ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Елимизде геология бойынша қәнигелер қалмады. Геологияға қәнигелескен жаңа жоқары оқыў орнын ашамыз – Шавкат Мирзиёев

Президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлиске Мүрәжатында геология менен шуғылланыўшыларға усы ўақытқа шекем 100 миллион сум былай турсын, 20 миллион сум да берилмегенин атап өтти.

— Елимизде геология бойынша қәнигелер қалмады. Усы мақсетте геологияға қәнигелестирилген жаңа жоқары оқыў орнын ашамыз ҳәм ол жерге сырт елли қәнигелерди шақырамыз, — деди мәмлекетимиз басшысы.

Сондай-ақ, салық тараўында күшли қәнигелерди таярлаў ушын Мәмлекетлик салық комитети жанында Фискал институт шөлкемлестириўди усыныс етти.

 

Қарақалпақстан хабар агентлиги