ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Еримбетова Паршагул Рысбаевна

 

Мағлыўматы: жоқары, Мектепке шекемги талим ҳәм балалар спорты, (Қарақалпақ мәмлекетлик университети, 2011 ж)

Илимий дәрежеси: жоқ

Илимий атағы: жоқ

Лаўазымы: Мектепке шекемги тәлим кафедрасы ассистенти

Улыўма ис стажы: 21 жыл

Педагогикалық ис стажы: 20 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси* 

 

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети 2011 жыл Мектепке шекемги талим ҳәм балалар спорты факультетин питкерген.

Қәнигелигин арттырыў:

Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

Болалар нўтқини ўстириш методикаси

Мектепке шекемги педагогика

Мактабгача педагогика

 

Оқытыўшының  баспадан шыққан илимий жумыслары

 

  1. Мектепке шекемги жастағы балалардың физикалық жақтан раўажландырыўда ойынлардын әҳмийети. / Озбекистан мамлекетлик көркем — өнер хам маденият институты Нөкис филиалы, «Гарезсизлик жылларында театр көркем өнеринин раўажланыў жоллары» атамасындағы Республикалық илимий-әмелий конференция материаллары, 2018-жыл, 10-октябрь 146-148-бет.
  2. Мектепке шекемги жастағы балаларды тарбиялаўда инновациялык технологиянын туткан орны. /Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Материалы Республиканской научно-практической конференции «Инновационные технологии в науке и образовании». Часть II, 2018-г, 20-21 ноября, 148-150-ст
  3. Экологическое воспитание как средство развития ребенка./ Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза. Материалы Международной научно-теоретической конференции «Экологические вопросы сохранения, восстановления и охраны биологического разнообразия Южного Приаралья» Часть 1, 2018 г. 302-303-ст.
  4. Тарбияшынын дөретиўшилиги хам карым-катнас маденияты. / Әжинияз атындағы НМПИ, «Мектепке шекемги тәлимди жетилистириўде инновациялық реформалар ҳәм келешеги» темасындағы Республика көлемде илимий-теориялық конференция материаллары 2019-жыл 16-17-апрель