ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Шет тиллери факультетинде «Ҳүрметлеў – табыстың гилти» атамасында ушырасыў болып өтти

Институттың шет тиллери факультетинде институт психологы менен «Ҳүрметлеў – табыстың гилти» атамасында ушырасыў болып өтти.

Онда бир-биреўге, әсиресе, жасы үлкенлерге ҳүрмет, жасы кишилерге иззет көрсетиўдиң әмелий ҳәм психологиялық әҳмийети ҳаққында пикир алмасылды.