ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Magistratura bólimi 2020-2021-oqıw jılınıń II-semestr 1-kurslardan juwmaqlaw ótkeriliw KESTESI

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Magistratura bólimi 2020-2021-oqıw jılınıń II-semestr 1-kurslardan juwmaqlaw ótkeriliw KESTESI 
ToparPánniń atıPán oqıtıwshı  F.I.ÁJB alatuǵın oqıtıwshınıń F.I.ÁJB túriJB ótkeriliw waqtıAudiotoriya nomeri
15A110101-Anıq hám tábiyiy   pánlerdi oqıtıw metodikası (matematika)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.d (PhD) Begjanova B. t.i.k. Esnazarova Z.awizsha28.05.2021     10.00410
2Joqarı tálimde matematika oqıtıw metodikasıP.i.d. (PhD) Berdibaev M.P.p.f.d (PhD), aǵa oqıtıwshı T.Kalekeevaawizsha24.05.2021     10.00410
3Analizdiń tańlanǵan bapalarıF-m.i.k.doc. Xudjaniyazov A.P.i.d. (PhD) Berdibaev M.jazba31.05.2021     10.00410
4Geometriyaniń tańlanǵan baplarıF-m.i.k.doc. Tanirbergenov S.P.i.d. (PhD) Berdibaev M.jazba02.06.2021     10.00410
5Algebranıń tańlanǵan baplarıP.p.f.d (PhD), aǵa oqıtıwshı T.KalekeevaF-m.i.k.doc. Tanirbergenov S.jazba26.05.2021     10.00410
6Kompleks analizdıń tańlanǵan baplarıF.-m.i.k.,  doc. B.PrenovF-m.i.k.doc. Xudjaniyazov A.jazba04.06.2021     10.00410
65A110201-Anıq hám tábiyiy   pánlerdi oqıtıw metodikası (fizika hám astronomiya)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.d (PhD) Begjanova B. t.i.k. Esnazarova Z.awizsha25.05.2021     09.30409
7Fizika hám astronomiya táliminde analiz hám izertlew usıllarıF-m.i.k.doc. Kamalov A.PhD., doc. Abdijaliev S.test05.06.2021     10.00409
8Fizikanıń rawajlanıw baǵdarları hám tendeciyalarıF-m.i.k.doc. Atashov B.F.-m.i.d.doc. Yavidov B.jazba27.05.2021     10.00409
9Zamangóy fizika hám astronomiyanıń fundamental tiykarları, klassikalıq hám kvantlıq aspektleriF.-m.i.d.doc. Yavidov B.F-m.i.k.doc. Atashov B.jazba01.06.2021     10.00409
10Qattı deneler fizikasınıń qosımsha bapları. Asa ótkiziwsheńlikF.-m.i.d.doc. Yavidov B.PhD., doc. Abdijaliev S.test03.06.2021     10.00409
11Esaplaw fizikasıF.-m.i.d.doc. Yavidov B.F-m.i.k.doc. Atashov B.jazba29.05.2021     10.00409
125A110301-Anıq hám tábiyiy   pánlerdi oqıtıw metodikası (ximiya)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.d (PhD) Begjanova B.t.i.k. Esnazarova Z.awizsha25.05.2021     11.00404
13Anorganikalıq ximiyanıń teoriyalıq tiykarlarıX.i.k. doc B.JumabaevT.i.d. Qayıpbergenov A.awizsha01.06.2021     15.00404
14Organikalıq ximiyanıń teoriyalıq tiykarlarıp.i.k., doc. Ajieva M.X.i.k. doc B.Jumabaevjazba03.06.2021     15.00404
15Analizdiń fizik-ximiyalıq usıllarıp.i.k., doc. Ajieva M.X.i.k. doc B.Jumabaevjazba29.05.2021     15.00401
16Shıǵındısız ximiya hám texnologiyalart.i.d. (PhD) Reymov Q.T.i.d. Qayıpbergenov A.awizsha27.05.2021     15.00407
17Ximiyalıq texnologiyaT.i.d. Qayıpbergenov A.t.i.d. (PhD) Reymov Q.awizsha04.06.2021     10.00404
185A110401-Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (biologiya)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.d (PhD) Begjanova B.t.i.k. Esnazarova Z.awizsha28.05.2021     15.00401
19Organikalıq  dunyanıń rawajlanıwı hám antropologiyaB.i.f.d., (PhD) U.KudaybergenovaAllamuratov Sh.awizsha02.06.2021     15.00104
20Biologiyanıń konceptual tiykarlarıb.i.k., doc. R.EshmuratovB.i.k. doc. Temirbekov O.awizsha26.05.2021     15.00403
