ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

2021-2022-оқыў жылында Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты бакалавриатының сыртқы тәлим бағдарлары бойынша мәмлекетлик буйыртпасы тийкарында оқыўға қабыллаў параметрлери

 

Шифр

 

Тәлим бағдарлары

2021-2022-оқыў жылы ушын қабыллаў параметрлери

Төлемли контракт тийкарында

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты бойынша

1400

5110100

Математика ҳәм информатика

150

5110400

Биология

75

5110500

География ҳәм экономикалық билим тийкарлары

50

5110600

Тарийх

50

5110800

Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы

50

5110900

Педагогика ҳәм психология

75

5111100

Музыкалық тәлим

50

5111200

Өзбек тили ҳәм әдебияты

100

5111300

Ана тили ҳәм әдебияты: қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

100

5111600

Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими

50

5111700

Баслаўыш тәлим

200

5111800

Мектепке шекемги билимлендириў

250

5112000

Дене мәденияты

50

5112100

Технологиялық тәлим

75

5112500

Өзге тилли топарларда рус тили

75