Oqıw reje

Tálim baǵdarları

qaraqalpaq toparları ushın

ózbek toparları ushın

russ toparları ushın

qazaq toparları ushın

túrkmen toparları ushın

1 5110100-matematika oqıtıw metodikası 1-kurs 1-kurs 1-kurs 1-kurs  
2-kurs 2-kurs 2-kurs 2-kurs  
3-kurs 3-kurs 3-kurs 3-kurs  
4-kurs 4-kurs 4-kurs 4-kurs  
2 5110200-fizika hám astronomiya oqıtıw metodikası 1-kurs 1-kurs 1-kurs    
2-kurs 2-kurs 2-kurs    
3-kurs 3-kurs 3-kurs    
4-kurs 4-kurs      
3 5110300-ximiya oqıtıw metodikası 1-kurs 1-kurs 1-kurs    
2-kurs 2-kurs 2-kurs    
3-kurs 3-kurs 3-kurs    
4-kurs 4-kurs      
4 5110400-biologiya oqıtıw metodikası 1-kurs 1-kurs 1-kurs 1-kurs  
2-kurs 2-kurs 2-kurs    
3-kurs 3-kurs      
4-kurs 4-kurs      
5 5110500-geografiya oqıtıw metodikası 1-kurs 1-kurs 1-kurs    
2-kurs 2-kurs 2-kurs    
3-kurs 3-kurs 3-kurs    
4-kurs 4-kurs      
6 5110600-tarix oqıtıw metodikası 1-kurs 1-kurs 1-kurs    
2-kurs 2-kurs 2-kurs    
3-kurs 3-kurs      
4-kurs 4-kurs      
7 5110700-informatika oqıtıw metodikası 1-kurs 1-kurs 1-kurs    
2-kurs 2-kurs 2-kurs    
3-kurs 3-kurs      
4-kurs 4-kurs      
8 5110800-súwretlew óneri hám injenerlik grafikasın oqıtıw metodikası

1-kurs 1-kurs      
2-kurs 2-kurs      
3-kurs 3-kurs      
4-kurs 4-kurs      
9 5110900-pedagogika hám psixologiya  1-kurs 1-kurs 1-kurs 1-kurs  
2-kurs 2-kurs 2-kurs 2-kurs  
3-kurs 3-kurs      
4-kurs 4-kurs      
10 5111100-Káspiy tálim (5150900-Dizayn (kostyum)) 3-kurs 3-kurs      
11 5111100-Muzika  tálimi  1-kurs 1-kurs      
2-kurs 2-kurs      
3-kurs        
4-kurs        
12 5111200-ózbek tili hám ádebiyatı   1-kurs      
  2-kurs      
  3-kurs      
  4-kurs      
13

5111300-Ana tili hám ádebiyatı

(Qazaq tili hám ádebiyatı)

      1-kurs  
      2-kurs  
      3-kurs  
      4-kurs  
14

5111301-Ana tili hám ádebiyatı

(rus tili hám ádebiyatı)

    1-kurs    
    2-kurs    
    3-kurs    
    4-kurs    
15

5111300-Ana tili hám ádebiyatı (ózge tilli toparlarda

rus tili hám ádebiyatı)

    1-kurs    
    2-kurs    
    3-kurs    
    4-kurs    
16 5111300-Ana tili hám ádebiyatı (qaraqalpaq tili hám ádebiyatı)

1-kurs        
2-kurs        
3-kurs        
4-kurs        
17 5111300-Ana tili hám ádebiyatı (qaraqalpaq tili hám ádebiyatı)         1-kurs
          2-kurs
18

5111400-Shet tili hám ádebiyatı (Ingliz tili til  hám ádebiyatı)

1-курс 1-курс 1-курс