НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АЖИНИЯЗА

Fizika-matematika fakultetinde 2021-2022 oqıw jılınıń ekinshi yarımında 1-3-kurs toparları ishın juwmaqlanatuǵın pánlerden bahalaw túrlerin belgilew KESTESI

Tálim baǵdarıKursToparPánniń atıJB túriJB ótkeriliw sanesiJB ótkeriliw waqtıProfessor-oqıtıwshınıń familiyası hám atıJB alatuǵın oqıtıwshınıń familiyası hám atı Auditoriya nomeriBaqlawshı
1Matematika hám informatika1AFilosofiyaawızeki17.06.20229:30Bazarbaev BTleumuratova Z328Tleumuratova Z
21ARuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki27.06.20229:30Ernazarova STanimov Sh328Tanimov Sh
31AJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki20.06.20229:30Saparbaev JMamutova F328Mamutova F
41AMatematikalıq analizJazba22.06.20229:30Prenov BBektemirov I328Bektemirov I
51AAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba24.06.20229:30Xodjaniyazov AKalekeeva T328Kalekeeva T
61AGeometriyaJazba15.06.20229:30Qayıpnazarova GQaldıbaeva A328Qaldıbaeva A
71AInformatikanıń teoriyalıq tiykarlarıJazba13.06.20229:30Ilyasova ZUrazimbetov J328Urazimbetov J
81AQaraqalpaqstan tariyxıTest29.06.20229:30Madiyarova GAbdullaev A328Abdullaev A
1Matematika hám informatika1BFilosofiyaawızeki16.06.20229:30Bazarbaev BTleumuratova Z326Tleumuratova Z
21BRuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki27.06.20229:30Ernazarova STanimov Sh326Tanimov Sh
31BJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki20.06.20229:30Saparbaev JMamutova F326Mamutova F
41BMatematikalıq analizJazba25.06.20229:30Prenov BBektemirov I326Bektemirov I
51BAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba22.06.20229:30Xodjaniyazov AKalekeeva T326Kalekeeva T
61BGeometriyaJazba13.06.20229:30Qayıpnazarova GQaldıbaeva A326Qaldıbaeva A
71BInformatikanıń teoriyalıq tiykarlarıJazba18.06.20229:30Ilyasova ZUrazimbetov J326Urazimbetov J
81BQaraqalpaqstan tariyxıTest29.06.20229:30Madiyarova GAbdullaev A326Abdullaev A
1Matematika hám informatika1VFilosofiyaawızeki21.06.20229:30Bazarbaev BTleumuratova Z117Tleumuratova Z
21VRuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki29.06.20229:30Ernazarova STanimov Sh117Tanimov Sh
31VJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki13.06.20229:30Saparbaev JMamutova F117Mamutova F
41VMatematikalıq analizJazba16.06.20229:30Prenov BXalknazarov A117Xalknazarov A
51VAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba23.06.20229:30Xodjaniyazov AKalekeeva T117Kalekeeva T
61VGeometriyaJazba18.06.20229:30Qayıpnazarova GQaldıbaeva A117Qaldıbaeva A
71VInformatikanıń teoriyalıq tiykarlarıJazba25.06.20229:30Ilyasova ZUrazimbetov J117Urazimbetov J
81VQaraqalpaqstan tariyxıTest27.06.20229:30Madiyarova GAbdullaev A117Abdullaev A
1Matematika hám informatika1GFilosofiyaawızeki22.06.20229:30Abdullaev YaNaubetullaeva E320Naubetullaeva E
21GRuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki27.06.20229:30Ernazarova SAlimov Q320Alimov Q
31GJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki29.06.20229:30Tajibaeva MRomanova L320Romanova L
41GMatematikalıq analizJazba20.06.20229:30Bektemirov IKalbaev S320Kalbaev S
51GAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba17.06.20229:30Kalekeeva TBerdibaev M320Berdibaev M
61GGeometriyaJazba15.06.20229:30Qayıpnazarova GIgilikov A320Igilikov A
71GInformatikanıń teoriyalıq tiykarlarıJazba24.06.20229:30Ilyasova ZKenesbaev A320Kenesbaev A
81GQaraqalpaqstan tariyxıTest13.06.20229:30Abdullaev AMadiyarova G320Madiyarova G
1Matematika hám informatika1JFilosofiyaawızeki20.06.20229:30Abdullaev YaNaubetullaeva E327Naubetullaeva E
21JRuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki29.06.20229:30Ernazarova SAlimov Q327Alimov Q
31JJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki25.06.20229:30Tajibaeva MRomanova L327Romanova L
41JMatematikalıq analizJazba15.06.20229:30Bektemirov IKalbaev S327Kalbaev S
51JAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba27.06.20229:30Kalekeeva TBerdibaev M327Berdibaev M
61JGeometriyaJazba17.06.20229:30Qayıpnazarova GNurmaxanov Q327Nurmaxanov Q
71JInformatikanıń teoriyalıq tiykarlarıJazba22.06.20229:30Ilyasova ZKenesbaev A327Kenesbaev A
81JQaraqalpaqstan tariyxıTest13.06.20229:30Abdullaev AMadiyarova G327Madiyarova G
1Matematika hám informatika1DFilosofiyaawızeki25.06.20229:30Bazarbaev BAbdullaev Ya205Abdullaev Ya
21DRuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki27.06.20229:30Tanirbergenova ZAbatov A205Abatov A
31DJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki17.06.20229:30Bektursinov AUbbiniyazova J205Ubbiniyazova J
41DMatematikalıq analizJazba20.06.20229:30Prenov BXalknazarov A205Xalknazarov A
51DAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba15.06.20229:30Xodjaniyazov AYuldashev I205Yuldashev I
61DGeometriyaJazba29.06.20229:30Qayıpnazarova GIgilikov A205Igilikov A
71DInformatikanıń teoriyalıq tiykarlarıJazba22.06.20229:30Bektursınova DZaripov O205Zaripov O
81DQaraqalpaqstan tariyxıTest13.06.20229:30Saribaev AzizAbdukarimov X205Abdukarimov X
1Matematika hám informatika1EFilosofiyaawızeki16.06.20229:30Tleumuratova ZAbdullaev Ya224Abdullaev Ya
21ERuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki25.06.20229:30Saparova GAbatov A224Abatov A
31EJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki14.06.20229:30Saparbaev JMamutova F224Mamutova F
41EMatematikalıq analizJazba23.06.20229:30Bektemirov IQuanishbaev T224Quanishbaev T
51EAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba27.06.20229:30Kozibaev DXodjaniyazov A224Xodjaniyazov A
61EGeometriyaJazba29.06.20229:30Qayıpnazarova GNurmaxanov Q224Nurmaxanov Q
71EInformatikanıń teoriyalıq tiykarlarıJazba18.06.20229:30Ilyasova ZUrazimbetov J224Urazimbetov J
81EQaraqalpaqstan tariyxıTest21.06.20229:30Madiyarova GAbdullaev A224Abdullaev A
1Fizika hám astronomiya 1AFilosofiyaawızeki21.06.20229:30Abdullaev YaNaubetullaeva E209Naubetullaeva E
21ARuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki27.06.20229:30Saparova GTanimov Sh209Tanimov Sh
31AMámleketlik tilde is júritiwTest18.06.20229:30Opaeva RAbdimuratov T209Abdimuratov T
41ALogikalıq matematikaJazba16.06.20229:30Mamutova GXalqnazarov A209Xalqnazarov A
51AJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki23.06.20229:30Saparbaev JMamutova F209Mamutova F
61AUlıwma fizika (Molekulyar fizika)jazba29.06.20229:30Turdanov KNsanbaev Makset209Nsanbaev Makset
71AFizikalıq ólshew ásbaplarıJazba14.06.20229:30Nsanbaev MSeytmuratova G209Seytmuratova G
81AFizika álemine kirisiwjazba11.06.20229:30Otarbaev AKasimov Salamat209Kasimov Salamat
91AQaraqalpaqstan tariyxıTest25.06.20229:30Madiyarova GAbdullaev A209Abdullaev A
1Fizika hám astronomiya 1BFilosofiyaawızeki22.06.202214:00Abdullaev YaNaubetullaeva E224Naubetullaeva E
21BRuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki27.06.202214:00Saparova GTanimov Sh224Tanimov Sh
31BMámleketlik tilde is júritiwTest18.06.202214:00Opaeva RAbdimuratov T224Abdimuratov T
41BLogikalıq matematikaJazba11.06.202214:00Mamutova GXalqnazarov A224Xalqnazarov A
51BJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki20.06.202214:00Saparbaev JMamutova F224Mamutova F
61BUlıwma fizika (Molekulyar fizika)jazba29.06.202214:00Turdanov KNsanbaev Makset224Nsanbaev Makset
