ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Qabul 2024

Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги таярланады

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы Республикалық терминологиялық орай тәрепинен «Өзбек тилиниң түсиндирме сөзлиги» тийкарында «Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги» таярланады. Бул ҳаққында ӨзА хабаршысы Е.Қанаатов мәлим етти.

Бул жумыслар қарақалпақ лингвистикасы бойынша илимпазлар менен биргеликте әмелге асырылады.

— 4 томлық «Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги» дәслеп 1992-жылы басып шығарылған, — дейди Қарақалпақстан Республикасы терминологиялық орайы баслығы, профессор Ш.Абдиназимов. – Раўажланыў менен бирге тилимизге жаңа сөзлер кирип келмекте, айрымлары пайдаланыўдан шығып қалмақта. Бул болса түсиндирме сөзликти қайтадан таярлаўға үлкен талап пайда етеди. Мәселен, мәмлекетимиз басшысының басламасы менен Арал апатшылығының ақыбетин жумсартыў бойынша кең көлемли жумыслар баслап жиберилди. Соның тийкарында лексикамызға «жасыл қаплама» деген жаңа термин де кирип келди. Демек, мәмлекетте жүргизилип атырған реформалар да тилди байытады.

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар илимий изертлеў институты директоры, филология илимлериниң кандидаты А.Альниязовтың атап өтиўинше, түсиндирме сөзликтиң толықтырылған формада басып шығарылыўы қарақалпақ әдебий тилиниң байыўына, жазылатуғын шығармалардың және де пуқта болыўына хызмет етеди.

Жыйналыста қарақалпақ әлипбесин заманагөй технологиялар бағдарламаларына киргизиў, қарақалпақ тилин «Google Translate» бағдарламасына қосыў және сөзликлердиң электрон вариантын жаратыў сыяқлы мәселелер бойынша да пикир алмасылды.