ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

НМПИ магистратура қәнигеликлерине неше ҳүжжет келип түсти?

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты 2019-2020-оқыў жылы ушын магистратура қәнигеликлерине қабыл етилген ҳүжжетлер саны бойынша қәнигеликлер кесиминдеги мағлыўмат (2019-жыл 22-июль саат 10:15 жағдайы бойынша)

Қәнигелик шифры

Қәнигелик атамасы

Келип түскен арзалар саны

1

5А110101

Анық ҳәм тәбийғый пәнлерди оқытыў методикасы (математика)

4

2

5А110201

Анық ҳәм тәбийғый пәнлерди оқытыў методикасы (физика ҳәм астрономия)

4

3

5А110401

Анық ҳәм тәбийғый пәнлерди оқытыў методикасы (биология)

3

4

5А110601

Социаллық-гуманитарлық пәнлерди оқытыў методикасы (тарийх)

1

5

5А110701

Билимлендириўде мәлимлеме технологиялары

4

6

5А110901

Педагогика теориясы ҳәм тарийхы (хызмет түрлери бойынша)

7

5А110902

Педагогика ҳәм психология

5

8

5А110903

Билимлендириў мәкемелериниң басқарыўы

5

9

5А111201

Өзбек тили ҳәм әдебияты

1

10

5А111301

Ана тили ҳәм әдебияты: қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

3 (соннан 1 Наўайы стипендиаты)

11

5А111301

Ана тили ҳәм әдебияты: рус тили ҳәм әдебияты

12

5А111601

Социаллық-гуманитарлық пәнлерди оқытыў методикасы (руўхыйлық тийкарлары)

1

13

5А111701

Билимлендириў ҳәм тәрбия теориясы ҳәм методикасы (баслаўыш билимлендириў)

4

14

5А111801

Билимлендириў ҳәм тәрбия теориясы ҳәм методикасы (мектепке шекемги билимлендириў)

1

15

5А110301

Анық ҳәм тәбийғый пәнлерди оқытыў методикасы (химия)

5