ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

САПАРОВА ЛИЗА КАЛМУРАТОВНА

САПАРОВА ЛИЗА КАЛМУРАТОВНА

Мағлыўматы: жоқары, Мектепке шекемги педагогика ва психология  оқытыўшысы,

 (Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, 1993ж)

Илимий дәрежеси:

Илимий атағы:

Лаўазымы:  Мектепке шекемги педагогикасы ҳәм психологиясы кафедрасы үлкен оқытыӯшысы

Улыўма ис стажы: 19 жыл

Педагогикалық ис стажы: 15 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси*

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

 

Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтда 1993-жыл питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги Педагогика ҳәм психология мектепке шекемги,

Диссертациясы жумысы 2018 жылда тастыйықланган. 19.00.06 – Жас дәўирлери психологиясы қәнийгелиги бойынша докторлық (PhD) диссертация темасы: “Жас өспиримлер шахсының қәлиплесиўиниң социал психологиялық тийкарлары” (Қарақалпақ миллий үрп әдет дәстүрлери мысалында)   илимий басшы: пс.и.к., доцент Сапаров Ш басшылығында жумыс алып барып атыр .

 

Қәнигелигин арттырыў:

Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги ПКҚТМО минтақавий (тармоқ) маркази

(2019 йил май-июнь)

 

Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

«Улыўма психология»

 

 

Оқытыўшының  баспадан шыққан илимий жумыслары

  1. Л.Қ.Сапарова Ўқитиш жараёнида педагогик технологияларнинг аҳамияти “Баслаўыш

 тәлимди модернизациалаў процесслери» 25-26-апрель 2-секция Нɵкис

Электрон дерек*

  1. З.У.Ильясова. Кичик мактаб ёшидаги болаларнинг психологик хусусиятлари Илим хам жамийет 2018 №2

Электрон дерек

  1. З.У.Ильясова. Педагогик асарларда оиладаги кизлар тарбияси масалалари 2019 йил  Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йилига бағишланган «Фан ва таьлим тарбиянинг долзарб масалалари». 1-бўлим. Нукус

Электрон дерек  

  1. З.У.Ильясова. Халык педагогикасында жасларды турмысылк есап-санакка уйрети ў тәжрийбелери.  Жанубий оролбўйи архологияси, этнографияси, тарих ва тарихшуносликнинг долзарб масалалари  мавзусидаги халкаро илмий-назарий анжуман  Нɵкис

Электрон дер