AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Qabul 2024

Ilmiy kengash

1 .Oliy ta`lim tug`risidagi  qonunga   muvofiq, oliy  ukuv  yurtining faoliyatiga tegishli  asosiy masalalarni kurib chiqishni institut rektori raisligida institut  kengashi  tashkil    etiladi. 2 .Institut kengashining asosiy vazifasi -oliy uquv yurti jamoasi say -harakatlarini va quyidagi masalalarni bajarishga qaratilganfaoliyatni birlashtirish hisoblanadi :Kadrlar    tayyorlash milliydasturini amalga oshirish ,zamonaviy pedagogik texnologiya vakompyuterlashtirish asosida yuqori sifatli bakalavr va magistrlar tayyorlashni ta`minlash ,ilmiy tadqiqotlarni yanada rivojlantirish,yoshlarda vatanparvarlik ,fuqarolik ,uz Vatani bilan faxrlanish ,ma`naviy -ma`rifiy va madaniy xususiyatlarni shakllantirish . Institut kengashi tarkibiga quyidagilar kiradi : rektor (rais ), prorektorlar , fakul`tet dekanlari , institut tarkibiga kiruvchi mustaqiltashkilot va tarmoqlar direktorlari , kafedra mudirlari , shuningdek , institut talabalari va xodimlari kasaba uyushmalarining vakillari.Institut kengashining boshqa a`zolari fakul`tetning umumiy majlisida yashirin ovoz berish yuli bilan saylanadilar . Professor-uqituvchilar tarkibidan institut kengashiga saylanuvchi a`zolarining soni rektor buyrug`i bilan belgilanadi. Institut kengashi tarkibiga institutning muayyan yunalish muammolari buyicha ishlovchi, yirik olim va mutaxassislar, shuningdek, davlatlararo va bevosita aloqalari bulgan xorijiy uquv yurtlarining vakillari kiritilishi mumkin. vakolat muddati – 5 yil. 3 .Institut kengashi tarkibi institut rektorining buyrug`i bilan tasdiqlanadi. Har uquv yilining boshida, har xil sabablarga kura Institut kengash tarkibidan chiqqanlar urniga, yangi a`zolar saylanadi yoki Qonun buyicha kiritiladi. 4. Institutning Kengashi: 4.1. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturiga muvofiq davlat ta`lim standartlari, uquv rejalari va dasturlarining qatiy bajarilishini kurib chiqish; 4.2. Xorijiy mamlakatlar oliy uquv yurtlari bilan birlashgan institut kengashlarni tashkil etishning maqsadga muvofiqligini belgilaydi; 4.3. Fakul`tetlarning uquv, ilmiy-tadqiqot va ma`naviy-ma`rifiy ishlari tug`risidagi hisobotlarni, shuningdek litseylar, institut qoshidagi institut jamiyatlarning faoliyati tug`risidagi hisobotlarni eshitib boradi, qabul natijalari tug`risida qabul komissiyasining, bitiruvchi mutaxassislarga bulgan ehtiyoji, buyurtmalar bilan aloqalar tug`risida marketing xizmatining hisobotini eshitadi; 4.4. Talabalarning yirik malakaviy amaliyotiga yakun yasaydi va ularni yaxshilash buyicha tavsiyalar beradi; 4.5. Ilmiy-tadqiqot, ma`naviy-marifiy ishlarning rejalarini professor-uqituvchilar tarkibining malaka oshirish masalalarini muhokama etadi; 4.6. Xorijiy mamlakatlarning oliy uquv yurtlari bilan aloqalarni urnatish buyicha qarorlar qabul qiladi; 4.7. Fakul`tet va kafedralarni ochish, bekitish, uzgartirishga bog`liq bulgan masalalar buyicha qaror qabul qiladi; 4.8. Marketing xizmatlari takliflarini hisobga olgan holda yangi ta`lim yunalishlarini (mutaxassisliklarni) ochish tug`risida taklif kiritadi; 4.9. Darslik, uquv qullanma va ilmiy, uquv-uslubiy adabiyotlarni tayyorlash va nashr etish masalalarini kurib chiqadi; 