ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Qabul 2024

Buxgalteriya

 • Ózbekstan Respublikası Finans ministrligi tárepinen tastıyıqlanǵan normativ-hújjetlerge tiykar buxgaletiya esabın shólkemlestiriwdi támiynlew, materiallıq, miynet hám finanslıq resurslarınan nátiyjeli paydalanıwdı qadaǵalaw;
 • Professor-oqıtıwshı hám qániygelerdiń aylıq is haqıların, studentlerdiń stipendiyaların óz waqtında esaplanıwın hám olardıń tarqatılıwın qadaǵalaw;
 • Esap betindegi aktivlerdiń jaǵdayın hám hareketin, múliklik huqıqlar hám májbúriyatlardıń jaǵdayı haqqında tolıq hámde anıq maǵlıwmatlardı jaratıw;
 • Materiallıq baylıqlar hám pul qarjıların inventarizaciyasın óz waqtında ótkeriw;
 • Nátiyjeli basqarıw maqsetinde buxgalteriyalıq esabat maǵlıwmatların ulıwmalastırıw;
 • Finanslıq, salıqqa baylanıslı hám basqa esabatlardı dúziw;
 • Jergilikli hám respublikalıq byudjetke esaplanǵan salıqlardı óz múddetinde ótkeriw;
 • Bankten alınǵan pul qarjıların maqsetli jumsaw;
 • Debitorlıq hám kreditorlıq qarızdarlıqlardıń payda bolıwınıń aldın alıw;
 • Is haqı fondın tastıyıqlanǵan shtat kesteleri hám shtat formulyarları tiykarında tuwrı jumsalıwın qadaǵalaw;
 • Stepindiya fondın rektor tárepinen shıǵarılǵan buyrıqlar tiykarında tuwrı jumsalıwın qadaǵalaw;
 • Tovar-materiallıq baylıqlardı belgilengen qaǵıydalar tiykarında skladqa qabıllaw hám shıǵıwın qadaǵalaw;
 • Byudjet hám byudjetten tısqarı qarjılardı tastıyıqlanǵan qarejetler smetaları tiykarında qarejetler statiyaları boyınsha jumsalıwın qadaǵalaw;
 • Pul qarjıları, tovar-materiallıq baylıqlar hám tiykarǵı qurallar inventarizaciyasın ornatılǵan tártip tiykarında sıpatlı ótkeriliwin qadaǵalaw;
 • Joqarǵı hám orta arnawlı bilimlendiriw ministrligine, salıq inspekciyasına hám basqa shólkemlerge aylıq, shereklik hám jıllıq esabatlardı óz múddetlerinde tapsırılıwın qadaǵalaw;

 

Davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar 1-4 chorok 2022

Исполнение_сметы_бюджетных_средств_2022

Исполнение_сметы_платно_контрактных_средств_2022

 

 

 

Отчет о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации по состоянию на 01.10.2021

Отчет об исполнении сметы расходов на 01.10.2021

Баланс на 01.10.2021

Отчет о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях по состоянию на 01.10.2021

 

Баланс на 01.04.2020
Отчет о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации 2 на 01.04.2020
Отчет о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации на 01.04.2020
Отчет о движении прочих внебюджетных средств на 01.04.2020
Отчет о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях на 01.04.2020
Отчет об исполнении сметы расходов на 01.04.2020

 

Баланс на 01.07.2020
Отчет о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации на 01.07.2020
Отчет о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации Пр4 на 01.07.2020
Отчет о движении прочих внебюджетных средств на 01.07.2020
Отчет о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях на 01.07.2020
Отчет об исполнении сметы расходов на 01.07.2020

 

2020 йил учун IV гуруҳ Бошқа харажатлар бўйича харажатлар ёйилмаси
2020 йилга вақтинчалик ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ 1 группа 4009
2020 йилга вақтинчалик ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ 100010 1 группа
IV гуруҳ Бошқа харажатлар бўйича харажатлар ёйилмаси 100010 4 группа
Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва 6-ИЛОВА 4009
Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва

 

Книга_регистрации_договоров_за_с_01_01_2020_по_31_07_2020_Бюджет
Книга_регистрации_договоров_за_с_01_01_2020_по_31_07_2020_контракт
Книга_регистрации_договоров_за_с_01_01_2020_по_31_07_2020_Спец_счет

 

Нукус_ДПИ_транспорт_ва_кучмас_мулк