ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Qabul 2024

Психология кафедрасында Б.Ф.Скиннердиң оперант үйрениў теориясы бойынша илимий кеше өткерилди

Институттың педагогика факультети психология кафедрасының «Жас психолог» дөгерегиниң зийрек студентлери ҳәм кафедра профессор-оқытыўшылары қатнасыўында Б.Ф.Скиннердиң оперант үйрениў теориясы бойынша илимий талқылаў кешеси шөлкемлестирилди.

Кафедра оқытыўшылары А.Елмуратова, Э.Нурумбетовалар тәрепинен шөлкемлестирилген илимий кешеде И.Дәўлетназаров, И.Жаппарбергенова, Г.Қазақбаева, Н.Досжанова, Г.Жумабаева, Ш.Караматдиновлар тәрепинен илимпаздың өмир жолы, илимий мийнетлери ҳәм олардың әҳмийети ҳаққында баянатлар жасалды.

Кешеде студент-жасларға илимпаздың тәжирийбелери көрсетилген видео көринислер қойып берилди ҳәм өз ара пикир алмасылды.