ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Qabul 2024

Музыкалық тәлим кафедрасы жәмәәти Елликқала районы жаслары менен концерт шөлкемлестирди

Институтымыздың педагогика факультети музыкалық тәлим кафедрасы жәмәәти ҳәм талантлы студент-жаслары усы жылдың 23-февраль күни Елликқала районындағы көркем өнер колледжинде оқып атырған оқыўшылар менен ушырасып, ол жерде көркем өнер сырларын терең меңгериў ушын жаратылған шараятлар менен жақыннан танысты.

Ушырасыўда музыка дөгереги бойынша кафедра профессор-оқытыўшылары ҳәм студент-жаслар колледж оқыўшылары менен есап бериў концертин шөлкемлестирди.

Кафедра жәмәәти оқыўшылардың сабақларында да қатнасып, өз тәжирийбелери менен бөлисти.

Бунда кафедра баслығы ў.ў.а. С.Кенжебаева, педагогика илимлериниң кандидаты С.Романова, студентлерден Н.Жубатқанов, А.Бахтыбаев ҳәм Б.Қайыпназаровлар белсендилик көрсетти.

Илаж соңында кафедра ағзалары колледжде шөлкемлестирилген О.Худайшукуров музейине барды.