Төлемли контракт тийкарында оқып атырғанлар ушын салық жеңилликлери көбейди

.jpg - Төлемли контракт тийкарында оқып атырғанлар ушын салық жеңилликлери көбейди

Жаңа редакциядағы Салық кодексине муўапық, буннан былай Өзбекстандағы жоқары оқыў орынларында оқып атырған студенттиң өмирлик жолдасының контракт пулы ушын өткерилетуғын мийнет ҳақы ҳәм басқа дәраматлары да салыққа тартылмайды.

Мәселен, қандайда бир пуқара ҳаялының (ямаса күйеўиниң) контракт суммасын өзиниң мийнет ҳақысы есабынан төлемекши болса, оннан дәрамат салығы услап қалынбайды.

Мағлыўмат ушын, бундай жеңиллик усы күнге шекем тек ғана өзиниң ҳәм 26 жасқа толмаған өз перзентлериниң оқыўы ушын мийнет ҳақыдан өткерилетуғын төлем ушын берилетуғын еди.

 

Ислам Матеков.