AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Qabul 2024

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti yonidagi To’rtko’l ko’p tarmoqli texnikumi

A’jiniyaz ati’ndag’i’ No’kis Ma’mleketlik Peragogikaliq Instituti jani’ndag’i’ To’rtkul ko’p tarmaqli’ texnikumi’ O’zbekstan Respublikası Prezidentinin’ 2019-ji’l 6-sentyabrdegi PF-5812 «Professional bilimlendiriw sistemasi’n ja’ne de jetilistiriwge baylani’sli’ qosi’msha is-ilajlar tuwri’si’nda’g’i’ pa’rmanina tiykarlanip sho’lkemlestirildi.

To’rtkul ko’p tarmaqli texnikumi’da 2020-2021 oqi’w ji’li’nda

5.52.01.01 – -kompyuter injinerligi boyınsha  2 topar

5.32.06.01 -Buxgalteriya esabi’ ha’m audit 2 topar

5.53.08.01 -Ximiya texnologiya

5.63.01.01 -Veterinariya medicinasi

5.83.01.01 -Ekologiya ha’m a’tirap ortali’qti’ qorg’aw jo’nelisleri boyınsha  oqi’wshilar qabi’llani’p sabaqlar o’tilip ati’r.

 

Oqi’wshi’lar haqqi’nda mag’luwmat

5.52.01.01 – Kompyuter injnerligi topari’nda 40 oqi’wshi

5.32.06.01 – Buxgalteriya esabi’ ha’m audit topari’nda 42 oqi’wshi

5.63.01.01 -Veterinariya medicinasi 26 oqi’wshi

5.83.01.01 -Ekologiya ha’m a’tirap ortali’qti’ qorg’aw 15 oqi’wshi

5.53.08.01 -Ximiya texnologiya 16 oqi’wshi

 

      Texnikumda ha’zirgi ku’nde 1 oqi’w imarati bar, 2021-ji’l 18-yanvar sa’nesinen sabaqlar o’tilip bari’lmaqta.

Юсупова Зевар Ўринбаевна

Тел: +99(899)457-70-19