71BFizikalıq ólshew ásbaplarıawızeki15.06.202214:00Nsanbaev MGawhar Seytmuratova224Gawhar Seytmuratova
81BFizika álemine kirisiwjazba13.06.202214:00Otarbaev AKasimov Salamat224Kasimov Salamat
91BQaraqalpaqstan tariyxıTest24.06.202214:00Madiyarova GAbdullaev A224Abdullaev A
1Fizika hám astronomiya 1VFilosofiyaawızeki21.06.20229:30Abdullaev YaNaubetullaeva E323Naubetullaeva E
21VRuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki23.06.20229:30Tanimov ShEsnazarova S323Esnazarova S
31VMámleketlik tilde is júritiwTest11.06.20229:30Yusupova GOrazbaev P323Orazbaev P
41VLogikalıq matematikaJazba13.06.20229:30Murzambetova MMamutova G323Mamutova G
51VJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki25.06.20229:30Tajibaeva MRomanova L323Romanova L
61VUlıwma fizika (Molekulyar fizika)jazba29.06.20229:30Turdanov KNsanbaev Makset323Nsanbaev Makset
71VFizikalıq ólshew ásbaplarıawızeki27.06.20229:30Nsanbaev MGawhar Seytmuratova323Gawhar Seytmuratova
81VFizika álemine kirisiwjazba15.06.20229:30Otarbaev AKasimov Salamat323Kasimov Salamat
91VQaraqalpaqstan tariyxıTest17.06.20229:30Abdullaev AMadiyarova G323Madiyarova G
1Fizika hám astronomiya 1GFilosofiyaawızeki22.06.20229:30Bazarbaev BAbdullaev Ya203Abdullaev Ya
21GRuxıylıq tanıw, Mádeniyattanıw awızeki27.06.20229:30Tanirbergenova ZAbatov A203Abatov A
31GMámleketlik tilde is júritiwTest11.06.20229:30Yusupova GOrazbaev P203Orazbaev P
41GLogikalıq matematikaJazba13.06.20229:30Murzambetova MMamutova G203Mamutova G
51GJas fiziologiyası hám gigenası. Dene tárbiya hám sportawızeki20.06.20229:30Bektursinov AUbbiniyazova J203Ubbiniyazova J
61GUlıwma fizika (Molekulyar fizika)jazba29.06.20229:30Turdanov KNsanbaev Makset203Nsanbaev Makset
71GFizikalıq ólshew ásbaplarıawızeki24.06.20229:30Seytmuratova GGawhar Seytmuratova203Gawhar Seytmuratova
81GFizika álemine kirisiwjazba15.06.20229:30Otarbaev AKasimov Salamat203Kasimov Salamat
91GQaraqalpaqstan tariyxıTest17.06.20229:30Saribaev AAbdukarimov X203Abdukarimov X
1Matematika hám informatika2AShet tiliTest23.06.202214:00Kalimbetova/QaljanovaElmuratova Z318Elmuratova Z
22AQaraqalpaq tiliniń tarawda qollanılıwıdiktant13.06.202214:00Shınnazarova SOpaeva R318Opaeva R
32AFizikajazba09.06.202214:00Yusupov ONsanbaev Makset318Nsanbaev Makset
42AUlıwma pedagogikaawızeki15.06.202214:00Esemuratova TIlyasova Z318Ilyasova Z
52ATarmaq texnologiyalarıJazba17.06.202214:00Alaminov MPirekeev J318Pirekeev J
62AWeb dástúrlewjazba11.06.202214:00Tlegenov BZaripov O318Zaripov O
72AMultimediya sistemaları hám texnologiyalarıJazba25.06.202214:00Zaripov OTlegenov B318Tlegenov B
82AMatematikalıq analizdiń qosımsha baplarıАуызша20.06.202214:00Mırzanova DNarekeev B318Narekeev B
1Matematika hám informatika2BShet tiliTest23.06.202214:00Kalimbetova/QaljanovaElmuratova Z320Elmuratova Z
22BQaraqalpaq tiliniń tarawda qollanılıwıdiktant13.06.202214:00Shınnazarova SOpaeva R320Opaeva R
32BFizikajazba09.06.202214:00Yusupov ONsanbaev Makset320Nsanbaev Makset
42BUlıwma pedagogikaawızeki20.06.202214:00Esemuratova TIlyasova Z320Ilyasova Z
52BTarmaq texnologiyalarıJazba17.06.202214:00Alaminov MPirekeev J320Pirekeev J
62BWeb dástúrlewjazba11.06.202214:00Tlegenov BZaripov O320Zaripov O
72BMultimediya sistemaları hám texnologiyalarıJazba25.06.202214:00Zaripov OTlegenov B320Tlegenov B
82BMatematikalıq analizdiń qosımsha baplarıАуызша15.06.202214:00Mırzanova DNarekeev B320Narekeev B
1Matematika hám informatika2VShet tiliTest27.06.202214:00Kalimbetova/QaljanovaElmuratova Z322Elmuratova Z
22VQaraqalpaq tiliniń tarawda qollanılıwıdiktant15.06.202214:00Shınnazarova SOpaeva R322Opaeva R
