AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Buxgalteriya

 • O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan me`yoriy hujjatlarga asosan buxgalteriya hisobini tashkil qilishni ta`minlash, moddiy, mehnat va moliyaviy resurslaridan samarali foydalanishni nazorat qilish;
 • Professor-o`qituvchi va xodimlar oylik ish haqlarini, talabalar stipendiyalarini o`z vaqtida hisoblashni va ularni tarqatilishini nazorat qilish;
 • Hisob varaqalarda aktivlarning holatini va harakatini, mulkiy huquqlar va majburiyatlarning holati to`g`risidagi to`liq xamda aniq ma`lumotlarni shakllantirish;
 • Moddiy boyliklar va pul mablag`lari inventarizatsiyasini o`z vaqtida o`tkazish;
 • Samarali boshqarish maqsadida buxgalteriya hisobi ma`lumotlarini umumlashtirish;
 • Moliyaviy, soliqqa doir va boshqa hisobotlarni tuzish;
 • Mahalliy va respublika byudjetiga hisoblangan soliqlarni o`z muddatlarida o`tkazish;
 • Bankdan olingan pul mablag`larini maqsadli sarflash;
 • Debitorlik va kreditorlik qarzdorliklari paydo bo`lishining oldini olish;
 • Ish haqi fondini tasdiqlangan shtat jadvallari va shtat formulyarlari asosida to`g`ri sarflanishini nazorat qilish;
 • Stipendiya fondini rektor tomonidan chiqarilgan buyruqlar asosida to`g`ri saflanishini nazorat qilish;
 • Tovar-moddiy boyliklarni belgilangan qoidalar asosida omborxonaga qabul qilish va chiqim qilishni nazorat qilish;
 • Byudjet va byudjetdan tashqari mablag`larni tasdiqlangan xarajatlar smetalari asosida xarajatlar moddalari bo`yicha sarflanishini nazorat qilish;
 • Pul mablag`lari, tovar-moddiy boyliklari va asosiy vositalar inventarizatsiyasini o`rnatilgan tartib asosida sifatli o`tkazilishini nazorat qilish;
 • Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligiga, soliq inspektsiyasiga va boshqa tashkilotlarga oylik, choraklik va yillik hisobotlarni o`z muddatlarida topshirilishini nazorat qilish.

 

Баланс на 01.04.2020
Отчет о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации 2 на 01.04.2020
Отчет о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации на 01.04.2020
Отчет о движении прочих внебюджетных средств на 01.04.2020
Отчет о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях на 01.04.2020
Отчет об исполнении сметы расходов на 01.04.2020

 

Баланс на 01.07.2020
Отчет о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации на 01.07.2020
Отчет о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации Пр4 на 01.07.2020
Отчет о движении прочих внебюджетных средств на 01.07.2020
Отчет о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях на 01.07.2020
Отчет об исполнении сметы расходов на 01.07.2020

 

2020 йил учун IV гуруҳ Бошқа харажатлар бўйича харажатлар ёйилмаси
2020 йилга вақтинчалик ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ 1 группа 4009
2020 йилга вақтинчалик ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ 100010 1 группа
IV гуруҳ Бошқа харажатлар бўйича харажатлар ёйилмаси 100010 4 группа
Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва 6-ИЛОВА 4009
Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва

 

Книга_регистрации_договоров_за_с_01_01_2020_по_31_07_2020_Бюджет

Книга_регистрации_договоров_за_с_01_01_2020_по_31_07_2020_контракт
Книга_регистрации_договоров_за_с_01_01_2020_по_31_07_2020_Спец_счет