«THE BEST ESSAY» онлайн таӊлаўында қатнасыӊ

Хүрметли Шет тиллери факультетиниӊ студентлери! Бугин сизлерге «THE BEST ESSAY» онлайн таӊлаў басланғанын дағазалаймыз. Женимпазлар Диплом хам қымбат бахалы саўғалар менен сыйлықланады!

photo 2020 03 30 18 56 17 300x226 - "THE BEST ESSAY" онлайн таӊлаўында қатнасыӊ

photo 2020 03 30 18 56 17 2 300x216 - "THE BEST ESSAY" онлайн таӊлаўында қатнасыӊ

photo 2020 03 30 18 56 14 300x228 - "THE BEST ESSAY" онлайн таӊлаўында қатнасыӊ