32VFizikajazba13.06.202214:00Yusupov ONsanbaev Makset322Nsanbaev Makset
42VUlıwma pedagogikaawızeki21.06.202214:00Esemuratova TIlyasova Z322Ilyasova Z
52VTarmaq texnologiyalarıJazba09.06.202214:00Alaminov M Kenesbaev A322Kenesbaev A
62VWeb dástúrlewjazba11.06.202214:00Tlegenov BZaripov O322Zaripov O
72VMultimediya sistemaları hám texnologiyalarıJazba23.06.202214:00Zaripov OMambetniyazov M322Mambetniyazov M
82VMatematikalıq analizdiń qosımsha baplarıАуызша18.06.202214:00Mırzanova DNarekeev B322Narekeev B
1Matematika hám informatika2KShet tiliTest25.06.202214:00Elmuratova/EshniyazovaSarsenbaev R117Sarsenbaev R
22KQaraqalpaq tiliniń tarawda qollanılıwıdiktant13.06.202214:00Shınnazarova SOpaeva R117Opaeva R
32KFizikajazba15.06.202214:00Yusupov ONsanbaev Makset117Nsanbaev Makset
42KUlıwma pedagogikaawızeki17.06.202214:00Esemuratova TIlyasova Z117Ilyasova Z
52KTarmaq texnologiyalarıJazba09.06.202214:00Alaminov MKenesbaev A117Kenesbaev A
62KWeb dástúrlewjazba11.06.202214:00Tlegenov BZaripov O117Zaripov O
72KMultimediya sistemaları hám texnologiyalarıJazba21.06.202214:00Zaripov OMambetniyazov M117Mambetniyazov M
82KMatematikalıq analizdiń qosımsha baplarıАуызша27.06.202214:00Mırzanova DMurzambetova M117Murzambetova M
1Matematika hám informatika2GShet tiliTest27.06.202214:00Elmuratova/EshniyazovaKalimbetova Q325Kalimbetova Q
22GÓzbek tiliniń tarawda qollanılıwıTest15.06.202214:00Yusupova GOrazbaev P325Orazbaev P
32GFizikaJazba20.06.202214:00Ashirbekova SSeytmuratova G325Seytmuratova G
42GUlıwma pedagogikaawızeki09.06.202214:00Abdalieva FBayniyazova G325Bayniyazova G
52GTarmaq texnologiyalarıjazba11.06.202214:00Alaminov MPirekeev J325Pirekeev J
62GWeb dástúrlewjazba13.06.202214:00Zaripov OTlegenov B325Tlegenov B
72GMultimediya sistemaları hám texnologiyalarıjazba23.06.202214:00Zaripov OMambetniyazov M325Mambetniyazov M
82GMatematikalıq analizdiń qosımsha baplarıАуызша17.06.202214:00Narekeev BMırzanova D325Mırzanova D
1Matematika hám informatika2DShet tiliTest27.06.202214:00Habibnazarova SKalimbetova Q326Kalimbetova Q
22DÓzbek tiliniń tarawda qollanılıwıTest15.06.202214:00Haytbaev OOrazbaev P326Orazbaev P
32DFizikaJazba20.06.202214:00Ashirbekova SSeytmuratova G326Seytmuratova G
42DUlıwma pedagogikaawızeki09.06.202214:00Dosxodjaeva AKurbanbaeva D326Kurbanbaeva D
52DTarmaq texnologiyalarıJazba17.06.202214:00Bektursınova DAlaminov M326Alaminov M
62DWeb dástúrlewjazba11.06.202214:00Tlegenov BZaripov O326Zaripov O
72DMultimediya sistemaları hám texnologiyalarıjazba13.06.202214:00Tlegenov BZaripov O326Zaripov O
82DMatematikalıq analizdiń qosımsha baplarıАуызша23.06.202214:00Murzambetova MMırzanova D326Mırzanova D
1Matematika hám informatika2EShet tiliTest25.06.202214:00Qunnazarova/AvezimbetovaSarsenbaev R327Sarsenbaev R
22EÓzbek tiliniń tarawda qollanılıwıTest17.06.202214:00Yusupova GOrazbaev P327Orazbaev P
32EFizikajazba20.06.202214:00Yusupov ONsanbaev Makset327Nsanbaev Makset
42EUlıwma pedagogikaawızeki27.06.202214:00Qaypov NBekbosinov D327Bekbosinov D
52ETarmaq texnologiyalarıjazba15.06.202214:00Alaminov MPirekeev J327Pirekeev J
62EWeb dástúrlewJazba11.06.202214:00Mambetniyazov MTlegenov B327Tlegenov B
72EMultimediya sistemaları hám texnologiyalarıJazba09.06.202214:00Mambetniyazov MZaripov O327Zaripov O
82EMatematikalıq analizdiń qosımsha baplarıАуызша13.06.202214:00Narekeev BMırzanova D327Mırzanova D
1Matematika hám informatika2JShet tiliTest27.06.202214:00Kalimbetova/AvezimbetovaSarsenbaev R328Sarsenbaev R
22JÓzbek tiliniń tarawda qollanılıwıTest15.06.202214:00Yusupova GOrazbaev P328Orazbaev P
