ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Шахмат-шашка бойынша студентлер арасында өткерилген жарыс жеңимпазлары анықланды

Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлериниң дүзилгенине 29 жыл толыўы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күни мүнәсибети менен институттың барлық факультетлери студентлери арасында шахмат-шашка бойынша жарыс шөлкемлестирилди.

Студентлердиң бос ўақытларын спорт ҳәм саламатлық илажларына бағдарлаў, күшли спортшыларды анықлаў ҳәм оларды мүнәсип хошаметлеў мақсетинде өткерилген жарыс жуўмағына бола жеңимпазлар анықланды:

 

Шахмат (еркеклер)

 

1-орын: Д.Жалғасов, физика-математика факультети студенти;

2-орын: С.Саттаров, шет тиллери факультети студенти;

3-орын: Н.Тоқсанов, баслаўыш тәлим факультети студенти.

 

Шахмат (қызлар)

 

1-орын: К.Қадамбаева, шет тиллери факультети студенти;

2-орын: Р.Мухтарова, физика-математика факультети студенти;

3-орын: Ф.Жолдасбаева, баслаўыш тәлим факультети студенти;

3-орын: Г.Бегжанова, мектепке шекемги билимлендириў факультети студенти.

 

Шашка (еркеклер)

 

1-орын: К.Сәрсенбаев, мектепке шекемги билимлендириў факультети студенти;

2-орын: Х.Рейимбаев, физика-математика факультети студенти;

3-орын: Ғ.Сатимов, тарийх факультети студенти.

 

Шашка (қызлар)

 

1-орын: А.Қурбаниязова, баслаўыш тәлим факультети студенти;

2-орын: Р.Жолдасбаева, физика-математика факультети студенти;

3-орын: Э.Умрзакова, сүўретлеў өнери ҳәм мийнет тәлими факультети студенти.

 

НМПИ баспасөз хызмети.