AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Qabul 2024

Avtoreferatlar

2018-йил якунига кўра институтимизнинг 18-профессор-ўқитувчиси ҳимоя қилиб, шундан  2 (DSc) фан доктори,  16 (PhD) фалсафа доктори

 1. Кабулова Лола Балтамуратовна- ТЕРМИК ҚАЙТА ИШЛАНГАН КАРМАНА ТУФФИТЛАРИ АСОСИДА ЮҚОРИ МУСТАҲКАМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ Д20, ТЕЗ ҚОТУВЧАН ВА СУЛЬФАТ СУВЛАРИГА ЧИДАМЛИ ПУЦЦОЛАН ЦЕМЕНТЛАРНИНГ ТАРКИБЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ
 2. Cапаева Феруза Давлатовна- МАХТУМҚУЛИ ШЕЪРЛАРИ ЎЗБЕКЧА ТАРЖИМАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ
 3. Абылова Гулбахар Жалгасбаевна-СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
 4. Дабылов Пердеғалий Абатбаевич- ҚОРАҚАЛПОҚ ШЕЪРИЯТИДА ЛИРИК ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИНГ ЯРАТИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ (Т.Матмуратов ва К.Рахманов шеърияти мисолида)
 5. Нагметова Нурсулу Муратбаевна- УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎСМИРЛАРНИ  МУСТАҚИЛ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК  МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (Қорақалпоғистон Республикаси мактабларининг ўсмир ўғил болалари  мисолида)
 6. Мамбеткадиров Ғайратбай Аманбаевич-ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖИ  (ХХ аср 60-йиллари – XXI аср бошлари)
 7. Елмуратова Айсулу Усаховна- КАСАНАЧИЛИК БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ АЁЛЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
 8. Калханов Полатбек Жумабаевич- МУРАККАБ ТИЗИМЛАРНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРВАЛ-АНАЛИТИК УСУЛЛАР
 9. Бабаниязова Наргиза Полатовна- ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ В1 ДАРАЖАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИНГЛИЗ ТИЛИНИНГ ФЕЪЛ ЛЕКСИКАСИНИ МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ЎҚИТИШ
 10. Утениязова Айсара Бегмуратовна- MeFX (Me-Sr, Ba; X-Cl, I) КРИСТАЛЛАРИДА РАДИАЦИОН ҲОДИСАЛАР
 11. Абдуллаев Анвар Атамуратович- АМУДАРЁ БЎЛИМИДА  СИЁСИЙ-МАЪМУРИЙ  БОШҚАРУВ  ВА СУД-ҲУҚУҚ  ТИЗИМИДАГИ  ЎЗГАРИШЛАР(1873–1924  йй.)
 12. Қуттымуратова Ырысты Абдирахмановна- ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚЎНҒИРОТ ТУМАНИДАГИ ҚОЗОҚ ШЕВАСИ
 13. Медетов Махсетбай Жапакович- ЎЗБЕКИСТОН АРИД ХУДУДЛАРИНИНГ ТЎҒРИҚАНОТЛИ ҲАШАРОТЛАРИ (INSECTA: ORTHOPTERA)
 14. Мамбетова Гулназ Жаксимуратовна-ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ ШИМОЛИЙ ТУМАНЛАРИ ГИДРОНИМЛАРИ
 15. Нурышов Дарменбай Есназарович- ЁШ КУРАШЧИЛАРДА БАЗАВИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
 16. Карлыбаева Гулжахан Ермекбаевна-БЎЛАЖАК ФИЗИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
 17. Тажбенова Сауле Сарсенгалиевна- ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРГА НАЗАРИЙ БИЛИМЛАРНИ АМАЛДА ҚЎЛЛАШНИ ЎРГАТИШ МЕТОДИКАСИ (таълим қозоқ ва ўзбек тилларида олиб бориладиган бошланғичсинфлар мисолида)
 18. Матжанов Нуржан Султамуратович- УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА КВАНТ ТАСАВВУРЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДА ИЗЧИЛЛИК

 

2019-йил якуни буйича

 

 1. Реймов Каржау Даулетбаевич
 2. Алламбергенов Ҳамза Камалович
 3. Мираметова Нодира Пурханатдиновна
 4. Бердибаев Маман Султамуратович
 5. Моянов Иқласбай Жиенбаевич
 6. Торткулбаева Турсынай Абдигазиевна
 7. Кудайбергенова Улбике Каллибековна
 8. Алдашева Ширин Жалгасовна
 9. Султанова Айдин Менглибаевна
 10. Калбаева Гулпаршын Сарсенбаевна
 11. Насруллаева Гулшан Самадовна

2020-йилда ҳимояга қўйилган ишларнинг авторефератлари

 1. Тилеўов Еркинбай Муратбаевич -Талабаларнинг ҳуқуқий компетентлигини ривожлантириш технологияси
 2. Алауатдинов Сахабатдин Иниятдинович -Ислом дини манбаларида тарбиявий фикрлар ва уларни педагогик таҳлил этиш механизмлари