Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында педагогика илимлери бойынша илим докторы (DSc) ҳәм философия докторы (PhD) илимий дәрежелерин бериўши Илимий Кеңес ашылды

photo 2020 01 14 13 43 04 - Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында педагогика илимлери бойынша илим докторы (DSc) ҳәм философия докторы (PhD) илимий дәрежелерин бериўши Илимий Кеңес ашылды

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының киши мәжилислер залында институтта педагогика илимлери бойынша илим докторы (DSc) ҳәм философия докторы (PhD) илимий дәрежелерин бериўши Илимий Кеңестиң ашылыўы бойынша мәжилис болып өтти.

Мәжилисти илимий ислер ҳәм инновациялар бойынша проректор П.Калханов алып барды.

Мәжилисте академик Ж.Базарбаев баянат жасады. Ол Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Жоқары аттестациялық комиссиясының баслығы қарары менен тастыйықланған DSc.03/30.12.2019.Ped.34.01 санлы Илимий Кеңестиң ашылыўы менен институт жәмәәтин қутлықлап, Илимий Кеңестиң қурамы, 13.00.01-Педагогика теориясы. Педагогикалық тәлийматлар тарийхы ҳәм 13.00.02-Тәлим ҳәм тәрбия теориясы ҳәм методикасы (тараўлар) қәнигеликлери бойынша семинар қурамы менен таныстырып өтти.

Буннан соң профессор К.Алламбергенов ҳәм профессор Ө.Алеуовлар шығып сөйлеп, институтымызда ашылып атырған Илимий Кеңестиң Республикамыз жоқары оқыў орынларын илимий дәрежели педагог кадрлар менен тәмийинлеўде келешекте жақсы жумыслар алып барыўына исеним билдирди.