ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Buxgalteriya

Esap sanaq bólimi:

Asanbaev Quanıshbay Jangabaevich

Tel: +998612294074

E-mail: Buxgalter-ndpi@inbox.uz

 

 • Ózbekstan Respublikası Finans ministrligi tárepinen tastıyıqlanǵan normativ-hújjetlerge tiykar buxgaletiya esabın shólkemlestiriwdi támiynlew, materiallıq, miynet hám finanslıq resurslarınan nátiyjeli paydalanıwdı qadaǵalaw;
 • Professor-oqıtıwshı hám qániygelerdiń aylıq is haqıların, studentlerdiń stipendiyaların óz waqtında esaplanıwın hám olardıń tarqatılıwın qadaǵalaw;
 • Esap betindegi aktivlerdiń jaǵdayın hám hareketin, múliklik huqıqlar hám májbúriyatlardıń jaǵdayı haqqında tolıq hámde anıq maǵlıwmatlardı jaratıw;
 • Materiallıq baylıqlar hám pul qarjıların inventarizaciyasın óz waqtında ótkeriw;
 • Nátiyjeli basqarıw maqsetinde buxgalteriyalıq esabat maǵlıwmatların ulıwmalastırıw;
 • Finanslıq, salıqqa baylanıslı hám basqa esabatlardı dúziw;
 • Jergilikli hám respublikalıq byudjetke esaplanǵan salıqlardı óz múddetinde ótkeriw;
 • Bankten alınǵan pul qarjıların maqsetli jumsaw;
 • Debitorlıq hám kreditorlıq qarızdarlıqlardıń payda bolıwınıń aldın alıw;
 • Is haqı fondın tastıyıqlanǵan shtat kesteleri hám shtat formulyarları tiykarında tuwrı jumsalıwın qadaǵalaw;
 • Stepindiya fondın rektor tárepinen shıǵarılǵan buyrıqlar tiykarında tuwrı jumsalıwın qadaǵalaw;
 • Tovar-materiallıq baylıqlardı belgilengen qaǵıydalar tiykarında skladqa qabıllaw hám shıǵıwın qadaǵalaw;
 • Byudjet hám byudjetten tısqarı qarjılardı tastıyıqlanǵan qarejetler smetaları tiykarında qarejetler statiyaları boyınsha jumsalıwın qadaǵalaw;
 • Pul qarjıları, tovar-materiallıq baylıqlar hám tiykarǵı qurallar inventarizaciyasın ornatılǵan tártip tiykarında sıpatlı ótkeriliwin qadaǵalaw;
 • Joqarǵı hám orta arnawlı bilimlendiriw ministrligine, salıq inspekciyasına hám basqa shólkemlerge aylıq, shereklik hám jıllıq esabatlardı óz múddetlerinde tapsırılıwın qadaǵalaw;