21FitonematalogiyaAllamuratov Sh.B.i.f.d., (PhD) U.Kudaybergenovajazba24.05.2021     15.00104
22Ósimlik resurslarıB.i.k. doc. Temirbekov O.b.i.k., doc. R.Eshmuratovtest31.05.2021     15.00104
235A110501-Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (geografiya)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.d (PhD) Begjanova B.t.i.k. Esnazarova Z.awizsha31.05.2021     15.00413
24Geomorfologiya tiykarlarıg-m.i.k., Djaksımuratov K.g.i.k., doc. Seytniyazov Q.awizsha24.05.2021     15.00413
25Geoekologiyag.i.k., doc. Seytniyazov Q.P.i.k. doc. Gaipova R.test26.05.2021     15.00413
26Terriotoriyalıq óndirislik komplekslerg.i.k., doc. Seytniyazov Q.g-m.i.k., Djaksımuratov K.test28.05.2021     10.00413
27Zamanagóy geografiyanıń tiykarǵı mashqalalarıg.i.k. doc. Utepova G.P.i.k. doc. Gaipova R.awizsha02.06.2021     15.00413
28Geografiya oqıtıw metodikası hám metodologiyasıP.i.k. doc. Gaipova R.g.i.k. doc. Utepova G.awizsha04.06.2021     15.00413
295A110601-Social-gumanitar pánlerdi oqıtıw metodikası (tariyx)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. t.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha31.05.2021     10.00401
30Jáhán civilizaciyaları tariyxıt.i.d. (PhD) A.AbdullaevB.i.k. doc. Turganov Btest04.06.2021     10.00401
31Tariyx páni metodologiyası t.i.k. Doc. Bazarbaev R.t.i.d. (PhD) A.Abdullaevawizsha24.05.2021     10.00401
32Qánigelik pánlerdi oqıtıw metodikasıB.i.k. doc. Turganov Bt.i.k.doc. Saribaev A.jazba26.05.2021     15.00401
33Qubla Aral boyı xalıqları koloniyalıq dáwirdet.i.k.doc. Saribaev A.t.i.d. (PhD) A.Abdullaevjazba28.05.2021     10.00401
34Ózbekstan hám jáhán sherikligi: óz-ara integraciya máselelerit.i.k.doc. Saribaev A.B.i.k. doc. Turganov Bawizsha02.06.2021     10.00401
355A110701-Tálimde xabar texnologiyalarıIlimiy-izertlew metodologiyasıt.i.d (PhD) Begjanova B.t.i.k. Esnazarova Z.awizsha31.05.2021     10.00411
36Qánigelik pánlerdi oqıtıw metodikasıe.i.k. Abdullaev A.Tex.i.k. doc. Eshanov M.jazba28.05.2021     10.00411
37Tálimde informatsiyalıq texnologiyalart.i.d. Kayipbergenov B.e.i.k. Abdullaev A.jazba04.06.2021     10.00411
38Qánigelestirilgen programmalıq qurallarTex.i.k. doc. Eshanov M.e.i.k. Abdullaev A.awizsha26.05.2021     10.00411
39Pedagogikalıq Web-dizaynF-m.i.k. doc. Tureniyazova A.PhD Otepbergenov J.jazba24.05.2021     10.00411
40C++ Builder 6.0. vizual komponentalar programmalastırıw tilif.m.i.f.d. (PhD) Kalxanov P.Tex.i.k. doc. Eshanov M.jazba02.06.2021     10.00411
415A110901-Pedagogika  teoriyası hám tariyxıIlimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha29.05.2021     15.00404
42Pedagogikanıń konseptual tiykarlarıP.i.k. doc. Saparbaev T.P.i.k. doc. Naurizbaeva A.jazba27.05.2021     15.00411
43Pedagogikalıq pikirler rawajlanıwıP.i.d. prof. Aleuov O.P.i.k. doc. Allaniyazov I.awizsha25.05.2021     15.00407
44Pedagogikalıq izertlewdi modellestiriwP.i.k. doc. Naurizbaeva A.P.i.k. doc. Saytbekova S.awizsha01.06.2021     15.00403
45Jáhán tálim sistemasıP.i.k. doc. Allaniyazov I.P.i.k. doc. Naurizbaeva A.jazba03.06.2021     15.00401
465A110902-Pedagogika hám psixologiyaIlimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha29.05.2021     10.00415
