ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

КАЛИЛАЕВА БАХЫТЛЫ РУСЛАНОВНА

Мағлыўматы : жоқары, биология оқытыўшысы, (Бердақ атындағы ҚМУ, 2018 ж)

Илимий дәрежеси : ассистент

Илимий атағы :

Лаўазымы : Зоология, адам марфофизиологиясы ҳәм оны оқытыў методика кафедры ассистенти

Улыўма ис стажы : 1 жыл

Педагогикалық ис стажы : 1 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси *

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Бердак атындағы Каракалпак Мамлекетлик Университети Тәбияттаныў факультетин питкерген (бакалабр) 2012-2016жж. Диплом бойынша қәнигелиги биолог. Бердақ атындағы ҚМУ Магистратура бөлимин питкерген (магистр) 2016-2018жж. Диплом бойынша қәнигелиги биология.

Қәнигелигин арттырыў:      

Оқытатуғын пәнлери (кейинги үш оқыў жылы бойынша)

  • Жаслар физиологиясы ҳәм гигенасы
  • Валеология тийкарлары
  • Омир кауипсизлиги

Оқытыўшының баспадан шыққан илимий жумыслары.

  1. Б Калилаева. Организмнин булшык ет системасына хам бууынларга массаждын физиологиялык тасири. Ажиния атыындагы Нокис мамлекетлик педогогикалык Институты 2019 года (на английском языке) (на английском языке) на багышланган   Илим хам таълим тарбиянын — ахмийетли маселелери атамасындагы республики.
  2. Б Калилаева А Аманиязов  СЫРТҚЫ ОРТАЛЫҚТЫҢ ЖОҚАРЫ ТЕМПЕРАТУРА ЖАҒДАЙЫНДА АДАМ
  3. Б Калилаева . ОРГАНИЗМИ ФУНКЦИЯЛАРЫНЫҢ ӨЗГЕРИЎИН ҮЙРЕНИЎ. ТАБИИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН  МУАММОЛИ МЕТОДЛАР. Əжинияз атындағы Нөкис мəмлекетлик педагогикалық институты  «Қубла Арал бойы биологиялық ҳəр түрлилигин сақлаў, қайта тиклеў ҳəм қорғаўдың экологиялық мəселелери» атамасындағы Халық аралық илимий-теориялық конференция.