ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

ИЛЬЯСОВА ЗАМИРА УЗАҚБАЕВНА

 

Мағлыўматы : жоқары, Педагогика пәни оқытыўшысы,

(Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, 2008ж)

Илимий дәрежеси :

Илимий атағы :

Лаўазымы : Мектепке шекемги педагогикасы ҳәм психологиясы кафедрасы ассистент оқытыӯшысы

Улыўма ис стажы : 19 жыл

Педагогикалық ис стажы : 15 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси *

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

 

Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтда 2008-жыл Магистратураны питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги Педагогика. Диссертациясы жумысы 2019 жылда тастыйықланган. 13.00.01 – Педагогика теориясы. Педагогикалық тәлийматлар тарийхы қәнийгелиги бойынша докторлық (PhD) диссертация темасы: “Баслаўыш класс оқыўшыларында китап оқыў мадениятын қәлиплестириў жоллары”   илимий басшы: п.и.к., доцент А.Пазылов басшылығында жумыс алып барып атыр .

 

Қәнигелигин арттырыў:

Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги ПКҚТМО тармоқ маркази

Педагогика ва психология (2017 йил март – апрель )

 

Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

«Улыўма педагогика»

 

 

Оқытыўшының  баспадан шыққан илимий жумыслары

  1. З.У.Ильясова. Халық айтысларыныӊ тәрбиялық әҳмийети. Бошлан гич таилимни модернизациялаш жараёнлари муаммоларва ечимлар мавзусидаги Республика микёсида илмий — назарий анжуман Нɵкис

 Электрон дерек *

  1. З.У.Ильясова. Кичик мактаб ёшидаги болаларнинг психологик хусусиятлари Илим хам жамийет 2018 №2

Электрон дерек

  1. З.У.Ильясова. Педагогик, который занимается производством и продажей товаров и услуг, 2019 год. 1-бўлим. Нукус

Электрон дерек  

  1. А.Бекимбетова З.У.Ильясова. Халык педагогикасында жасларды турмысылк есап-санакка уйрети ў тәжрийбелери. Жанна оролбўйи архологияси, этнография, тарифы ва тарифышносликнинг долзарб масалалари мавзусидаги халкаро илмий-назарий анжуман Нɵкис

Электрон дерек