47Pedagogikalıq izertlewdi modellestiriwP.i.k. doc. Saytbekova S.P.i.k. doc. Naurizbaeva A.awizsha25.05.2021     15.00415
48Shaxs psixoogiyası hám kouchingps.i.k., doc. Sh.SaparovPs.i.k. doc. Klicheva Z.awizsha27.05.2021     10.00415
49Tálimde ámeliy psixologiyap.i.k.d., doc. Urumbaeva A.ps.i.k., doc. Sh.Saparovawizsha03.06.2021     10.00415
50Pedagogikalıq xizmet psixologiyasıPs.i.k. doc. Klicheva Z.Djolimbetova M.jazba01.06.2021     10.00415
515A110903- Bilimlendiriw mekemelerin basqarıwIlimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha28.05.2021     10.00414
52Tálim menejmenti psixologiyasıPs.i.k. doc. Klicheva Z.Djolimbetova M.jazba31.05.2021     10.00414
53Tálimde inavacion menejmentP.i.k. doc. Allaniyazov I.P.i.d. prof. Aleuov O.awizsha24.05.2021     10.00414
54Tálim sıpatı monitoringiP.i.k. doc. Naurizbaeva A.P.i.k. doc. Saparbaev T.awizsha26.05.2021     10.00414
55Jáhán tálim sistemasıP.i.k. doc. Naurizbaeva A.P.i.k. doc. Allaniyazov I.jazba02.06.2021     10.00414
565A111201-Ózbek tili hám ádebiyatıAmaliy xorijiy  tilUlken oqitiwshi Kurbaniyazova S.Allamova Shtest25.05.2021     15.00405
57Amaliy tilshunoslikf.f.n.,doc. Qurbaniyazov G.Ibragimova U.test27.05.2021     15.00405
58LingvopragmatikaIbragimova U.f.f.n.,doc. Qurbaniyazov G.og’zaki29.05.2021     15.00405
59Mumtoz tarixiy poetikaTashanov K.PhD., katta o‘qituvchi H.Allambergenovog’zaki03.06.2021     15.00405
60O’zbek-qoraqalpoq adabiy aloqalariQurombayev KPhD., doс. F.Sapaevaog’zaki01.06.2021     15.00405
615A111301-Ana tili hám ádebiyatı (rus tili hám adebiyatı)Научно-исследовательская методологияAbdullaeva YaIdrisov R.awizsha25.05.2021     10.00405
62Морфонология родного языкаFil.i.k. doc. Xalmuratov T.Fil.i.k.doc. Turabaeva N.awizsha29.05.2021     10.00403
63Активные процессы в современном русскомf.i.k., uken oqitiwshi Elmuratova A.Fil.i.k.doc. Turabaeva N.test27.05.2021     10.00407
64Основы научных исследованийFil.i.k.prof. Qoshanov Q.f.i.k., uken oqitiwshi Elmuratova A.awizsha03.06.2021     10.00403
65Культурологические аспекты язикознвнияFil.i.k.doc. Turabaeva N.f.i.k., uken oqitiwshi Elmuratova A.test01.06.2021     10.00403
665A111301-Ana tili hám ádebiyatı (qaraqalpaq tili hám ádebiyatı)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha28.05.2021     15.00403
67LigvomádeniyattanıwF.i.k. Yusupоva B.Qurbanbaeva B.awizsha04.06.2021     15.00407
68Ǵárezsizlik dáwiri qaraqalpaq ádebiyatı teoriyalıq máselelerif.i.f.d (PhD) Mambetov Q. Qtaybekova Z.test31.05.2021     10.00405
69Túrkiy xalıqlar folklorı hám ádebiyatńnıń aktual máseleleri hám mashqalalarıBawetdinova S.Qazaqbaev S.awizsha26.05.2021     10.00401
70Lingvofolkloristikaf.i.c. doc. Abdiev A.                         Fil.i.k. Allanazarov E.F.i.k. Yusupоva B.test02.06.2021     15.00409
71Folklor poetikasıBawetdinova S.f.i.f.d (PhD) Mambetov Q. test24.05.2021     10.00405
725A111301-Ana tili hám ádebiyatı (qazaq tili hám ádebiyatı)Илимий тадқиқот методололгиясиt.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha02.06.2021     10.00402
73Лингвистика назарий  ва амалий тилшуносликFil.i.d. (PhD) Kuttimuratova I.Fil.i.d. (PhD) Turtkulbaeva T.jazba26.05.2021     15.00402
74Истиқлол даври қозоқ адабиёти назарий масалалариFil.i.d. (PhD) Turtkulbaeva T.Fil.i.d. (PhD) Kuttimuratova I.awizsha24.05.2021     15.00402
