ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

5110800–Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы (күндизги ҳәм сыртқы) тәлим бағдары бойынша бакалавриатына дизимнен өткен абитуриентлер ушын дөретиўшилик (кәсиплик) имтиханлар

Ҳүрметли абитуриент!
2020/2021 оқыў жылында Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 5110800–Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы (күндизги ҳәм сыртқы) тәлим бағдары бойынша бакалавриатына дизимнен өткен абитуриентлер ушын дөретиўшилик (кәсиплик) имтиханлар 2020-жылдың 3-сентябринен басланады. Имтихан өткерилетуғын мәнзил: Нөкис қаласы, 26-киши район Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының №4 имараты (Дене мәденияты ҳәм Шет тиллери факультетлери жайласқан имарат). Абитуриентлер түсинбеген сораўлары бойынша төмендеги телефон номерлерине хабарласыўы мүмкин.

 

Оқыў ислери бойынша проректор, қабыллаў комиссиясы баслығының орынбасары Жумамуратов Мырзамурат Ажимуратович, тел: 99861-229-40-68; 99891-380-45-54 (телеграмм боты);

Илимий ислер ҳәм инновациялар бойынша проректор Калханов Полат, тел: +99890 393- 59- 75

Сүўретлеў өнери ҳәм мийнет тәлими факультети деканы Дарменов Жанжайхан, тел: + 99897-562- 68- 74

Мектепке шекемги тәлим факультети деканы Алламбергенова Мухаббат, тел: 99891 374-46-54

Ҳүрметли абитуриент!
2020/2021 оқыў жылында Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 5110800–Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы (күндизги ҳәм сыртқы) тәлим бағдары бойынша бакалавриатына дизимнен өткен абитуриентлер ушын дөретиўшилик (кәсиплик) имтиханлар 2020-жылдың 3-сентябринен басланады. Имтихан өткерилетуғын мәнзил: Нөкис қаласы, 26-киши район Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының №4 имараты (Дене мәденияты ҳәм Шет тиллери факультетлери жайласқан имарат).

Абитуриентлер түсинбеген сораўлары бойынша төмендеги телефон номерлерине хабарласыўы мүмкин.
Институт ректоры, қабыллаў комиссиясының баслығы Отемуратов Байрам Пердебаевич, тел: 99861-229-40-75; 99897-500-75-37 (телеграмм боты);
Оқыў ислери бойынша проректор, қабыллаў комиссиясы баслығының орынбасары Жумамуратов Мырзамурат Ажимуратович, тел: 99861-229-40-68; 99891-380-45-54 (телеграмм боты);
Илимий ислер ҳәм инновациялар бойынша проректор Калханов Полат, тел: +99890 393- 59- 75

Сүўретлеў өнери ҳәм мийнет тәлими факультети деканы Дарменов Жанжайхан, тел: + 99897-562- 68- 74
Мектепке шекемги тәлим факультети деканы Алламбергенова Мухаббат, тел: 99891 374-46-54

Call center бойынша жуўапкер Шет-тиллери факультети деканы Дилманов Илюша, тел: 99893- 712-64-64.

Call center телефон номерлери: 99861-229-40-96; 99861-229-40-97; 99861-229-40-98; 99861-229- 41-03;
Институт қабыллаў комиссиясы жуўапкер хаткери телеграмм боты 99893-920-84-71 (Сапаров Абдирахман).
Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты рәсмий веб-сайты (www.ndpi.uz).

Телеграмм боты -NMPI Qabıllaw komissiyası 2020 (https://t.me/nmpi_qabillaw_komissiyasi)

Ҳүрметли абитуриент!

Имтихан күни белгиленген мәнзилге карантин қағыйдаларына әмел қылған ҳалда, қәўипсизлигиңизди тәмийнлеп, өз ўақтында келиўиңизди сораймыз.
Әзиз ата-аналар ҳәм жақынларыңыздан имтихан күнлери үйде қалып, имтиханлар барысын www.ndpi.uz веб-сайты арқалы онлайн көрип барыўларын сораймыз. Кесте бойынша имтихан өткерилетуғын күни өзлериңиз бенен бирге пухаралығыңызды тастыйықлаўшы ҳүжжет (паспорт) ҳәм төменде көрсетилген қосымша зәрүр болған пайдаланыў қуралларын алып келиўге рухсат етиледи:

• Қәлем сүўрет пәни ушын қара қәлем;

• Өширгиш;

• Реңли сүўрет пәнин таңласаңыз акварел краска (реңли бояў) ҳәм қыл қәлем (kistochka). Сондай-ақ, бояў менен жумыс ислеў ушын бир мәртелик пайдаланылатуғын (одноразовый) стакан.

Еслетпе: Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты дөретиўшилик имтихан куни зәрүр болған пайдаланыў қураллары ( ренли бояў (краска) ҳәм кисточка) менен тәмийинлеў жуўапкершилигин алмайтуғынлығын мәлим қыламыз.

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты қабыллаў комиссиясы