ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 2021-2022-оқыў жылында бакалавриаттың сыртқы билимлендириў түри бойынша мәмлекетлик буйыртпасы тийкарында оқыўға қабыллаў параметрлериниң тәлим бағдарлары ҳәм оқытыў тиллери бойынша БӨЛИСТИРИЛИЎИ

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 2021-2022-оқыў жылында бакалавриаттың сыртқы билимлендириў түри бойынша мәмлекетлик буйыртпасы тийкарында оқыўға қабыллаў параметрлериниң тәлим бағдарлары ҳәм оқытыў тиллери бойынша

БӨЛИСТИРИЛИЎИ

 

 

 

 

 

Шифр

 

 

Тәлим бағдарлары

Төлемли контракт

Жәми (институт бойынша)

Соның ишинде

Ққ

Өзб

Рус

Институт бойынша

1400

850

445

105 рус

1

5110100

Математика ҳәм информатика

150

100

50

 

2

5110400

Биология

75

50

25

 

3

5110500

География ҳәм экономикалық билим тийкарлары

50

35

15

 

4

5110600

Тарийх

50

35

15

 

5

5110800

Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы

50

35

15

 

6

5110900

Педагогика ҳәм психология

75

50

25

 

7

5111100

Музыкалық тәлим

50

35

15

 

8

5111200

Өзбек тили ҳәм әдебияты

100

 

100

 

9

5111302

Ана тили ҳәм әдебияты: қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

100

100

 

 

10

5111600

Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими

50

35

15

 

11

5111700

Баслаўыш тәлим

200

150

50

 

12

5111800

Мектепке шекемги билимлендириў

250

145

75

30 рус

13

5112000

Дене мәденияты

50

35

15

 

14

5112100

Технологиялық тәлим

75

45

30

 

15

5112500

Өзге тилли топарларда рус тили

35

 

 

35 рус

16

5112501

Өзге тилли топарларда рус тили

40

 

 

40 рус