A’jiniyaz ati’ndag’i’ No’kis Ma’mleketlik Peragogikaliq Instituti jani’ndag’i’ To’rtkul ko’p tarmaqli’ texnikumi’

A’jiniyaz ati’ndag’i’ No’kis Ma’mleketlik Peragogikaliq Instituti jani’ndag’i’ To’rtkul ko’p tarmaqli’ texnikumi’ O’zbekstan Respublikası Prezidentinin’ 2019-ji’l 6-sentyabrdegi PF-5812 «Professional bilimlendiriw sistemasi’n ja’ne de jetilistiriwge baylani’sli’ qosi’msha is-ilajlar tuwri’si’nda’g’i’ pa’rmanina tiykarlanip sho’lkemlestirildi.

To’rtkul ko’p tarmaqli texnikumi’da 2020-2021 oqi’w ji’li’nda

5.52.01.01 – -kompyuter injinerligi boyınsha  2 topar

5.32.06.01 -Buxgalteriya esabi’ ha’m audit 2 topar

5.53.08.01 -Ximiya texnologiya

5.63.01.01 -Veterinariya medicinasi

5.83.01.01 -Ekologiya ha’m a’tirap ortali’qti’ qorg’aw jo’nelisleri boyınsha  oqi’wshilar qabi’llani’p sabaqlar o’tilip ati’r.

 

Oqi’wshi’lar haqqi’nda mag’luwmat

5.52.01.01 — Kompyuter injnerligi topari’nda 40 oqi’wshi

5.32.06.01 — Buxgalteriya esabi’ ha’m audit topari’nda 42 oqi’wshi

5.63.01.01 -Veterinariya medicinasi 26 oqi’wshi

5.83.01.01 -Ekologiya ha’m a’tirap ortali’qti’ qorg’aw 15 oqi’wshi

5.53.08.01 -Ximiya texnologiya 16 oqi’wshi

 

      Texnikumda ha’zirgi ku’nde 1 oqi’w imarati bar, 2021-ji’l 18-yanvar sa’nesinen sabaqlar o’tilip bari’lmaqta.

Юсупова Зевар Ўринбаевна

Тел: +99(899)457-70-19

 
 

 

 

bahigobetebetmelbetlunabitbahiscomsiber güvenlik