32JFizikaJazba09.06.202214:00Nsanbaev MYuldashev D328Yuldashev D
42JUlıwma pedagogikaawızeki24.06.202214:00Bekniyazov BIlyasova Z328Ilyasova Z
52JTarmaq texnologiyalarıjazba17.06.202214:00Alaminov MPirekeev J328Pirekeev J
62JWeb dástúrlewJazba11.06.202214:00Mambetniyazov MQunnazarov A328Qunnazarov A
72JMultimediya sistemaları hám texnologiyalarıJazba13.06.202214:00Qunnazarov AMambetniyazov M328Mambetniyazov M
82JMatematikalıq analizdiń qosımsha baplarıАуызша21.06.202214:00Mırzanova DNarekeev B328Narekeev B
1Fizika hám astronomiya 2AShet tiliTest22.06.202214:00Avezimbetova/SarsenbaevQaljanova U205Qaljanova U
22AQaraqalpaq tiliniń tarawda qollanılıwıdiktant24.06.202214:00Abdimuratov TShınnazarova S205Shınnazarova S
32AAnalitikalıq geometriya hám sızıqlı algebraJazba17.06.202214:00Berdibaev MAbdullaev U205Abdullaev U
42AUlıwma pedagogikaawızeki27.06.202214:00Ismaylov ABekniyazov B205Bekniyazov B
52AUlıwma fizika (Optika)jazba10.06.202214:00Akimova JOtarbaev Amangeldi205Otarbaev Amangeldi
62ATeoriyalıq fizika (Klassikalıq mexanika)jazba13.06.202214:00Matjanov NEmbergenova Kamila205Embergenova Kamila
72AAstronomiya kursı (Ulıwma astronomiya)jazba08.06.202214:00Kasimov SOtarbaev Amangeldi205Otarbaev Amangeldi
82AAstrofizikalıq praktikumawızeki15.06.202214:00Asanov DAmetov Ruslan205Ametov Ruslan
1Fizika hám astronomiya 2BShet tiliTest21.06.202214:00Avezimbetova/SarsenbaevQaljanova U323Qaljanova U
22BQaraqalpaq tiliniń tarawda qollanılıwıdiktant17.06.202214:00Abdimuratov TShınnazarova S323Shınnazarova S
32BAnalitikalıq geometriya hám sızıqlı algebraJazba24.06.202214:00Berdibaev MAbdullaev U323Abdullaev U
42BUlıwma pedagogikaawızeki27.06.202214:00Ismaylov ABekniyazov B323Bekniyazov B
52BUlıwma fizika (Optika)jazba15.06.202214:00Akimova JOtarbaev Amangeldi323Otarbaev Amangeldi
62BTeoriyalıq fizika (Klassikalıq mexanika)jazba08.06.202214:00Matjanov NEmbergenova Kamila323Embergenova Kamila
72BAstronomiya kursı (Ulıwma astronomiya)jazba10.06.202214:00Kasimov SOtarbaev Amangeldi323Otarbaev Amangeldi
82BAstrofizikalıq praktikumawızeki13.06.202214:00Asanov DAmetov Ruslan323Ametov Ruslan
1Fizika hám astronomiya 2VShet tiliTest25.06.202214:00Avezimbetova/SarsenbaevKalimbetova Q203Kalimbetova Q
22VÓzbek tiliniń tarawda qollanılıwıTest22.06.202214:00Yusupova GOrazbaev P203Orazbaev P
32VAnalitikalıq geometriya hám sızıqlı algebraJazba20.06.202214:00Jiemuratov RIgilikov A203Igilikov A
42VUlıwma pedagogikaawızeki09.06.202214:00Abdalieva FBayniyazova G203Bayniyazova G
52VUlıwma fizika (Optika)jazba11.06.202214:00Akimova JOtarbaev Amangeldi203Otarbaev Amangeldi
62VTeoriyalıq fizika (Klassikalıq mexanika)jazba13.06.202214:00Oteev TPalwanova Anifa203Palwanova Anifa
72VAstronomiya kursı (Ulıwma astronomiya)jazba15.06.202214:00Kasimov SOtarbaev Amangeldi203Otarbaev Amangeldi
82VAstrofizikalıq praktikumawızeki17.06.202214:00Tursinbaev SKasimov Salamat203Kasimov Salamat
1Fizika hám astronomiya 2GShet tiliTest27.06.202214:00Avezimbetova/SarsenbaevQaljanova U207Qaljanova U
22GÓzbek tiliniń tarawda qollanılıwıTest20.06.202214:00Haytbaev OYusupova G207Yusupova G
32GAnalitikalıq geometriya hám sızıqlı algebraJazba22.06.202214:00Jarov KBerdibaev M207Berdibaev M
42GUlıwma pedagogikaawızeki09.06.202214:00Dosxodjaeva AKurbanbaeva D207Kurbanbaeva D
52GUlıwma fizika (Optika)jazba13.06.202214:00Akimova JOtarbaev Amangeldi207Otarbaev Amangeldi
62GTeoriyalıq fizika (Klassikalıq mexanika)jazba24.06.202214:00Oteev TPalwanova Anifa207Palwanova Anifa
72GAstronomiya kursı (Ulıwma astronomiya)jazba15.06.202214:00Kasimov SOtarbaev Amangeldi207Otarbaev Amangeldi
