ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Мектепке шекемги ҳәм баслаўыш тәлим факультети командасы Конституция күнине арнап өткерилген таңлаў жеңимпазы

Институтымызда «8-декабрь – Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилген күн» байрамы мүнәсибети менен барлық факультет студентлери арасында «Сиз Конституцияны билесиз бе?» атамасында таңлаў өткерилди.

Таңлаўда мектепке шекемги ҳәм баслаўыш тәлим факультети студентлери өзлериниң билим ҳәм көнликпелерин көрсете алды ҳәм сыйлы 1-орынды ийеледи.