ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Qánigelik talapları

Бакалавр -2022

6010300-Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси

60110100-Педагогика (тарбия)

60110200- Мактабгача таълим

60110500-Бошланғич таълим

60110600-Математика ва информатика

60110700-Физика ва астрономия

60110800-Кимё

60110900-Биология

60111000-География ва иқтисодий билим асослари

60111100-Тарих

60111200-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси

60111300-Мусиқа таълими

60111400- Ўзбек тили ва адабиёти

60111500-Она тили ва адабиёти (қозоқ тили ва адабиёти)

60111500-Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти)

60111700-Ўзга тилли гуруҳларда рус тили

60111800-Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)

6011200-Чақириққача ҳарбий таълим

60112100-Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

60112200-Жисмоний маданият

60112300-Технологик таълим

60112500-Мактаб менежменти

60112700-Махсус педагогика (логопедия)

60310900-Психология (Амалий психология)

 

Магистатура-2022

70110101-Pedagogika tariyхı hám teoriyası

70110102-Pedagogika hám psiхologiya

70110103-Bilimlendiriw mekemelerin basqarıw

70110201-Tálim hám tárbiya teoriyası hám metodikası (mektepke shekemgi tálim)

70110501-Tálim hám tárbiya teoriyası hám metodikası (baslawısh tálim)

70110601-Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (matematika)

70110602-Tálimde хabar teхnologiyaları

70110701-Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (fizika hám astronomiya)

70110801-Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (хimiya)

70110901-Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (biologiya)

70111001-Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (geografiya)

70111101-Social-gumanitar pánlerdi oqıtıw metodikası (tariyх)

70111201-Súwretlew óneri hám ámeliy bezew óneri

70111301-Muzıka tálimi hám kórkem óner

70111401-Ózbek tili hám ádebiyatı

70111501-Ana tili hám ádebiyatı (rus tili hám ádebiyatı)

70111501-Ana tili hám ádebiyatı (qaraqalpaq tili hám ádebiyatı)

70111501-Ana tili hám ádebiyatı (qazaq tili hám ádebiyatı)

70111801-Shet tili hám ádebiyatı (inglis tili)

70112101-Social-gumanitar pánlerdi oqıtıw metodikası (ruwхıylıq tiykarları)

70112201-Dene tárbiya hám sport shınıǵıwları teoriyası hám metodikаsı

70112301-Tálim hám tárbiya teoriyası hám metodikası (teхnologiyalıq tálim)

 

# Tálim baǵdarları 1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs
1 Ózbek tili hám ádebiyatı pdf pdf pdf pdf
2 Ózge tilli toparlarda ózbek tili pdf pdf pdf pdf
3 Ximiya oqıtıw metodikası pdf pdf pdf pdf
4 Muzika  tálimi  pdf pdf pdf pdf
5 Pedagogika-psixologiya pdf pdf pdf pdf
6  Tariyx oqıtıw metodikası pdf pdf pdf pdf
7 Texnologiyalıq tálim  pdf pdf pdf pdf
8 Milliy ideya, ruwxiylıq tiykarları hám huqıq tálimi  pdf pdf pdf pdf
9  Biologiya oqıtıw metodikası  pdf pdf pdf pdf
10 Geografiya oqıtıw metodikası   pdf pdf pdf pdf
11 Informatika oqıtıw metodikası    pdf pdf pdf pdf
12 Matematika oqıtıw metodikası    pdf pdf pdf pdf
13 Ingliz tili hám ádebiyatı pdf pdf pdf pdf
14 Dene mádeniyatı  pdf pdf pdf pdf
           

Магистратура

# Tálim baǵdarları 1-kurs 2-kurs
1 Ózbek tili hám ádebiyatı pdf pdf
2 Ximiya oqıtı w metodikası  pdf pdf
3 Pedagogika hám psixologiya pdf pdf
4 Anıq hám tabiiy pánlerdi oqıtıw metodikası (biologiya) pdf pdf
5 Anıq hám tabiiy pánlerdi oqıtıw metodikası (geografiya)  pdf pdf
6 Shet tili hám ádebiyatı (Ingliz tili) pdf pdf