ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

КУДАЙНАЗАРОВ АЙДОС КЕНЕСБАЕВИЧ

 

 

Мағлыўматы: жоқары, Педагогика пәни оқытыўшысы,

(Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, 2007ж)

Илимий дәрежеси:

Илимий атағы:

Лаўазымы:  Мектепке шекемги педагогикасы ҳәм психологиясы кафедрасы ассистент оқытыӯшысы

 

Улыўма ис стажы: 15 жыл

Педагогикалық ис стажы: 15 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси*

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

 

Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтда 2007-жыл Магистратураны питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги Педагогика. Диссертациясы жумысы 2019 жылда тастыйықланган. 13.00.01 – Педагогика теориясы. Педагогикалық тәлийматлар тарийхы қәнийгелиги бойынша докторлық (PhD) диссертация темасы: “Бошланғич синф ўқитувчиларининг инновацион фаолиятини лойиҳалашнинг дидактик тизими”   илимий басшы: п.ф.д., профессор Р.Сафарова, Т.Н.Қори Ниёзий номидаги ЎзПФИТИ Педагогика ва психология кафедраси мудири

 

Қәнигелигин арттырыў:

Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги ПКҚТМО тармоқ маркази

Педагогика ва психология (2017 йил сентябрь – октябрь )

 

Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

«Улыўма педагогика» «Улыўма психология»

 

 

Оқытыўшының  баспадан шыққан илимий жумыслары

  1. Кудайназаров А. Инновацион педагогик фаолият мазмуни ва уни  лойиҳалаш, амалга оширишга бўлган талаблар Бошланғич таълимни модернизациялаш жараёнларни муаммолари ва ечимлар Нукус

Электрон дерек*

 

  1. Кудайназаров А. Уқитивчиларнинг инновацион фаолиятини лойихалаш педагогик муаммо сифатида. Мугаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў илимий-методикалық журнал Нөкис 2013

Электрон дерек

  1. Структура проектов инновационной деятельности учителей начальных классов и требования к их разработке “Педагогические науки” журнал (Россия мәмлекети)