AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Qabul 2024

Ilmiy konferensiyalar

Аjiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutida 2023 kalendar yilida o’tkaziladigan

KONFERENTSIYALAR RO’YXATİ

Konferentsiya mavzui

Masul kafedra

Muddati va konferensiya to’plami

Xalqaro  konferentsiyalar

1    “Yangi O‘zbekiston – Uchinchi Renessans” shiori ostida xalqaro ta’lim
standartlariga asoslangan o‘quv materiallarini uzluksiz ta’lim tizimiga keng
joriy etishni optimallashtirish
 

15-aprel, 2023 jıl

yuklab olish 

2 «Tabiiy fanlarning dolzarb masalalari»  

13-may, 2023 jıl

titul 

mundarija

seksiya-1

seksiya-2

seksiya-3

Respublika miqiyosidagi  konferentsiyalar

1.                

Aniq  va tabiiy fanlarni o’qitishning dolzarb masalalari  

12-13-aprel 2023 y 

yuklash

 

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutida 2022 kalendar yilida o’tkaziladigan

KONFERENTSIYALAR RO’YXATİ

Konferentsiya mavzui

Masul kafedra

Muddati va konferensiya to’plami

Xalqaro  konferentsiyalar

       
       

Respublika miqiyosidagi  konferentsiyalar

1.                

 Matematika va informatika fanlarini o’qitishning
muammolari va ularning yechimlari

 

 21-22 aprel 2022 jıl

toplam-21-22-2022

 

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutida 2021 kalendar yilida o’tkaziladigan

KONFERENTSIYALAR RO’YXATİ

Konferentsiya mavzui

Masul kafedra

Muddati va konferensiya to’plami

Xalqaro  konferentsiyalar

1

«Ta`lim-tarbiyaning sifatini oshirishda ilmiy-innovatsion
texnologiyalarni amaliѐtga joriy etish masalalari»

Boshlanǵish ta’lim 

2021 y. 14-15-aprel

to’plamni yuklab olish

2

 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Дошкольное воспитание и дефектология

2021 г. 20-21 май

скачать

Respublika miqiyosidagi  konferentsiyalar

1.                

«Jien Jirov – qoraqalpoq fol`klori va yozma adabiyotini bog`lovchi ulug` so`z adibi»

Qoraqalpoq adabiyoti

2021 y.-17-fevral

Axborot xati 

 

 

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutida 2020 kalendar yilida o’tkaziladigan

KONFERENTSIYALAR RO’YXATİ

Konferentsiya mavzui

Masul kafedra

Muddati va konferensiya to’plami

Xalqaro  konferentsiyalar

1.                

 

«Boshlang’ich ta’limni kompetentsiyaviy tashkil etish: nazariya va amaliyo

 

Boshlang’ich ta’lim

2020 y.-28-29 aprel

to’plamni ko’chirib olish

2

«Tabiiy fanlarning dolzarb masalalari”  

2020 y. 14-15 may

axborot xati (may)

3

«Xorijiy tillari darslarida STEM texnologiyalardan foydalanish usullari»

 

2020 y. 4-5 may

axorot xati

4

«Туркий халыҗлар фольклоры ҳәм

әдебияты тарийхы изертлеўиниӊ

әҳмийетли мәселелери»

Qoraqalpoq adabiyoti 

2020 y. 27-28 may

to’plamni ko’chirib olish

 

5

Globallashuv davrida o‘zbek tilining mavqeyi

O‘zbek tili kafedrasi

2020 y 20-oktabr

to‘plamni ko‘chirib olish

6

Теории функций одного и многих комплексных переменных

Matematika o’qitish metodikasi kafedrasi 

2020 y 26-28-noyabr 

to‘plamni ko‘chirib olish

Respublika miqyosidagi  konferentsiyalar

1.                

«Mustaqillik sharoitida xalqimizning g’oyaviy tarbiyalanishining dolzarb masalalari»

Milliy g’oya, manaviyat asoslari va h’uquq talimi kafedrasi

2020 y.-26 mart

axborot xati(mart)

2

«Geografiya fani va uni o’qitishning dolzarb masalalari»

 

2020 20-21 aprel 

axborot xati 

3

«Shaxs shakllanishida  innovatsion-kreativ yondashuvning pedagogik va psixologik xususiyatlari»

 

2020 18-октябрь

axborot xati

4

«Fan va texnika yutuqlarini ta’lim tizimiga joriy qilish muammolari»

 

2020 йил 19-20 май

axborot xati

 

Qo’shimcha ma’lumot olish uchun ilmiy bolim telefoni telegramm kanal @Kalkhanov ga сhiqishingiz mumkin. 

 

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutida 2019 kalendar yilida o’tkaziladigan

KONFERENTSIYALAR RO’YXATİ

Konferentsiya mavzui

Masul kafedra

Muddati va konferensiya to’plami

Xalqaro  konferentsiyalar

1.                

Janubiy Orolbo’yining arxeologiyasi, etnografiyasi, tarixi va tarixshunoslikning dolzarb masalalari

Tarixni o’qitish metodikasi kafedrasi

13-sentyabr

2.                

Xorijiy tillarni o’qitishda innovatsiyalar: muammolar va istiqbollar

Chet tillari

14-15 may

3

Түркий халықлар фольклоры ҳәм әдебияты тарийхының әҳмийетли мәселелери: улыўма уйғынлық ҳәм миллий өзгешелик

Qaraqalpaq tili, Qoraqalpoq adabiyoti, O’zbek tilshonosligi, O’zbek adabiyoti, Qozoq tili va adabiyoti

to’plamni ko’chirib olish

Respublika miqyosidagi  konferentsiyalar

1.                

Pedagogika va psixologiya ilmining rivojlanishida innovatsion texnologiyalarning roli va ah’amiyati

Pedagogika va psixologiya kafedrasi

26-27 mart
Педагогика ва психология туплам

2.

2019 yil «Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish
yili»ga bag’ishlangan  «Fan va talim-tarbiyaning dolzarb masalalari» mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjuman

INSTITUT ILMIY
BOLIMI

4-5 aprel 
TOPLAMNI KOCHIRIB OLISH
1-секция – titul 1-bolim.jpg
2 секцияtitul 2-bolim.jpg
3 секция – titul 3-bolim.jpg
4-секцияtitul 4-bolim.jpg
5 секцияtitul 5-bolim.jpg

3.                

Geografiya fani va uni wqitishning dolzarb masalalari.

II Respublika ilmiy-nazariy anjuman.

Geografiya o’qitish metodikasi kafedrasi

10-11 aprel

География туплам

 

4.                

Maktabgacha talimni takomillashtirishda innovatsion isloh’otlar va istiqbollar

Maktabgacha ta’lim kafedrasi

16-17 aprel

Мактабгача таълим туплам

 

5.                

Boshlang’ich ta’limni modernizatsiyalash jarayonlari: muammolar va echimlar

Boshlang’ich talim o’qitish metodikasi kafedrasi

25-26 aprel
Бошлангич таълим
(1 булим туплам)

(1 булим титул)

Бошлангич таълим
(2 булим туплам)

(2 булим титул)

 

6.                

Filologiya va uni o’qitish sahosidagi fundamental va innovatsion tadqiqotlar

Filologiya fakulteti

28-29 may

7.                

Fizika va ekologiya

Fizika o’qitish metodikasi kafedrasi

17-18 oktyabr

8.                

Matematika va informatikani o’qitishning dolzarb masalalari

Matematika-informatika fakulteti

18-19 dekabr