ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

«Жас педагог» дөгерегиниң семинары болып өтти

Мектепке шекемги ҳәм баслаўыш тәлим факультети баслаўыш тәлим кафедрасы жанында дүзилген «Жас педагог» дөгерегиниң гезектеги семинары шөлкемлестирилди.

Оған кафедра профессор-оқытыўшылары ҳәм студент-жаслар қатнасты.

Семинарда тараўдағы алдағы ўазыйпалар бойынша кең түсиниклер берилди.