75ХХ аср бошидаги адабий йуналишларFil.i.d. (PhD) Turtkulbaeva T.Fil.i.d. (PhD) Kuttimuratova I.jazba28.05.2021     15.00402
76Матн лингвистикасиFil.i.d. (PhD) Kuttimuratova I.Fil.i.d. (PhD) Turtkulbaeva T.awizsha31.05.2021     15.00402
775A111401-Shet tili hám ádebiyatı (inglis tili)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha27.05.2021     15.00403
78Kásipke baǵdarlanǵan inglis tili ( English for Specific Purposes)Fil.i.k. doc. Tajieva A.P.i.k., doc.  Mamirbaeva D.Jawizsha03.06.2021     15.00403
79Lingvistikalıq izertlew tiykarlarıF.i.k., doc. Kurbanbaev Jp.i.f.d.(PhD) doc., Babaniyazova N.jazba05.06.2021     15.00403
80Choǵistirma lingvistika(PhD)., doc. Kdırbaeva G.Fil.i.k. doc. Tajieva A.jazba25.05.2021     15.00403
81Qánigelik pánlerin oqıtıw metodikasıp.i.f.d.(PhD) doc., Babaniyazova N.(PhD)., doc. Kdırbaeva G.awizsha01.06.2021     15.00403
82Pedagogik diskursP.i.k., doc.  Mamirbaeva D.JF.i.k., doc. Kurbanbaev Jjazba29.05.2021     15.00403
835A111601-Social-gumanitar pánlerdi oqıtıw metodikası (ruwxıylıq tiykarları) Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha26.05.2021     15.00401
84Ruwxıy úgit-nasiyatlaw texnologiyaları(PhD) Saparova G.f.i.d. M.Niyazimbetovawizsha28.05.2021     10.00403
85Shıǵıs hám batıs ruwxıylıǵıfil.i.k., doc. Embergenov A.(PhD) Saparova G.awizsha02.06.2021     15.00405
86Ruwxıylıq hám din(PhD) Saparova G.fil.i.k., doc. Embergenov A.jazba24.05.2021     15.00403
87Shaxs ruwxıylıǵın rawajlandırıwshı faktorlarf.i.d. M.Niyazimbetov(PhD) Saparova G.jazba31.05.2021     15.00405
885A111701-Tálim  hám tárbiya teoriyası hám metodikası (baslawısh tálim)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha27.05.2021     10.00403
89Baslawısh tálim pánler teoriyasıP.i.d. (PhD) Tajbenova S.p.i.f.d. (PhD),  Nagmetova N.jazba25.05.2021     15.00411
90Baslawısh tálimde pedagaoikalıq izertlewlerP.i.d. (PhD) Tajbenova S.P.i.d. (PhD) Kadrekova A.awizsha29.05.2021     15.00411
91Tarbiya isleri metodikasıP.i.k. doc. Kurbaniyazova Z.p.i.f.d. (PhD),  Nagmetova N.awizsha03.06.2021     15.00411
92Baslawısh tálimde pedagaoikalıq diagnostika hám menejmentp.i.f.d. (PhD),  Nagmetova N.P.i.d. (PhD) Tajbenova S.jazba01.06.2021     15.00411
935A111801-Tálim  hám tárbiya teoriyası hám metodikası (mektepke shekemgi tálim)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha26.05.2021     15.00405
94Qánigelik pánlerdi oqıtıw metodikasıP.i.k. doc. Nurjanova R.P.i.k. doc. Bekimbetova A.awizsha24.05.2021     10.00405
95Mektepke shekemgi tálimdi basqarıwdıń ilimiy tiykarlarıP.i.k. doc. Tleuimbetova Q.P.i.k. doc. Nurjanova R.jazba31.05.2021     15.00409
96Mektepke shekemgi tálimde teoriyası hám metodikasıP.i.k. Aleuova R.P.i.k. doc. Tleuimbetova Q.jazba28.05.2021     15.00405
97Shet el mámleketlerinde mektepke shekemgi bilimlendiriw iskerligiP.i.k. doc. Bekimbetova A.P.i.k. Aleuova R.awizsha02.06.2021     15.00407
985A112101-Tálim  hám tárbiya teoriyası hám metodikası (texnologiyalıq tálim)Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha25.05.2021     10.00403
99Qánigelik pánlerdi oqıtıw metodikasıP.i.f.doc.(PhD) Orınbetov N.t.i.k., doc. B.Ibragimovawizsha01.06.2021     10.00405
100STEM hám SMART tálimi texnologiyasıt.i.k.doc. Ashirbekova S.P.i.f.doc.(PhD) Orınbetov N.awizsha03.06.2021     10.00405
