ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Каипов Нурлыбай Пишенбаевич

Мағлыўматы : жоқары, педагогика оқытыўшысы,

(Нөкис мәмлекетлик педагогика институты 2009 ж).

Илимий дәрежеси : жоқ
Илимий атағы : жоқ

Лаўазымы : Баслаўыш тәлим педагогикасы ҳәм психологиясы кафедры ассистент оқытыўшысы 
Улыўма ис стажы : 10 жыл
Педагогикалық ис стажы : 10 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси *

 

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогика институты Баслаўыш тәлим факультетин питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги педагогика. Доктор философии диссертаций «Тасвирий санитарии мазмунини модернизация технологический асослари» темасында 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлари тарифов қәнигелиги бойынша или я-изертлеў жумысларын алып барып атыр

 

Қәнигелигин арттырыў:

Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги ПКҚТМО тармоқ маркази

(2017 октябрь-ноябрь)

 

 

Оқытатуғын пәнлери (кейинги үш оқыў жылы бойынша)

Улыўма педагогика

Улыўма психология

 

Оқытыўшының баспадан шыққан илимий жумыслары