Физика-математика факультетинде байрам концерти болып өтти

Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлериниң шөлкемлестирилгенине 28 жыл толыўы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күни мүнәсибети менен Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты физика-математика факультетиниң бир топар студентлериниң басламасы менен байрам концерти шөлкемлестирилди.

Онда студент-жаслар ана Ўатанға садықлық, муҳаббат сезимлери баян етилген қосықларды атқарып, аяқ-ойынларға түсти.

Сондай-ақ, мүддетли әскерий хызметти атқарып келген студентлер әскерий турмыстағы қызықлы ўақыялар көрсетилген сахналық көринислерди жыйналғанлардың нәзерине усынып, әскерий таярлық бойынша көнликпелерин көрсетти.

1 7 - Физика-математика факультетинде байрам концерти болып өтти2 15 - Физика-математика факультетинде байрам концерти болып өтти3 15 - Физика-математика факультетинде байрам концерти болып өтти4 12 - Физика-математика факультетинде байрам концерти болып өтти