ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Кәсиплик (дөретиўшилик) имтиханлар бағдарламасы ҳәм баҳалаў критериялары (күндизги ҳәм сыртқы бөлим ушын) Сүўретлеў өнери (қәлемсүўрет, реңли сүўрет) ҳәм сызыў пәнлери 5110800 – Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы бакалавриат билимлендириў бағдары ушын

Кәсиплик (дөретиўшилик) имтиханлар бағдарламасы ҳәм баҳалаў критериялары (күндизги ҳәм сыртқы бөлим ушын)

Сүўретлеў өнери (қәлемсүўрет, реңли сүўрет) ҳәм сызыў пәнлери

5110800 – Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы бакалавриат билимлендириў бағдары ушын

 

Жүклеп алың 5110800_Тасвирий_санъат_узбек_126_баллик