ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Ергалиева Жанар Айткалиевна

 

Мағлыўматы: жоқары, мектепке шекемги педагогика хам психология мугалими, методист, тарбияшы, (Нөкис мәмлекетлик педагогикалык институты, 1998 ж)

Илимий дәрежеси:

Илимий атағы:

Лаўазымы: Ассистент окытыушысы

Улыўма ис стажы: 22 жыл

Педагогикалық ис стажы: 16 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси* 

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

 

Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалык институты Мектепке шекемги талим факультетин питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги мектепке шекемги педагогика хам психология мугалими, методист, тарбияшы.

 

Қәнигелигин арттырыў:

 

Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

Балалардың тилин өсириў(амелий)

Балаларды сахналастырыу хам доретиушиликке уйретиу

Арнаулы коррекцион ислер методикасы

Махсус коррекцион ишлар методикасы

 

Оқытыўшының  баспадан шыққан илимий жумыслары

Харьковский национальный аграрный университет имени В.В.Докучаева

Речевая  культура как составляющая высокообразованной личности- 2019 год