Педагогика факультетинде байрамға арналған өзгеше плакатлар исленди

Педагогика факультетинде бир топар белсенди ҳәм талантлы жаслардың басламасы менен Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлериниң шөлкемлестирилгенине 28 жыл толыўы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күни байрамына арналған ҳәр қыйлы образлардағы қутлықлаў-плакатлары исленди.

Олар факультеттиң кириў есиги алдына қыстырылды. Бул болса факультет жасларының итибарын тартып, байрам кейпиятын инәм етти.

2 10 - Педагогика факультетинде байрамға арналған өзгеше плакатлар исленди3 10 - Педагогика факультетинде байрамға арналған өзгеше плакатлар исленди4 8 - Педагогика факультетинде байрамға арналған өзгеше плакатлар исленди