82GAstrofizikalıq praktikumawızeki17.06.202214:00Tursinbaev SKasimov Salamt207Kasimov Salamt
1Matematika oqıtıw metodikası3AShet tiliTest17.06.20229:30Kalimbetova QElmuratova Z322Elmuratova Z
23AFizika hám astronomiya tiykarlarıjazba13.06.20229:30Akimova JNsanbaev Makset322Nsanbaev Makset
33AUlıwma psixologiyaTest22.06.20229:30Bekiniyazov BKaypov N322Kaypov N
43AMatematika oqıtıw metodikasıJazba15.06.20229:30Djumabaev NOteniyazov E322Oteniyazov E
53AMatematikalıq analizJazba24.06.20229:30Mırzanova DNarekeev B322Narekeev B
63AAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba28.06.20229:30Asqarov MKalimbetov K322Kalimbetov K
73AGeometriyaJazba11.06.20229:30Táńirbergenov SQaypnazarova G322Qaypnazarova G
83AMatematikadan mısal hám máseleler sheshiw metodikasıАуызша27.06.20229:30Djumabaev NKasimov M322Kasimov M
93AMatematika pánin kásipke baǵdarlap oqıtıwJazba29.06.20229:30Abdullaev UKalekeeva T322Kalekeeva T
103AMatematika tariyxıJazba20.06.20229:30Mırzanova DAtabaeva B322Atabaeva B
113AMatematikalıq analizdıń qosımsha baplarıАуызша09.06.20229:30Narekeev BMırzanova D322Mırzanova D
1Matematika oqıtıw metodikası3BShet tiliTest20.06.20229:30Kalimbetova QElmuratova Z325Elmuratova Z
23BFizika hám astronomiya tiykarlarıjazba17.06.20229:30Akimova JNsanbaev Makset325Nsanbaev Makset
33BUlıwma psixologiyaTest22.06.20229:30Bekiniyazov BKaypov N325Kaypov N
43BMatematika oqıtıw metodikasıJazba15.06.20229:30Djumabaev NOteniyazov E325Oteniyazov E
53BMatematikalıq analizJazba25.06.20229:30Mırzanova DNarekeev B325Narekeev B
63BAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba28.06.20229:30Asqarov MKalimbetov K325Kalimbetov K
73BGeometriyaJazba13.06.20229:30Táńirbergenov SQaypnazarova G325Qaypnazarova G
83BMatematikadan mısal hám máseleler sheshiw metodikasıАуызша27.06.20229:30Djumabaev NKasimov M325Kasimov M
93BMatematika pánin kásipke baǵdarlap oqıtıwJazba29.06.20229:30Abdullaev UKalekeeva T325Kalekeeva T
103BMatematika tariyxıJazba11.06.20229:30Mırzanova DAtabaeva B325Atabaeva B
113BMatematikalıq analizdıń qosımsha baplarıАуызша09.06.20229:30Narekeev BMırzanova D325Mırzanova D
1Matematika oqıtıw metodikası3VShet tiliTest09.06.20229:30Kalimbetova/BayinyazovaElmuratova Z324Elmuratova Z
23VFizika hám astronomiya tiykarlarıjazba22.06.20229:30Akimova JNsanbaev Makset324Nsanbaev Makset
33VUlıwma psixologiyaTest24.06.20229:30Abdalieva FIlyasova Z324Ilyasova Z
43VMatematika oqıtıw metodikasıJazba15.06.20229:30Djumabaev NOteniyazov E324Oteniyazov E
53VMatematikalıq analizJazba20.06.20229:30Mırzanova DNarekeev B324Narekeev B
63VAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba11.06.20229:30Asqarov MKalimbetov K324Kalimbetov K
73VGeometriyaJazba13.06.20229:30Táńirbergenov SQaypnazarova G324Qaypnazarova G
83VMatematikadan mısal hám máseleler sheshiw metodikasıАуызша27.06.20229:30Kasimov MDjumabaev N324Djumabaev N
93VMatematika pánin kásipke baǵdarlap oqıtıwJazba28.06.20229:30Abdullaev UKalekeeva T324Kalekeeva T
103VMatematika tariyxıJazba29.06.20229:30Mırzanova DAtabaeva B324Atabaeva B
113VMatematikalıq analizdıń qosımsha baplarıАуызша17.06.20229:30Narekeev BMırzanova D324Mırzanova D
1Matematika oqıtıw metodikası3GShet tiliTest29.06.20229:30Kalimbetova QElmuratova Z317Elmuratova Z
23GFizika hám astronomiya tiykarlarıjazba20.06.20229:30Nsanbaev MAkimova Jumahan317Akimova Jumahan
33GUlıwma psixologiyaTest22.06.20229:30Qurbanbaeva DAbdalieva P317Abdalieva P
43GMatematika oqıtıw metodikasıJazba15.06.20229:30Djumabaev NOteniyazov E317Oteniyazov E
53GMatematikalıq analizJazba17.06.20229:30Mırzanova DNarekeev B317Narekeev B
63GAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba11.06.20229:30Asqarov MKalimbetov K317Kalimbetov K
73GGeometriyaJazba13.06.20229:30Qaldibaeva ATanirbergenov S317Tanirbergenov S
83GMatematikadan mısal hám máseleler sheshiw metodikasıАуызша25.06.20229:30Kasimov MDjumabaev N317Djumabaev N
93GMatematika pánin kásipke baǵdarlap oqıtıwJazba27.06.20229:30Abdullaev UKalekeeva T317Kalekeeva T
103GMatematika tariyxıJazba09.06.20229:30Mırzanova DAtabaeva B317Atabaeva B
113GMatematikalıq analizdıń qosımsha baplarıАуызша24.06.20229:30Mırzanova DNarekeev B317Narekeev B
1Matematika oqıtıw metodikası3DShet tiliTest24.06.20229:30Kalimbetova QSarsenbaev R318Sarsenbaev R
23DFizika hám astronomiya tiykarlarıjazba15.06.20229:30Nsanbaev MAkimova Jumahan318Akimova Jumahan
33DUlıwma psixologiyaTest17.06.20229:30Ilyasova ZIsmaylov A318Ismaylov A
43DMatematika oqıtıw metodikasıJazba11.06.20229:30Djumabaev NOteniyazov E318Oteniyazov E
53DMatematikalıq analizJazba22.06.20229:30Mırzanova DNarekeev B318Narekeev B
63DAlgebra hám sanlar teoriyasıJazba27.06.20229:30Asqarov MKalimbetov K318Kalimbetov K
73DGeometriyaJazba13.06.20229:30Qaldibaeva ATanirbergenov S318Tanirbergenov S
83DMatematikadan mısal hám máseleler sheshiw metodikasıАуызша25.06.20229:30Kasimov MDjumabaev N318Djumabaev N
93DMatematika pánin kásipke baǵdarlap oqıtıwJazba20.06.20229:30Abdullaev UKalekeeva T318Kalekeeva T
103DMatematika tariyxıJazba29.06.20229:30Mırzanova DAtabaeva B318Atabaeva B
113DMatematikalıq analizdıń qosımsha baplarıАуызша09.06.20229:30Narekeev BMırzanova D318Mırzanova D
1Fizika hám astronomiya oqıtıw metodikası3AShet tiliTest13.06.20229:30Bayınyazova/SársenbaevAvezimbetova A202Avezimbetova A
23AFizika oqıtıw metodikasıawızeki15.06.20229:30Karlibaeva GMatjanov Nurjan202Matjanov Nurjan
33AAstronomiya oqıtıw metodikasıawızeki20.06.20229:30Matjanov NKarlibaeva Guljahan202Karlibaeva Guljahan
43ATeoriyalıq fizika (Kvantlıq mexanika)jazba22.06.20229:30Yavidov BOteev Tursinbay202Oteev Tursinbay
53AAstronomiya kursı (Astrofizika)jazba27.06.20229:30Atashov BAsanov Dawran202Asanov Dawran
63AFizikadan máseleler sheshiw metodikasıjazba24.06.20229:30Dawletniyazov SYuldashov Dawran202Yuldashov Dawran
73AQattı deneler fizikasıjazba17.06.20229:30Atashov BBekmuratov Mansur202Bekmuratov Mansur
1Fizika hám astronomiya oqıtıw metodikası3GShet tiliTest11.06.202214:00Bayınyazova/AvezimbetovaQaljanova U222Qaljanova U
23GFizika oqıtıw metodikasıawızeki20.06.202214:00Karlibaeva GMatjanov Nurjan222Matjanov Nurjan
33GAstronomiya oqıtıw metodikasıawızeki25.06.202214:00Matjanov NKarlibaeva Guljahan222Karlibaeva Guljahan
43GTeoriyalıq fizika (Kvantlıq mexanika)jazba29.06.202214:00Yavidov BOteev Tursinbay222Oteev Tursinbay
53GAstronomiya kursı (Astrofizika)jazba27.06.202214:00Atashov BAsanov Dawran222Asanov Dawran
63GFizikadan máseleler sheshiw metodikasıjazba13.06.202214:00Dawletniyazov SYuldashov Dawran222Yuldashov Dawran
73GQattı deneler fizikasıjazba17.06.202214:00Atashov BBekmuratov Mansur222Bekmuratov Mansur
1Fizika hám astronomiya oqıtıw metodikası3BShet tiliTest13.06.20229:30Bayınyazova/AvezimbetovaQaljanova U207Qaljanova U
23BFizika oqıtıw metodikasıawızeki15.06.20229:30Karlibaeva GMatjanov Nurjan207Matjanov Nurjan
33BAstronomiya oqıtıw metodikasıawızeki17.06.20229:30Matjanov NKarlibaeva Guljahan207Karlibaeva Guljahan
43BTeoriyalıq fizika (Kvantlıq mexanika)jazba29.06.20229:30Yavidov BOteev Tursinbay207Oteev Tursinbay
53BAstronomiya kursı (Astrofizika)jazba23.06.20229:30Atashov BAsanov Dawran207Asanov Dawran
63BFizikadan máseleler sheshiw metodikasıjazba27.06.20229:30Dawletniyazov SYuldashov Dawran207Yuldashov Dawran
