ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Qabul 2024

Институтымыз профессор-оқытыўшылары ҳәм студентлери Қарақалпақстан Республикасы ҳаял-қызлар форумында белсене қатнасты

Усы жылдың 9-ноябрь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Мәденият сарайында Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министрлиги тәрепинен шөлкемлестирилген Ҳаял-қызлардың жәмийеттеги социаллық-сиясий белсендилигин арттырыў, оларды қоллап-қуўатлаў мақсетинде «Ҳаял-қызлардың социаллық-сиясий белсендилигин арттырыўда мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлер ҳәм ҳаял-қызлар мәселелери бойынша басланғыш шөлкемлер тәжирийбеси» атамасында Қарақалпақстан Республикасы ҳаял-қызлар форумы болып өтти.

 

Бул форумға Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап қуўатлаў министриниң биринши орынбасары Марьям Ахмедова, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты Венера Қаленова,  Қарақалпақстан Республикасындағы барлық жоқары оқыў орынлары ҳәм академиялық лицей басланғыш шөлкемлери, зийрек студент қызлар, оқыўшылар, оқыў орны ҳаял-қызлар кеңеси жетекшилери қатнасып, ҳаял-қызлар мәселелери бойынша басланғыш шөлкемлер ис тәжирийбелерин алмасты. ҚМУда «Қызларжан» клубы жумыслары менен таныстырылды. Бул форумға зийрек, қолларында өнери бар қызлар өз қоллары менен дөреткен исленбелери менен қатнасты.

 

Соңын ишинде бизиң педагогикалық институтымыздың қоллары шебер, өнермент, художник ҳәм спортшы қызлары көргизбеге өз исленбелери менен қатнасты. Сүўретлеў өнери қәнигелигиниң 3-курс студенти Айтниязова Меҳрибан өзи дөреткен миллий кийимлер коллекциясы менен сахнада көргизбе өткерди. Каримова Юлдуз (технологиялық тәлим қәнигелиги 2-курс), Меңлибаева Малика (мектепке шекемги тәлим қәнигелиги 1-курс), Даулетбаева Шахноза (биология оқытыў методикасы 3-курс), Жалгасова Оркенай (инглис тили ҳәм әдебияты қәнигелиги 2-курс), Туркбенбаева Дурдона (тарийх оқытыў методикасы қәнигелиги 4-курс), Есемуратова Ақшагүл (инглис тили ҳәм әдебияты қәнигелиги 2-курс студенти) қол өнерлери менен, Пердебаева Қызжибек, Назарова Хурматой, Тажимуротова Гулхон, Рузимова Юлдуз (технологиялық тәлим қәнигелиги 1-курс студентлери) өзлери сызған сүўретлери менен, Артықбаева Дилноза ҳәм Мақсетбаева Нилуфар спортта ерискен жетискенликлери менен қатнасты.

 

Институтымыз мақтанышлары педагогика факультети студентлери – «Зульфия» атындағы Мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Динара Нуратдинова, «Ниҳол» сыйлығының лауреатлары Муҳаммед Төребеков ҳәм Адилбек Бахтыбаевлар  «Ана тилиме», Жумабаев Илхам «Любимые глаза» қосықлары менен концерт бағдарламасына қатнасты.

 

Форум соңында белсендилик көрсеткен Ҳаял-қызлар кеңеси баслықлары, жетекшилери ҳәм зийрек студент қызлар, академиялық лицей оқыўшылары Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап қуўатлаў министрлигиниң «Ҳүрмет жарлығы» менен сыйлықланды.