ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Marketing

Marketing xızmeti bóliminiń iskerligi

Bólimniń tiykarǵı wazıypalarınan biri, studentlerdi qabıllaw kórsetkishlerin anıqlaw máqsetinde jumıs beriwshiler (kárxana hám mákemeler)diń barlıq tálim baǵdarları yamasa qánigeliklerge bolǵan talapların (buyırtpalar) itibirǵa alǵan halda mámleketlik grantlar hám tólemli-kontrakt tiykarında «buyırtpalar portfeli»n qáliplestiriw. Institut pitkeriwshilerin jumıs orınlarına bólistiriw boyınsha komissiya dúziw, bólistiriw komissiyası tárepinen jumıs beriwshi mákeme, kárxana hám shólkemlerdiń kadrlarǵa bolǵan real talapbına muwapıq pitkeriwshilerdi jumısqa bólistiriw jobasın (dáslepki, anıqlanǵan) islep shıǵıw hám juwmaqlawshı bólistiriwdi ótkeriw, olardıń nátiyjesi boyınsha pitkeriwshilerdiń jeke bólistiriw dizimin dúziw hám ulıwmalastırıw. Jańa oqıw jılına qabıllaw boyınsha rejeniń orınlanıwı (mámleketlik grant hám tólemli-kontrakt tiykarında qabılllaw rejesi, kelip túsken arzalar, konkurs, qabıl etilgen studentler sanı, olardıń kursları, tálim baǵdarları (qánigelikler) boyınsha bólistiriliwi, oqıtıw tilleri hám t.b.) haqqında maǵlıwmatlar bankin jaratıw. Bakalavriat baǵdarları hám magistratura qánigelikleri boyınsha studentlerdiń kásiplik sheberligin arttırıw hám pitkeriwshilerdi jumısqa bólistiriwde universitettiń tiyisli bólimleri (ilimiy, metodikalıq kenesler, oqıw-metodikalıq bólimler, fakul’tetler, kafedralar h t.b.) menen islesiw, olar tárepinen ámelge asırılǵan is-ilájlar sapasın analizlew hám bahalawda qatnasıw, marketing siyasatın ámelge asırıwda tiyisli bólimler xızmetin muwapıqlastırıw.

Jas kadrlar menen islesiw inspektorlarınıń wazıypası:

  • Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń “2005-2006-oqıw jılında Ózbekstan Respublikası joqarı oqıw orınlarına qabıl etiw boyınsha 2005-jıl 2-iyundaǵı PQ-92 sanlı qararına muwapıq barlıq bakalavr tálim baǵdarı hám magistratura qánigelikleri boyınsha mámleketlik grant tiykarında bilim alǵan JOO pitkeriwshilerin eń keminde úsh jıl jumıs islep beriw shárti menen oqıw orınına, qárxana hám shólkemlerge jumısqa bólistiriw boyınsha wazıypalardı óz waqtında orınlaw hám qadaǵalaw;
  • universitette tayarlanıp atırǵan joqarı qánigeli kadrlarǵa kárxana, mákeme hám shólkemlerdiń talabın fakul’tetler, kafedralar hám rektorat penen úyrenip shıqqan halda maǵlıwmatlar bazasın qáliplestiriw;
  • miynet bazarı konyukturasın úyreniw, qabıl etiw kórsetkishlerin usınıw, paydalanıwshılardıń pitkeriwshilerge bolǵan real buyırtpası tiykarında qáliplestiriw, studentler kontingenti, pitkeriwshilerdiń jumısqa ornalasıwı haqqındaǵı maǵlıwmatlar bazasın qáliplestiriw hám óz waqtında Joqarı hám orta arnawlı bilim ministrligine usınıw, mámleketlik grant tiykarında qabıl etilgen bakalavr hám magistrlar menen oqıwdı pitkergennen keyin bilimlendiriw mákemelerinde yaki kárxanalarda keminde úsh jıl islep beriw haqqında shártnama dúziw (bir ay múddet ishinde) pitkeriwshilerdiń qálewin inabatqa alǵan halda. Mámleketlik grant tiykarında pitkergen jas qánigelerdi respublikamızdıń ekonomikalıq tarmaqlarında nátiyjeli paydalanıw ushın olardı óz waqtında jumıs penen támiyinlewge kómeklesiw;
  • pitkeriwshilerge jumıs orını haqqında maǵlıwmat beriw, miynet yarmarkaların ótkeriwdi shólkemlestiriw (administraciya járdeminde);
  • ótken oqıw jılı pitkeriwshileriniń jumısqa jaylasqanlıǵı haqqındaǵı maǵlıwmatların tayarlaw.