73BQattı deneler fizikasıjazba25.06.20229:30Atashov BBekmuratov Mansur207Bekmuratov Mansur
1Fizika hám astronomiya oqıtıw metodikası3VShet tiliTest15.06.20229:30Sársenbaev RAvezimbetova A206Avezimbetova A
23VFizika oqıtıw metodikasıawızeki13.06.20229:30Matjanov NKarlibaeva Guljahan206Karlibaeva Guljahan
33VAstronomiya oqıtıw metodikasıawızeki22.06.20229:30Matjanov NKarlibaeva Guljahan206Karlibaeva Guljahan
43VTeoriyalıq fizika (Kvantlıq mexanika)jazba29.06.20229:30Yavidov BOteev Tursinbay206Oteev Tursinbay
53VAstronomiya kursı (Astrofizika)jazba17.06.20229:30Atashov BAsanov Dawran206Asanov Dawran
63VFizikadan máseleler sheshiw metodikasıjazba27.06.20229:30Dawletniyazov SYuldashov Dawran206Yuldashov Dawran
73VQattı deneler fizikasıjazba25.06.20229:30Atashov BBekmuratov Mansur206Bekmuratov Mansur
1Informatika oqıtıw metodikası3AShet tiliTest09.06.20229:30Qaljanova USarsenbaev R222Sarsenbaev R
23AFizika hám astronomiya tiykarlarıjazba20.06.20229:30Jumamuratov ABekmuratov Mansur222Bekmuratov Mansur
33AInformatika oqıtıw metodikasıawızeki11.06.20229:30Asanova UIlyasova Z222Ilyasova Z
43AWeb-dizaynjazba25.06.20229:30Tlegenov BKenesbaev A222Kenesbaev A
53AMaǵlıwmatlar bazasıjazba22.06.20229:30Aytimbetov YuSaxanova L222Saxanova L
63AKompyuterli modellestiriwjazba15.06.20229:30Eshanov MTolıbaeva G222Tolıbaeva G
73APedagogikalıq programmalıq qurallarawızeki13.06.20229:30Abdullaev AJuginisova J222Juginisova J
83AInformatikanı oqıtıw texnologiyaları hám proektlestiriwawızeki27.06.20229:30Ótepbergenov JBektursınova D222Bektursınova D
93AInformaciyalıq sistemalarawızeki17.06.20229:30Eshanov MQunnazarov A222Qunnazarov A
103AMatematikalıq ámeliy programmalar paketijazba29.06.20229:30Avezov MBektursınova D222Bektursınova D
1Informatika oqıtıw metodikası3BShet tiliTest11.06.202214:00Qaljanova UAvezimbetova A209Avezimbetova A
23BFizika hám astronomiya tiykarlarıjazba17.06.202214:00Jumamuratov ABekmuratov Mansur209Bekmuratov Mansur
33BInformatika oqıtıw metodikasıawızeki20.06.202214:00Ilyasova ZAsanova U209Asanova U
43BWeb-dizaynjazba22.06.202214:00Kenesbaev ATlegenov B209Tlegenov B
53BMaǵlıwmatlar bazasıjazba24.06.202214:00Aytimbetov YuSaxanova L209Saxanova L
63BKompyuterli modellestiriwjazba09.06.202214:00Eshanov MAlaminov M209Alaminov M
73BPedagogikalıq programmalıq qurallarawızeki13.06.202214:00Abdullaev AJuginisova J209Juginisova J
83BInformatikanı oqıtıw texnologiyaları hám proektlestiriwawızeki27.06.202214:00Ótepbergenov JTolıbaeva G209Tolıbaeva G
93BInformaciyalıq sistemalarawızeki15.06.202214:00Eshanov MQunnazarov A209Qunnazarov A
103BMatematikalıq ámeliy programmalar paketijazba29.06.202214:00Avezov MBektursınova D209Bektursınova D
1Informatika oqıtıw metodikası3VShet tiliTest15.06.20229:30Qaljanova UAvezimbetova A216Avezimbetova A
23VFizika hám astronomiya tiykarlarıjazba09.06.20229:30Jumamuratov ABekmuratov Mansur216Bekmuratov Mansur
33VInformatika oqıtıw metodikasıawızeki22.06.20229:30Bektursınova DIlyasova Z216Ilyasova Z
43VWeb-dizaynjazba24.06.20229:30Tlegenov BKenesbaev A216Kenesbaev A
53VMaǵlıwmatlar bazasıjazba27.06.20229:30Aytimbetov YuSaxanova L216Saxanova L
63VKompyuterli modellestiriwjazba17.06.20229:30Alaminov MEschanov M216Eschanov M
73VPedagogikalıq programmalıq qurallarawızeki11.06.20229:30Abdullaev AJuginisova J216Juginisova J
83VInformatikanı oqıtıw texnologiyaları hám proektlestiriwawızeki13.06.20229:30Bektursınova DOtepbergenov J216Otepbergenov J
93VInformaciyalıq sistemalarawızeki20.06.20229:30Eshanov MQunnazarov A216Qunnazarov A
103VMatematikalıq ámeliy programmalar paketijazba29.06.20229:30Bektursinova DAvezov M216Avezov M