Ped.34.01

Ўзбекистон Республикаси

Олий аттестация комиссияси

раисининг 2019 йил 30-декабрдаги

373-сон қарорига илова

 Нукус давлат педагогика институти ҳузуридаги педагогика фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSс.03/30.12.2019.Ped.34.01 рақамли илмий кенгаш аъзолари

 ТАРКИБИ

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган йили

Ихтисослик шифри

 

Иш жойи,  лавозими,  илмий даражаси,  илмий унвони

1.

Базарбаев Жуманазар

(раис)

1933

13.00.01

Нукус давлат педагогика институти,

фалсафа фанлари доктори, академик

 

4 - Ped.34.01

2.

Алеуов Усербай

(раис ўринбосари)

1945

13.00.01

Нукус давлат педагогика институти,

педагогика фанлари доктори, профессор

5 1 258x300 - Ped.34.01

3.

Курбаниязова Замира Калбаевна

(илмий кенгаш котиби)

1972

13.00.01

Нукус давлат педагогика институти  

кафедра мудири, педагогика фанлари номзоди, доцент

13 277x300 - Ped.34.01

4.

Утебаев Тажибай Тилеумуратович

1967

13.00.01

Нукус давлат педагогика институти кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, доцент

1 11 225x300 - Ped.34.01

5

Адизов Бахтиёр Раҳмонович

1960

13.00.01

Бухоро давлат университети қошидаги Мактабгача таълим муассасалари мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази директори, педагогика фанлари доктори, профессор

5 - Ped.34.01

6

Ходжаев Бегзод Худойбердиевич

1982

13.00.01

Тошкент давлат педагогика университети, педагогика фанлари доктори, профессор

6 1 233x300 - Ped.34.01

7

Юзликаев Фарид Рафаилович

1956

13.00.01

Тошкент давлат педагогика университети, педагогика фанлари доктори, профессор

7 1 242x300 - Ped.34.01

8

Қудайбергенов Каримбай Қадирбергенович

1972

13.00.02

Қорақалпоқ давлат университети кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

4 3 248x300 - Ped.34.01

9

Даулетмуратов Борибай Коптилеуович

1959

13.00.02

Нукус давлат педагогика институти кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, доцент

9 275x300 - Ped.34.01

10

Камалов Амангелди Базарбаевич

1968

13.00.02

Нукус давлат педагогика институти кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, доцент

2 5 242x300 - Ped.34.01

11

Алламбергенов Кеңесбай

1954

13.00.02

Нукус давлат педагогика институти кафедра мудири, филология фанлари доктори, профессор

11 - Ped.34.01

12

Рўзиев Эркин Эскандарович

1959

13.00.02

Урганч давлат университети кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, профессор

1 12 256x300 - Ped.34.01

13

Қарлыбаева Гульжахан

Ермекбаевна

1978

13.00.02

Нукус давлат педагогика институти, педагогика фанлари доктори, доцент

8 1 234x300 - Ped.34.01

14

Жураев Хусниддин Олтинбойевич

1982

13.00.02

Бухоро давлат университети  Физика-математика факультети декани, педагогика фанлари доктори, доцент 

14 240x300 - Ped.34.01