101Materialtanıw hám materiallardı kesip islewdiń zamanagóy usıllarıt.i.d., doc.Dawletmuratov B.t.i.k., doc. B.Ibragimovawizsha27.05.2021     10.00405
102Cifralı radioelektronikaP.i.f.doc.(PhD) Orınbetov N.t.i.d., doc.Dawletmuratov B.awizsha29.05.2021     10.00405
1035A111101-Muzıka tálim hám kórkem óner Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. t.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha24.05.2021     15.00407
104Atqarıwshılıq sheberlik tiykarlarıp.i.b.d (PhD)  Erejepov A.p.i.k. ulken oqitiwshi  Romanova S.awizsha26.05.2021     10.00407
105Muzikatanıw tariyxı  hám teoriyasıp.i.b.d (PhD)  Erejepov A.p.i.k. ulken oqitiwshi  Romanova S.awizsha28.05.2021     15.00407
106Zamanagóy muzika kórkem-óner jónelislerip.i.b.d (PhD)  Erejepov A.ag’a oqitiwshi Allanov A.awizsha02.06.2021     10.00407
107Qaraqalpaq folklorında milliy atqarıwshılıq óneridoc. Allanazarov D.p.i.b.d (PhD)  Erejepov A.Kollokvium04.06.2021     15.00407
108Ózbek hám Qaraqalpaq klassikalıq qosıqshılarıp.i.k. ulken oqitiwshi  Romanova S.p.i.b.d (PhD)  Erejepov A.awizsha31.05.2021     15.00407
1095A112001-Dene tarbiyası hám sport shınıǵıwları teoriyası hám metodikası Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. t.i.k. t.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha25.05.2021     10.00407
110Valeologiya hám salamatlıqtı saqlaw texnikalarıProfеsor B.MamurovUtepbergenov A.awizsha05.06.2021     10.00403
111Sport menedjmenti hám marketingp.i.k., doc.  Niyazov AbılUtepbergenov A.awizsha27.05.2021     10.00409
112Dene tarbiyası ham sport xizmetinde ilimiy izertlew islerin shólkemlestiriwp.i.b.f.d.  D.Nurıshovp.i.k., doc.  Niyazov Abıljazba29.05.2021     10.00402
113Dene tarbiyasın oqıtıwda texnologiyalar hám jobalastırıwp.i.b.f.d.  D.Nurıshovprof. Shilmanov P.jazba01.06.2021     10.00411
114Klastan tıs jumıslardı shólkemlestiriw hám ótkeriw(Sport oyınları)prof. Shilmanov P.Nurishov D.awizsha03.06.2021     10.00407
115 5A110801-Suwretlew óneri hám ámeliy bezew óneri Ilimiy-izertlew metodologiyasıt.i.k. t.i.k. t.i.k. Esnazarova Z.t.i.d (PhD) Begjanova B.awizsha24.05.2021     10.00401
116Súwretlew óneri pánleriniń zamanagóy tendeciyalarıKórkеm ónеr ilimlеriniń kandidatı, dоcеnt T.UrazimоvaKórkеm ónеr ilimlеriniń filоsоfiya dоktоrı (Ph.D.) Ǵ.Mambеtkadırоvjazba26.05.2021     10.00205
117Ámeliy bezew  oneri kompoziciyasıKórkеm ónеr ilimlеriniń kandidatı, dоcеnt T.UrazimоvaP.i.k. doc.  Darmenov J.ameliy28.05.2021     10.00205
118Akademik reńli súwretP.i.k. doc.  Darmenov J.Kórkеm ónеr ilimlеriniń filоsоfiya dоktоrı (Ph.D.) Ǵ.Mambеtkadırоvameliy07.06.2021     10.00205
119Zamanagoy musinshilik texnologiyasıKórkеm ónеr ilimlеriniń filоsоfiya dоktоrı (Ph.D.) Ǵ.MambеtkadırоvKórkеm ónеr ilimlеriniń kandidatı, dоcеnt T.Urazimоvatest02.06.2021     10.00205
120MiniatyuraKórkеm ónеr ilimlеriniń kandidatı, dоcеnt T.UrazimоvaKórkеm ónеr ilimlеriniń filоsоfiya dоktоrı (Ph.D.) Ǵ.Mambеtkadırоvawizsha31.05.2021     10.00205
121Nusqa kóshiriwP.i.k. doc.  Darmenov J.Kórkеm ónеr ilimlеriniń kandidatı, dоcеnt T.Urazimоvaameliy04.06.2021     10.00205
        
                    Magistratura bólimi baslıǵı                                           A.Embergenov