalqaro miqyosidagi ilmiy-nazariy anjuman 28- aprel   No’kis. NMPI baspaxanasi. 2020 j. 389 b 199-201-betlar

 

4.Boshlang‘ich sinf tabiatshunoslik darslarida pisa testlarining ahamiyati….«Taʼlim-tarbiyaning sifatini oshirishda ilmiy-innovatsion texnologiyalarni amaliyo’tga joriy etish masalalari» mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjuman   14-15 aprel

 № 147  No’kis.: 2021 j. 433 b. 357-360-betlar

 

5.METHODS OF USING CLUSTERS IN THE LESSON PROCESS

International Multidisciplinary Conference on Humanities, Sciences and Education

Los Angeles, California, USA  30th October 2021   70-71