ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

ҚУРБАНОВ МУХТАР ДАУЛЕТБАЕВИЧ

Мағлыўматы : жоқары, қарақалпақ тили оқытыўшысы, (Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, 2006-ж.)

Илимий дәрежеси : филология илимлери кандидатоваты (2012)

Илимий атағы :

Лаўазымы : Қарақалпақ тили кафедрасы үлкен оқытыўшысы

Улыўма ис стажы : 13 жыл

Педагогикалық ис стажы : 10 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси 

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

2004-жылы Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты бакалавр тәлим бағдарын, 2006-жылы усы институтың Қарақалпақ тили қәнигелиги бойынсинтеры б. Диплом бойынша қәнигелиги қарақалпақ тили пәни оқытыўшысы. Диссертациясын 2011-жылы «Қарақалпақ тилиндеги географиялық терминлердиң лексика-грамматикалық өзгешеликлери» темасында 10.02.02 — Түркий тиллер (қарақалпақ тили) бойынша жақлаған. 2012-жылы филология илимлери кандидаты илимий дәрежеси берилди.

 

Қәнигелигин арттырыў:

ҚМУ жанындағы ПКҚАБЖ аймақлық орайы (2019-жыл март-апрель)

 

Оқытатуғын пәнлери (кейинги үш оқыў жылы бойынша)

Ҳәзирги әдебий тил (фонетика), Қарақалпақ тилиниң ономастикасы, Түркий тиллериниң салыстырмалы грамматикасы, Қарақалпақ тили

 

Оқытыўшының баспадан шыққан илимий жумыслары