ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Joqarı oqıw orınlarınıń milliy reytingi járiyalandı. Qaraqalpaqstandaǵı JOOlar neshinshi orında?

Bilimlendiriw sapasın qadaǵalaw boyınsha mámleketlik inspekciyası tárepinen Ózbekstanda jumıs alıp barıp atırǵan joqarı oqıw orınları hám filiallarınıń 2020-jıldaǵı milliy reytingi járiyalandı.

Joqarı oqıw orınları reytinginde ulıwma 62 JOO arasında:

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti – 37-orın;
Qaraqalpaqstan medicina institutı – 57-orın;
Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı – 59-orındı iyelegen.

Filiallar reytinginde ulıwma 27 JOO filialı arasında:

Nawayı mámleketlik kánshilik institutı Nókis filialı – 4-orın;
Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institutı Nókis filialı – 5-orın;
Tashkent mámleketlik agrar universiteti Nókis filialı – 12-orın;
Samarqand veterinariyalıq medicina institutı Nókis filialı – 15-orın;
Tashkent informaciyalıq texnologiyalar universiteti Nókis filialı – 16-orın;
Ózbekstan mámleketlik dene tárbiya hám sport universiteti Nókis filialı – 21-orındı iyeledi.

Islam Matekov,
Qaraqalpaqstan xabar agentligi.