ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Абитуриент порталы: Тест нәтийжелериниң жәрияланатуғын сәнеси анық болмақта

Быйылғы жылдағы тест нәтийжелери Мәмлекетлик тест орайының mandat.dtm.uz сайтында жәрияланып атырғанынан хабарыңыз болса керек.

Ҳәзирги ўақытта mandat.dtm.uz сайтында нәтийжелер 2019-жыл 20-август жағдайы бойынша деп көрсетилмекте, деп жазады абитуриентлер порталы. Сондай-ақ, тест нәтийжелеринде олимпиада қатнасыўшылары да қосылған болып, дәслепки орынларды усы олимпиада қатнасыўшылары бәнт еткен.

Ҳәммени қызықтырып атырған сораў: Тест сынақларының жуўмақлаўшы нәтийжеси қашан жәрияланады?

 

Порталдың исенимли дәреклериниң мәлим етиўинше, тест сынақларының жуўмақлаўшы нәтийжеси ертең, 21-август күни ямаса максимум – ертеңниң арғы күни, 22-август күни жәрияланыўы күтилмекте.

 

Ислам Матеков.