4.10. «Oliy u quv yurtlari pe dagogik xodimlarini ishga qabul qilish tartibi tu g`risida»gi qonunga muvofiq profe ssor-uqituvchilar lavozimlarini egallash uchun tanlovlar u tkazadi; 4.11. Professor, dotse nt ilmiy unvonini olishga intilayotgan izlanuvchilarning xujjatlarini ko` rib chiqadi va be lgilangan tartibda ilmiy unvonga tasdiqlashga taqdim etadi; Doktorantura va oliy ta`limdan keyingi boshqa shakllarga nomzodni tavsiya etadi; 4.12. A`lochi-talabalar safidan va professor-uqituvchilar tarkibidan nomzodlarni «Istedod» jamg`armalari orqali xorijiy oliy uquv yurtlariga stajirovkaga tavsiya etadi; 4.13. Ta`lim xizmatlari bilan shug`ullanuvchi kichik korxonalar, firma va kurslar faoliyati haqida rahbarlarning hisobotlarini eshitadi. Institutning bitiruvchilari safidan nomzodlarni doktaranturaga qabul qilishga tavsiya etadi, shuningdek, institut fakul`tetlarga bulinmagan yoki fakul`tetda kengash tashkil etilmagan hollarda, doktarantlarning shaxsiy rejalarini va nomzodlik dissertasiyasi mavzularini tasdiqlaydi; 4.14. Institutning alochi-talabalari safidan nomzodlarni nomdor stipendiyalarni olishga tavsiya etadi; 4.15. Fakul` te t de kanlarining fakul` te tni tamomlaganlar va magistraturani bitirganlar bilan aloqalari tu g`risida hisobotlarini eshitadi, kadrlar tayyorlashni yanada yaxshilash bu yicha tadbirlarni ishlab chiqadi; 4.16. «Sog`lom avlod uchun» jamg`armasi bilan hamkorlikda talabalarning jismoniy tarbiyasi va ularning sog`liqlarini yanada yaxshilash bu yicha tadbirlar ishlab chiqadi; 4.17. Institut talabalari va xodimlarining texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasini takomillashtirish buyicha tadbirlarini belgilaydi; 4.18. Institut rivojlanishining joriy (yillik) istiqbolli rejalarini tasdiqlaydi va moliyaviy – xujalik faoliyati natijalarini eshitadi; 4.20. Oliy ma`lumotli mutaxassislarning malaka oshirish rejalarining loyihalarini muhokama etadi, institutning malaka oshirish tarmoqlari rahbarlarining hisobotini eshitadi; 5 .I nstitut Ke ngashi  o` z ishini har o` quv yili uchun ishlab chiqiladigan re jaga muvofiq amalga oshiradi. Institut kengash rejasi Institut kengashi tomonidan kurib chiqilgandan sung institut rektori tomonidan tasdiqlanadi. 6.O`quv va Institut ishlarning barcha masalalari buyicha Institut kengashining qarorlari ochiq ovoz berish tartibida kupchilikning ovozi bilan qabul qilinadi. professor-uqituvchilar tarkibi lavozimlarini egallashga utkaziladigan tanlovlar, professor va dotsent ilmiy unvonlarini berishga taqdimnomalar esa yopiq ovoz berish yuli bilan belgilangan tartibda qabul qilinadi. 7 .Institut kengashi qarorlari, institut rektori tasdiqlaganidan sung, kuchga kiradi. 8 .Institut kengashining majlisi bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi. Bayonnomalar institut Kengashining raisi va institut Kengashi kotibi tomonidan imzolanadi. Uzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasi Qarorlari, Xalq ta`limi va Oliy va urta maxsus talim vazirligi Hayati Qarorlari hamda buyruqlari asosida ish rejasiga o`zgartirishlar kiritiladi. Institut kengashi raisi, institut rektori, B.Otemuratov Institut kengashi kotibi Z. Qudaybergenova Ushbu saxifaga ma`lumotlarga javobgar Ilmiy Kengash kotibi Zernegul Kudaybergenova